Danh mục
Số lượt truy cập
5,943,712

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 1 (Cập nhật ngày 06 tháng 03, 2018)

07 Tháng Mười Một 201712:10 SA(Xem: 3043)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 1 (Cập nhật ngày 06 tháng 03, 2018)

CÁC LỚP KHÓA 1

(Niên khóa 1956 – 1963)

 (Cập nhật ngày 06 tháng 03, 2018)


Danh sách ba lớp đệ thất đầu tiên của trường trung học Ngô Quyền do các anh chị khóa 1 cung cấp, cụ thể như sau:

- Chị Nguyễn Bửu Châu ghi lại danh sách lớp Thất B1, dựa theo hình ảnh của lớp mà chị còn lưu trữ. Sau đó chị Lương Thị Khá và các anh học cùng khóa bổ túc thêm.

- Anh Nguyễn Háo Văn và anh Đoàn Văn Trọng cung cấp danh sách lớp Thất B2 theo trí nhớ. Các anh chị cùng khóa bổ túc thêm.

- Anh Nguyễn Kiêm Hoàng cung cấp danh sách Thất B3, nhưng danh sách này hiện chưa được bạn bè Thất B3 năm xưa… duyệt.

Trong lúc chờ đợi các anh cựu học sinh Thất B3 khóa 1 bổ túc danh sách lớp, BĐH trang web Ngô Quyền tạm thời sử dụng danh sách lớp Thất B3 do Thầy Nguyễn Thành Dũng, cựu giáo sư môn Toán trường trung học Ngô Quyền, và là cựu học sinh của lớp Thất B3 cung cấp. Kèm theo danh sách này, có hình chụp 46 cậu “học trò nhỏ lớp Thất B3” thời còn mặc “quần… xà lỏn” hồn nhiên đến lớp.

Mọi ý kiến đóng góp để bổ sung hoặc điều chỉnh danh sách, các anh chị liên lạc với trang web Ngô Quyền theo địa chỉ e-mail ngoquyenbh@gmail.com

 

 KHOA 1_That B1

(Hình lớp That B1_khóa 1)

Lớp Đệ Thất B1 với các Thầy: Trần Minh Đức, Hồ Văn Vinh, Bùi Quang Huệ,

Phạm Văn Tiếng, Hồ Văn Tam, Đinh Văn Sái, Trần Văn Lộc.

 

 

LỚP ĐỆ THẤT B1_KHÓA 1

 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Dương Thị Ngọc

Anh

USA

 

02

Lê Thị Ngọc

Ánh

USA

 

03

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

USA

 

04

Nguyễn Thị

Bân

BH

 

05

Nguyễn Bửu

Châu

BH

 

06

Nguyễn Thị

Châu

 

Đã mất

07

Võ Thị

Đăng

 

Đã mất

08

Huỳnh Thị

Đổi

 

Đã mất

09

Trần Thị

Đức

 

Đã mất

10

Nguyễn Thị

Hiền

USA

 

11

Huỳnh Thị Xuân

Hoa

BH

 

12

Nguyễn Thị

Hoa

 

 

13

Trịnh Thị

Hóa

BH

 

14

Phạm Thị

Hóa

BH

 

15

Nguyễn Thị

Huê

USA

 

16

Phạm Thị

Huê

USA

 

17

Trần Thị Lê

Hương

 

 

18

Võ Thị

Quyền

BH

 

19

Lương Thị

Khá

USA

 

20

Trần Thị Bạch

Lan

 USA

 

21

Phan Kim 

Liên

22

Mai Thị

Lệ

23

Lê Thị

Liêng

BH

 

24

Nguyễn Thị

Liễu

BH

 

25

Lê Thị

Liễu

BH

 

26

Võ Tuyết

Mai

BH

27

Vũ Thị Tuyết

Mai

USA

 

28

Huỳnh Thị Thanh

Mỹ

BH

 

29

Võ Thị

Nguyệt

BH

 

30

Huỳnh Thị Thanh

Nguyệt

BH

31

Võ Thị

Nhơn

BH

 

32

Huỳnh Thị

Nhũ

BH

 

33

Trần Thị

Nỹ

USA

 

34

Bùi Thị Ngọc

Phi

 

 

35

Bùi Thị

Phước

 

Đã mất

36

Lê Thị

Tám

BH

 

37

Lê Thị 

Thân

38

Nguyễn Thị

Thảo

BH

 

39

Phạm Thị Thanh

Thế

BH

 

40

Phan Mỹ

Thể

USA

 

41

Nguyễn Thị

Thiều

 

Đã mất

42

Nguyễn Thị

Thơm

BH

 

43

Phạm Thị

Thu

44

Nguyễn Thị

Thư

45

Nguyễn Thị Ngọc

Thủy

USA

 

46

Lê Thị Bạch

Tuyết

 

Đã mất

47

Trương Thị

Tuyết

BH

 

48

Nguyễn Thị

Vốn

BH

 

49

Trần Thị

Xuyến

USA

 

50

Nghiêm Thị Hồng

Yến

France

 

 

 KHOA 1_That B2

(Hình lớp That B2_khóa 1)

Lớp Đệ Thất B2 với các Thầy: Trần Minh Đức, Hồ Văn Vinh, Trần Văn Lộc,

Phạm Văn Tiếng, Hồ Văn Tam, Bùi Quang Huệ, Đinh Văn Sái.

 


LỚP ĐỆ THẤT B2_KHÓA 1

 

 

TT

 

 

HỌ

       

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Nguyễn Tấn

An

H. Nhơn Trạch

 

02

Nguyễn Minh

Chánh

USA

 

03

Võ Hoàng

Châu

USA

 

04

Trịnh Đình

Chưởng

BH

 

05

Nguyễn văn

Sài Gòn

 

06

Nguyễn Văn

Cương

USA

 

07

Nguyễn Ngọc

Dương

Vĩnh Cửu

 

08

Nguyễn Hữu

Hạnh

 

Đã mất

09

Trương Vĩnh

Hảo

USA

 

10

Nguyễn Tấn

Hiệp

BH

 

11

Nguyễn Văn

Hiệp

USA

 

12

Lê Văn

Hòa

BH

 

13

Lương Công

Khanh

USA

 

14

Lê Văn

Kỉnh

USA

Đã mất

15

Nguyễn Văn

Lai

 

 

16

Lý Văn

Lẹ

BH

 

17

Phạm Văn

 

Đã mất

18

Lý Ngọc

Mai

BH

 

19

Lê Thành

Ngọc

H.Vĩnh Cửu

 

20

Nguyễn Văn

Nhơn

H. Vĩnh Cửu

 

21

Đỗ Hữu

Phát

USA

 

22

Ngô Thanh

Phong

USA

 

23

Phan Văn

Phu

H. Nhơn Trạch

 

24

Lê văn

Phước

H. Vĩnh Cửu

 

25

Võ Văn

Phước

 

Đã mất

26

Võ Văn

Phương

Bình Dương

 

27

Nguyễn Văn

Quang

 

 

28

Lê Văn

Rèn

 

Đã mất

29

Đặng Bửu

Sa

BH

 

30

Trương Minh

Sang

BH

 

31

Trần Ngọc

Sanh

 

Đã mất

32

Nguyễn Văn

Sáu

USA

 

33

Đào Văn

Sáu

Australia

 

34

Hà Xuân

Son

BH

 

35

Trần Thanh

Sơn

USA

 

36

Hồ Văn

Tân

BH

 

37

Trần Nguyên

Tân

USA

 

38

Trần Ngọc

Thành

 

Đã mất

39

Lê Văn

Thạnh

BH

 

40

Trương Văn

Thâu

BH

 

41

Trương Văn

Thời

 

Đã mất

42

Lương Minh

Thông

USA

 

43

Đoàn Văn

Trọng

BH

 

44

Nguyễn Văn

Trung

USA

 

45

Bùi Quang

Trung

USA

 

46

Nguyễn Háo

Văn

BH

 

47

Huỳnh Hữu

Vị

 

Đã mất

 
KHOA 1_That B3

(Hình lớp That B3_khóa 1)

Lớp Đệ Thất B3 (từ trái sang phải): 

Lê Văn Ngoan, Đào Văn Công, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Hữu Hoài, Nguyễn Văn Trạng, Lý Thanh Phong, Lê Phát Đạt, Phạm Văn Bông, Phạm Văn Long, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Văn Có, Huỳnh Văn Diệp, Nguyễn Thành Dũng, Phan Văn Lộ, Võ Văn Thạch (hàng ngồi thứ nhất)

Trần Ngọc Lang, Nguyễn Ngọc Thạch, Lương Văn Bích, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Quới Tiết, Bùi Văn Thành, Quãng Văn Ron, Mã Văn Son, Nguyễn Đức Cẩm, Phạm Phú Vĩnh, Nguyễn Văn Hiệp (hàng ngồi thứ hai)

 

LỚP ĐỆ THẤT B3_KHÓA 1

 

TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Nguyễn Xuân

Ánh

BH

 

02

Phạm Văn

Bào

USA

 

03

Nguyễn Đức

Cẩm

 

Đã mất

04

Đinh Văn

Chính

USA

 

05

Đào Văn

Công

USA

 

06

Nguyễn Văn

Cửu

USA

 

07

Trần Văn

Đạo

BH

 

08

Lê Phát

Đạt

 

Đã mất

09

Huỳnh Văn

Diệp

BH

 

10

Nguyễn Thành

Dũng

BH

 

11

Nguyễn Ngọc

Dương

BH

 

12

Trần Văn

Gi

 

Đã mất

13

Lâm Sơn

BH

 

14

Lâm Vi

Hậu

BH

 

15

Ngô Gia

Hậu

USA

 

16

Lê Văn

Hiệp

USA

 

17

Nguyễn Văn

Hiệp

BH

 

18

Phạm Phú

Hòa

Australia

 

19

Tăng

Hòa

 

Đã mất

20

Nguyễn Kiêm

Hoàng

BH

 

21

Dương Tấn

Hưng

 

Đã mất

22

Trương Văn

Khinh

BH

 

23

Phan Văn

Lộ

BH

 

24

Bế Văn

Long

Australia

 

25

Trần Nguyên Tân

Mỹ

BH

 

26

Lê Văn

Ngoan

USA

 

27

Lê Thành

Ngọc

BH

 

28

Võ Văn

Nhân

BH

 

29

Lý Thanh

Phong

USA

 

30

Nguyễn Tấn

Phước

 

Đã mất

31

Huỳnh Văn

Phước

USA

 

32

Nguyễn Văn

Tâm

 

Đã mất

33

Võ Văn

Thạch

BH

 

34

Lê Văn

Thanh

BH

 

35

Trương Văn

Thâu

BH

 

36

Trần Gia

Thụy

USA

 

37

Dương Văn

Tiễn

BH

 

38

Nguyễn Văn

Trạng

USA

 

39

Đào Ngọc

Trung

 

Đã mất

40

Nguyễn Văn

Trung

BH

 

41

Lê Minh

Tỳ

 

Đã mất

42

Nguyễn Thanh

Vân

 

Đã mất

43 

Tạ Quang

Viên

BH

 

44

Trần Văn

Vĩnh

USA

 

45

Phạm Phú

Vĩnh

Australia

 

 

 

20 Tháng Tám 201812:07 SA(Xem: 2730)
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07 tháng 09 -2018)
29 Tháng Bảy 20188:50 CH(Xem: 1898)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17_ July 1, 2018_ Phần 2: PHÁT HÀNH NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
21 Tháng Bảy 20188:41 CH(Xem: 1948)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17 - Phát Hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP _ July 1, 2018 Phần 1: KHAI MẠC và TRI ÂN THẦY CÔ
10 Tháng Mười 20199:44 CH(Xem: 1433)
Nguyễn Đạt - Camera - Kim Võ thực hiện Youtube
22 Tháng Chín 20198:10 CH(Xem: 1826)
Xin bấm vào hình đầu tiên và mũi tên bên phải sau mỗi hình để xem slideshow
20 Tháng Bảy 20191:19 SA(Xem: 2272)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
20 Tháng Bảy 201912:24 SA(Xem: 1935)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
14 Tháng Bảy 20199:53 CH(Xem: 2202)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng Võ Thị Tuyết thực hiện youtube
14 Tháng Bảy 20192:43 SA(Xem: 2209)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 ( Phần I) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Ba tháng tạ từ - Niên học sau cùng Lưu Chí Vỹ - Khôi Nguyên trình bày
20 Tháng Giêng 201911:28 CH(Xem: 2737)
Nhìn lại trong năm qua, Đại Gia Đình Ngô Quyền chúng ta đã thành công rực rỡ khi thực hiện và phát hành được tác phẩm độc đáo Ngô Quyền Toàn Tập.
06 Tháng Tám 20182:25 SA(Xem: 5180)
Ôi! Thật là công trình và tốn rất nhiều thời giờ, các em đã bỏ quá nhiều tâm huyết, cùng chung sức hoàn thành một “Tập San” để đời, gom góp đầy đủ tài liệu và hình ảnh Thầy Cô...
04 Tháng Tám 201810:57 CH(Xem: 3390)
Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền luôn giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu xưa. Thời dạy học và thời học sinh luôn gắn kết với nhau để từ đó còn chút gì để nhớ để thương!
04 Tháng Tám 20182:14 CH(Xem: 5047)
Những nốt nhạc vui đã vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Hãy hòa lời ca để bản hợp ca NQ bay lên cao, vang rộng và ý nghĩa nhất.
29 Tháng Bảy 20183:18 CH(Xem: 5208)
mười ba năm dạy học của tôi ở trường Ngô Quyền trở thành một khoảng thời gian quá ngắn và đầy những kỹ niệm không thể nào quên được.
29 Tháng Bảy 20182:57 CH(Xem: 4599)
TÀI TRỢ TOÀN BỘ TIỀN SHIPPING Để sách có thể dễ dàng đến với mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền
22 Tháng Bảy 20187:27 CH(Xem: 4382)
Gửi sách trong TOÀN NƯỚC MỸ: qua UPS: 5 usd cho 1 quyển
22 Tháng Bảy 201812:38 SA(Xem: 4087)
Tìm lại dấu xưa là tìm lại một quá khứ đã bị quên lãng hoặc một mảnh quá khứ do sự dập vùi, biến dịch của cuộc sống che khuất. Cũng không khó mà cũng có thể dễ tìm lại được.
16 Tháng Bảy 20186:02 SA(Xem: 3632)
2. Tiệc chính July 01, 2018 tai nhà hàng Mon Amour
15 Tháng Bảy 20184:28 CH(Xem: 1847)
1 Tiền Hội Ngộ June 30, 2018 tại nhà anh chị Kiệt Chung
13 Tháng Bảy 20181:24 SA(Xem: 6842)
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
08 Tháng Bảy 20185:55 CH(Xem: 5776)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
28 Tháng Sáu 20187:40 CH(Xem: 3055)
I./ "sợ... hết sách!" II./ Rất có thể sẽ... hết sách?
28 Tháng Sáu 20188:05 SA(Xem: 2861)
PHÁT HÀNH TẠI ĐẠI HỘI - GỬI SÁCH BIẾU gửi đến các Mạnh Thường Quân - GỬI SÁCH BÁN đến các chs NQ khắp nơi.
20 Tháng Sáu 20182:38 SA(Xem: 3768)
Tường Trình chi tiết việc in ấn và phát hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
28 Tháng Năm 20183:39 CH(Xem: 1101)
Bộ ảnh Thầy Cũ Trò Xưa (7 trang) Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
16 Tháng Năm 20185:05 SA(Xem: 2404)
Bộ ảnh Chân Dung chs Ngô Quyền thế hệ đầu tiên Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
15 Tháng Năm 20184:18 CH(Xem: 1275)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in các ý kiến đóng góp xin gửi về toanhtuan@yahoo.com trước ngày 18 tháng 5, 2018
15 Tháng Năm 20183:54 CH(Xem: 1334)
NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP: Bộ ảnh PHỤ LỤC Chương 1: DỰNG LẠI TRƯỜNG XƯA Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
08 Tháng Năm 20189:59 SA(Xem: 2287)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
25 Tháng Hai 20188:14 SA(Xem: 6303)
THA THIẾT KÍNH NHỜ quý Thầy Cô, quý Bạn Hữu nhín chút thì giờ chung sức cùng Ban Biên tập CHECK LẠI các HÌNH ẢNH và các DANH SÁCH lần chót cùng trước khi layout để in. (update 3/3/2018)
01 Tháng Giêng 20185:13 SA(Xem: 4923)
Thời hạn cuối để bổ túc danh sách các khóa và ảnh chân dung cho NQTT sẽ là ngày 10 tháng 01, 2018.
19 Tháng Mười 201710:33 SA(Xem: 3856)
Theo dự trù, bộ ảnh và tư liệu về Thầy cô đến nay đã tạm hoàn chỉnh, đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau BỔ TÚC DANH SÁCH CÁC KHÓA, và cùng nhau CHỌN BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA MÌNH để in trong NQTT.
04 Tháng Sáu 20177:34 CH(Xem: 5259)
Để các tư liệu lịch sử của Trường trong NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP khi đem in được chính xác KÍNH NHỜ QUÝ THẦY CÔ CHECK LẠI các HÌNH ẢNH VÀ DANH SÁCH theo các link sau đây
09 Tháng Năm 201711:06 SA(Xem: 5671)
DANH SÁCH 13 khóa CHS. NGÔ QUYỀN BH Giai đoạn thành lập và phát triển: 1956-1975
09 Tháng Ba 20174:12 SA(Xem: 3902)
Tuy vậy, tính cho tới nay Khối TTBC chỉ mới nhận được khoảng 40 sáng tác cho tác phẩm "Ngô Quyền Toàn Tập" nên số lượng bài vở vẫn còn quá ít ỏi. Khối Truyền Thông Báo Chí xin giải thích cho rõ hơn để có thể có nhiều sáng tác của các tác giả:
19 Tháng Hai 20161:21 CH(Xem: 8243)
Bài vở xin gửi về cho Ban Truyền Thông trước ngày 1 tháng 5, 2016. Mọi chi tiết liên hệ sẽ được thông báo trong thời gian tới.