Danh mục
Số lượt truy cập
6,256,934

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 10 (Cập nhật ngày 17 tháng 05,2018)

Friday, November 10, 201712:46 AM(View: 4951)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 10 (Cập nhật ngày 17 tháng 05,2018)

DANH SÁCH KHÓA 10

(Niên khóa 1965 – 1972)
  (Cập nhật ngày 17 tháng 05, 2018)


Anh Bùi Đức Tùng cung cấp danh sách chs.NQBH khóa 10, các bạn cùng khóa bổ túc thêm thông tin bạn hữu.

 TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Nguyễn Ngọc

Ẩn G

tu1tu4@yahoo.com

 

02

Nguyễn Văn

Bảy

 

 

03

Nguyễn Văn

Bình

 

 

04

Nguyễn Bá

Cao

 

 

05

Võ Văn

Châu (hí)

 

 

06

Vòng A

Cẩu

 

 

07

Nguyễn Minh

Chiếu.

 

 

08

Huỳnh Trung

Cang

 

 

09

Phan Thị

VN

10

Đinh Quang

Dự

 

Đã mất

11

Nguyễn Văn

Dũng

 

 

12

Nguyễn Hùng

Dũng

 

 

13

Phạm Văn

Đồng

 

 

14

Châu Hữu

Đức

 

 

15

Nguyễn Hồng

Đức

drnguyenhongduc@yahoo.com

 

16

Nguyễn Chí

Đức

 

 

17

Nguyễn Hoàng

Đức

 

Đã mất

18

Nguyễn Văn

Giàu

 

 

19

Lê Thanh

Hải

 

 

20

Đinh Hồng

Hạnh

Pháp

21

Lê Văn

Hữu

 

 

22

Nguyễn Văn

Hồng

 

Đã mất

23

Nguyễn Hữu

Hồng

hongsonha22@yahoo.com

 

24

Trần Huy

Hoàng

 

 

25

Nguyễn Văn

Khánh

 

 

26

Trần Liên

Khánh

 

 

27

Nguyễn Đức

Khanh

 

 

28

Đỗ Hữu

Lân

 

 

29

Trần Thành

Lập

 

 

30

Lê Văn

Linh

 

 

31

Đỗ Hữu

Long (cao)

 

 

32

Nguyễn Văn

Long (lùn)

 

 

33

Trần Hữu

Lộc

 

Đã mất

34

Nguyễn Tấn

Lộc

 

 

35

Phan Như

Mỹ

 

 

36

Hồ Xuân

Nghiêm

 

 

37

Nguyễn Hữu

Nghiên

 

 

38

Lê Văn

Năm 

 

 

39

Lê Thanh

Phi

 

 

40

Nguyễn Phùng

Phước

phuocphung@yahoo.com

 

41

Phùng Đăng

Quyết

 

 

42

Lê Văn

Quyền

 

 

43

Nguyễn Văn

Hóa

 

 

44

Dương Cao

Sang

 

 

45

Huỳnh Xuân

Thanh

 

Đã mất

46

Hứa Văn

Thanh

 

 

47

Nguyễn Văn

Thạnh

nvthanh@sympatico.ca

 

48

Châu Dĩnh

Thông

49

Vũ Đức

Thuận

 

Đã mất

50

Trần Trung

Thu

 

 

51

Chu

Thượng

 

 

52

Võ Quang

Trinh

 

Trưởng lớp

53

Nguyễn Văn

Tiên

 

Đã mất

54

Nguyễn Văn

Tây (con)

 

 

55

Nguyễn Văn

Thành

 

 

56

Trịnh Phúc

Thọ

 

 

57

Phạm Đình

Trọng

trongpham53@gmail.com

 

58

Bùi Đức

Tùng

buitung54@yahoo.com

 

59

Nguyễn Văn

Trung (Hai Vận)

 

Đã mất

60

Nguyễn Hữu

Viên

 

 

61

Phạm Văn

Vàng

vangpham1@msn.com

 

62

Nguyên Văn

Vinh

 

 

63

Bùi Quang

Việt

 

 

64

Đặng Hoàng

 

Đi tu

 
LỚP ĐỆ TỨ 1 - KHÓA 10 (NK 1965 – 1972)


Danh sách Tứ 1 - Khóa 10 do chị Nguyễn Thị Ngọc Sương A cung cấp theo trí nhớ.
Bạn Tứ1 nào nếu thấy thiếu xin bổ sung.

 

 

TT

 

 

HỌ

       

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Nguyễn Thị

Á

USA

 

02

Nguyễn Thị Hùng

Anh

USA

 

03

Đặng Hồng

Cúc

BH

 

04

Lưu Thị Anh

Đào

BH

 

05

Phạm Thị

Đẹp

BH

 

06

Đỗ Kim

Điền

Sài Gòn

 

07

Lâm Ngọc

Diệp

USA

 

08

Nguyễn Hồng

Đức

BH

 

09

Lê Thị

Dung

BH

 

10

Phạm Ngọc

Dung

BH

 

11

Nguyễn Thị Tuyết

Gương

USA

 

12

Nguyễn Thị

Sài Gòn

 

13

Nguyễn Ngọc

Hạnh

BH

 

14

Nguyễn Trọng

Hạnh

BH

 

15

Nguyễn Hữu

Hiền

BH

 

16

Huỳnh Ngọc

Hoa

France

 

17

Phạm Thị

Hoa

BH

 

18

Nguyễn Thị

Huê

USA

 

19

Nguyễn Thị Phương

Lan

USA

 

20

Phạm Thị              

Lan

BH

 

21

Nguyễn Thị

Lãnh

BH

 

22

Bùi Thị Mỹ

Nga

Sài Gòn

 

23

Nguyễn Thị

Nguyệt

BH

 

24

Nguyễn Thị

Nhan

BH

 

25

Nguyễn Thị

Nhẫn

BH

 

26

Nguyễn Thị

Nhiều

BH

 

27

Nguyễn Thị

Như

BH

 

28

Dương Ngọc

Nhung

BH

 

29

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

USA

 

30

Trần Thị

Phụng

BH

 

31

Lê Thị

Phương

BH

 

32

Nguyễn Thị

Phương

BH

 

33

Nguyễn Thị Thanh

Phương

BH

 

34

Thái Sơn

Phương

BH

 

35

Lê Thị Xích

Quang

BH

 

36

Trầm Ngọc

Sương

BH

 

37

Nguyễn Thị Ngọc

Sương A

USA

 

38

Nguyễn Thị Ngọc

Sương B

USA

 

39

Trần Thị

Thêu

Australia

 

40

Trần Thị Thủy

Tiên

BH

 

41

Bùi Thị

Tròn

BH

 

42

Khương Thị

Tùng

Sài Gòn

 

43

Võ Thị

Út

BH

 

44

Đặng Ngọc

Vân

Bình Dương

 

45

Trần Thị

Xuyến

Sài Gòn

 

46

Nguyễn Thị

Yến

BH

 

47

Tống Thị Ngọc

Yến

BH

 

 

LỚP ĐỆ TỨ 2 - KHÓA 10 (NK 1965 – 1972)

 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Võ Thị

An

 

 

02

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

 

 

03

Vũ Thị

Báu

 

 

04

Hồ Ngọc

Bích

 

 

05

Nguyễn Thị

Của

USA

 

06

Đỗ Thị

Cúc

 

 

07

Nguyễn Thị

Dữ

 

 

08

Nguyễn Thị

Dung

 

 

09

Nguyễn Thị

Gái (A)

 

 

10

Nguyễn Thị

Gái (B)

 

 

11

Nguyễn thị

Giàu

USA

 

12

Nguyễn Thị An

Hòa

Biên Hòa

 

13

Nguyễn Thị

Hoàng

Canada

 

14

Nguyễn Thị

Hồi

USA

 

15

Phạm Thị

Hơn

 

 

16

Nguyễn Thị

Hồng

 

 

17

Chương Thị

Hồng

 

 

18

Võ Kim

Huê

USA

 

19

Nguyễn Thị

Hương

 

 

20

Đoàn Thị

Hương

 

 

21

Nguyễn Thị

Hương

 

 

22

Nguyễn Thị Minh

Hương

Biên Hòa

 

23

Nguyễn Thị Xuân

Hương

 

 

24

Nguyễn Thị Lan

Hương

Biên Hòa

 

25

Nguyễn Thị Lệ

Khanh

Biên Hòa

 

26

Hoàng

Lan

 

 

27

Ngọc

Lan

 

 

28

Kim

Lan

 

 

29

Phùng Thị Kim

Loan

 

 

30

Nguyễn Thị Tuyết

Mai

USA

 

31

Lưu Kim

Mai

 

 

32

Huỳnh Ngọc

Mai

USA

 

33

Lâm Thị

Mone

 

 

34

Trần Ánh

Nguyệt

USA

 

35

Lương Bích

Nguyệt

 

 

36

Quãng Thị

Nguyệt

 

 

37

Bùi Thị Vân

Phi

Biên Hòa

 

38

Huỳnh Kim

Phụng

 

 

39

Phạm Thị

Quả

USA

 

40

Phạm Thị

Sang

Australia

 

41

Hoàng Thị

Tâm

 

 

42

Phạm Thị

Thanh

 

 

43

Nguyễn Thị

Thanh

USA

 

44

Cao Kim

Thể

 

 

45

Nguyễn Thị

Trọng

 

 

46

Võ Thị

Tuyết

 

 

47

Lê Thị

Tuyết

 

 

48

Đỗ Thị Bạch

Tuyết

 

 

49

Võ Thị

Vinh

 

 

50

Trương Thị Bạch

Yến

 

 

 

                                                         

Danh sách từ lớp 10 A2, 11A2, 12A2 - Khóa 10 (1965-1972)

Nguyễn Văn Đạo trưởng lớp cung cấp theo trí nhớ. Xin các bạn bổ túc thêm.

 

 

TT

HỌ

TÊN

Nơi Ở

Ghi chú

1

Nguyễn  Ngọc

Ẫn

VN

 

2.

Hoàng Lệ

Ảnh

 

 

3.

Hoàng Thị

Bích

 

 

4.

Chu Văn

Bình

 

 

5.

Nguyễn

Cúc

 

 

6.

Phan Thị

VN

7.

Trần Thị

Diệu

 

 

8.

Nguyễn Thị

Dung

VN

 

9.

Nguyễn Văn

Đạo

VN

Trưởng Lớp 10A2, 11A2

10.

Trần Văn

Điều

 

 

11.

Nguyễn Thị

Gái A

 

 

12.

Nguyễn Thị

Gái B

 

 

13.

Lưu Ngọc

 

 

14.

Đinh Hồng

Hạnh

Pháp

15.

Hoàng Thanh 

Hằng

VN

 

16.

Nguyễn Kim

Hương

 

 

17.

Trần Thị Kim

Hoa

 

 

18.

Nguyễn Thị

Hoàng

Canada

 

19.

Võ Kim

Huê

USA

 

20.

Nguyễn Thị Minh

Hương

 

 

21.

Nguyễn Thị

Hương

 

 

22.

Đinh Xuân

Hoan

USA

 

23.

Mai Hữu

Huệ

 

 

24.

Ngô Kim

Hồng

 

 

25.

Nguyễn Thị

Hồng

USA

 

26.

Lương Ngọc

Hương

 

Đã mất

27.

Trần Thị

Lưu

 

 

28.

Nguyễn Thị Kim

Lan

 

 

29.

Thân Ngọc

Long

 

 

30.

Nguyễn Văn

 

 

31.

Trương Kim

Mai

Úc

 

32.

Nguyễn Thị

Mai

 

 

33.

Trần Thi

Mai

 

 

34.

Lê Kim

Nga

 

 

35.

Trần Ánh

Nguyệt

 

 

36.

Nguyễn Thị Ngọc

Nga

 

Đã mất

37.

Trần Thị

Nhung

 

 

38.

Trần Thị

Nữa

 

 

39.

Trần Văn

Ơn

 

 

40.

Lê Văn

Phúc ?

 

 

41.

Trần Thị

Phụng?

 

 

42.

Ngô Thanh

Quang

 

Trưởng Lớp 12A2-
Đã mất

43.

Nguyễn Văn

Sâm

 

 

44.

Nguyễn Ngọc

Thạch

 

Đã mất

45.

Châu Dĩnh

Thông

46.

Huỳnh Thị

Thuận

 

 

47.

Trần Vấn

Thu

 

 

48.

Nguyễn Quang

Trung

 

 

49.

Lưu Thị Bích

Vân

 

 

50.

Võ Quách Thị Tường

Vi

USA

 

51.

Mã Thanh

Xuân

USA

 

52.

Nguyễn Trường

Xuân

 

 

53.

Quy Vĩnh

Xuân

 

Đã mất

54.

Trương Bạch

Yến

 

 

 

 

Monday, August 20, 201812:07 AM(View: 3949)
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07 tháng 09 -2018)
Sunday, July 29, 20188:50 PM(View: 3407)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17_ July 1, 2018_ Phần 2: PHÁT HÀNH NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Saturday, July 21, 20188:41 PM(View: 3408)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17 - Phát Hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP _ July 1, 2018 Phần 1: KHAI MẠC và TRI ÂN THẦY CÔ
Thursday, October 10, 20199:44 PM(View: 3982)
Nguyễn Đạt - Camera - Kim Võ thực hiện Youtube
Sunday, September 22, 20198:10 PM(View: 4612)
Xin bấm vào hình đầu tiên và mũi tên bên phải sau mỗi hình để xem slideshow
Saturday, July 20, 20191:19 AM(View: 5700)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Saturday, July 20, 201912:24 AM(View: 4521)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Sunday, July 14, 20199:53 PM(View: 4613)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng Võ Thị Tuyết thực hiện youtube
Sunday, July 14, 20192:43 AM(View: 5396)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 ( Phần I) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Ba tháng tạ từ - Niên học sau cùng Lưu Chí Vỹ - Khôi Nguyên trình bày
Sunday, January 20, 201911:28 PM(View: 5282)
Nhìn lại trong năm qua, Đại Gia Đình Ngô Quyền chúng ta đã thành công rực rỡ khi thực hiện và phát hành được tác phẩm độc đáo Ngô Quyền Toàn Tập.
Monday, August 6, 20182:25 AM(View: 8839)
Ôi! Thật là công trình và tốn rất nhiều thời giờ, các em đã bỏ quá nhiều tâm huyết, cùng chung sức hoàn thành một “Tập San” để đời, gom góp đầy đủ tài liệu và hình ảnh Thầy Cô...
Saturday, August 4, 201810:57 PM(View: 6835)
Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền luôn giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu xưa. Thời dạy học và thời học sinh luôn gắn kết với nhau để từ đó còn chút gì để nhớ để thương!
Saturday, August 4, 20182:14 PM(View: 10287)
Những nốt nhạc vui đã vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Hãy hòa lời ca để bản hợp ca NQ bay lên cao, vang rộng và ý nghĩa nhất.
Sunday, July 29, 20183:18 PM(View: 8946)
mười ba năm dạy học của tôi ở trường Ngô Quyền trở thành một khoảng thời gian quá ngắn và đầy những kỹ niệm không thể nào quên được.
Sunday, July 29, 20182:57 PM(View: 7354)
TÀI TRỢ TOÀN BỘ TIỀN SHIPPING Để sách có thể dễ dàng đến với mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền
Sunday, July 22, 20187:27 PM(View: 7319)
Gửi sách trong TOÀN NƯỚC MỸ: qua UPS: 5 usd cho 1 quyển
Sunday, July 22, 201812:38 AM(View: 7631)
Tìm lại dấu xưa là tìm lại một quá khứ đã bị quên lãng hoặc một mảnh quá khứ do sự dập vùi, biến dịch của cuộc sống che khuất. Cũng không khó mà cũng có thể dễ tìm lại được.
Monday, July 16, 20186:02 AM(View: 4535)
2. Tiệc chính July 01, 2018 tai nhà hàng Mon Amour
Sunday, July 15, 20184:28 PM(View: 2697)
1 Tiền Hội Ngộ June 30, 2018 tại nhà anh chị Kiệt Chung
Friday, July 13, 20181:24 AM(View: 9794)
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
Sunday, July 8, 20185:55 PM(View: 10579)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
Thursday, June 28, 20187:40 PM(View: 5331)
I./ "sợ... hết sách!" II./ Rất có thể sẽ... hết sách?
Thursday, June 28, 20188:05 AM(View: 5258)
PHÁT HÀNH TẠI ĐẠI HỘI - GỬI SÁCH BIẾU gửi đến các Mạnh Thường Quân - GỬI SÁCH BÁN đến các chs NQ khắp nơi.
Tuesday, June 26, 20187:49 AM(View: 5433)
KẾT QUẢ sau 5 ngày vận động bảo trợ NQTT
Wednesday, June 20, 20182:38 AM(View: 6076)
Tường Trình chi tiết việc in ấn và phát hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Monday, May 28, 20183:39 PM(View: 1612)
Bộ ảnh Thầy Cũ Trò Xưa (7 trang) Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Wednesday, May 16, 20185:05 AM(View: 3047)
Bộ ảnh Chân Dung chs Ngô Quyền thế hệ đầu tiên Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 15, 20184:18 PM(View: 1782)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in các ý kiến đóng góp xin gửi về toanhtuan@yahoo.com trước ngày 18 tháng 5, 2018
Tuesday, May 15, 20183:54 PM(View: 1903)
NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP: Bộ ảnh PHỤ LỤC Chương 1: DỰNG LẠI TRƯỜNG XƯA Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 8, 20189:59 AM(View: 2955)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Sunday, February 25, 20188:14 AM(View: 8510)
THA THIẾT KÍNH NHỜ quý Thầy Cô, quý Bạn Hữu nhín chút thì giờ chung sức cùng Ban Biên tập CHECK LẠI các HÌNH ẢNH và các DANH SÁCH lần chót cùng trước khi layout để in. (update 3/3/2018)
Monday, January 1, 20185:13 AM(View: 6840)
Thời hạn cuối để bổ túc danh sách các khóa và ảnh chân dung cho NQTT sẽ là ngày 10 tháng 01, 2018.
Monday, January 1, 20182:32 AM(View: 7143)
Thursday, October 19, 201710:33 AM(View: 5819)
Theo dự trù, bộ ảnh và tư liệu về Thầy cô đến nay đã tạm hoàn chỉnh, đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau BỔ TÚC DANH SÁCH CÁC KHÓA, và cùng nhau CHỌN BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA MÌNH để in trong NQTT.
Sunday, June 4, 20177:34 PM(View: 7144)
Để các tư liệu lịch sử của Trường trong NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP khi đem in được chính xác KÍNH NHỜ QUÝ THẦY CÔ CHECK LẠI các HÌNH ẢNH VÀ DANH SÁCH theo các link sau đây
Tuesday, May 9, 201711:06 AM(View: 7585)
DANH SÁCH 13 khóa CHS. NGÔ QUYỀN BH Giai đoạn thành lập và phát triển: 1956-1975
Thursday, March 9, 20174:12 AM(View: 5714)
Tuy vậy, tính cho tới nay Khối TTBC chỉ mới nhận được khoảng 40 sáng tác cho tác phẩm "Ngô Quyền Toàn Tập" nên số lượng bài vở vẫn còn quá ít ỏi. Khối Truyền Thông Báo Chí xin giải thích cho rõ hơn để có thể có nhiều sáng tác của các tác giả:
Friday, February 19, 20161:21 PM(View: 11520)
Bài vở xin gửi về cho Ban Truyền Thông trước ngày 1 tháng 5, 2016. Mọi chi tiết liên hệ sẽ được thông báo trong thời gian tới.