Danh mục
Số lượt truy cập
6,256,901

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 3 (Cập nhật ngày 21 tháng 03, 2018)

Tuesday, November 7, 201712:20 AM(View: 4677)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 3 (Cập nhật ngày 21 tháng 03, 2018)

CÁC LỚP KHÓA 3

(Niên khóa 1958 – 1965)

  (Cập nhật ngày 21 tháng 03, 2018)


Năm 1958 trường Ngô Quyền tuyển sinh 4 lớp Đệ Thất, gồm 2 lớp nam sinh (Thất B1; Thất B2) và 2 lớp nữ sinh (Thất B3; Thất B4). Anh Trần Văn An và chị Đào Thị Tuyết Nhung đã cung cấp thông tin cho trang nhà về những người bạn học cùng khóa năm xưa.

 

LỚP ĐỆ THẤT B1 & B2_KHÓA 3

 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Lê Bình

An

USA

02

Nguyễn Tấn

An

H. Nhơn Trạch

 

03

Bùi Thành

An

 

Đã mất

04

Phạm Văn

Bích

Long Thành

05

Âu

Bảnh

H. Vĩnh Cửu

 

06

 Trầm Quốc

Bửu

 VN

 

07

Châu Văn

Cai

USA

08

Huỳnh Minh

Chánh

BH

 

09

Nguyễn Minh

Chánh

 BH

 

10

 Phạm Văn

Chánh

 

 

11

Dương Khánh

Châu

  12

Lương Minh

Chương

13

Ngô Đức

Chí

USA

 

14

Lê Văn

Cồn

USA

 

15

Huỳnh Quan

Danh

Australia

 

16

Tô Hồng

Dũng

USA

 

17

Lê Hữu

Dụng

 

 

18

Thái Hồng

Đãnh

Australia

  19

Nguyễn Văn

Đáng

VN

  20

Lê Văn

Đắc

  21

Lê Văn

Đôn

Canada

  22

Lê Văn

Đông

USA

  23

Nguyễn Văn

Đúng

24

Huỳnh Văn

E

USA

 

25

Võ Văn

Hải

BH

26

Trương Văn

Hiệp

BH

 

27

Nguyễn Lê

Hiệp

VN

  28 Ngô Hoàng Hiếu Đã mất
  29 Nguyễn Văn Hoa
  30 Lương Văn Hoa

31

Trần Như

Hòa

USA

 

32

Nguyễn Khải

Hoàn

BH

 

33

Đinh Văn

Hợi

BH

  34

Lê Văn

Hùng

USA

35

Trần Văn

Khiêm

Cần Thơ

 

36

Trịnh Văn

Kiều

USA

 

37

Trần Ngọc

Lang

H. Vĩnh Cửu

 

38

Nguyễn Kim

Lang

BH

 

39

Nguyễn Thành

Lân

VN

40

Phan Thành

Lễ

USA

 

41

Nguyễn Văn

Lễ

Canada

42

Trần Tấn

Lẹ

BH

 

43

Lê Văn

Lẹ

VN

 

44

Châu Văn

Liêm

VN

45

Lê Thanh

Liêm

England

 

46

Viên Ngọc

Linh

USA

 

47

Tô Hoàn

Lộc

BH

 

48

Lê Tấn

Lộc

 

 

49

Nguyễn Tấn

Lộc

Đã mất

  50 Đặng Tấn Lộc BH

51

Cao Văn

Lợi

Đồng Tháp

 

52

Nguyễn Văn

Lợi

USA

 

53

Võ Văn

Lợi

 

Đã mất

54

Lôi Ngọc

Long

USA

 

55

Nguyễn Văn

 

 

56

Bùi Đức

Lương

USA

  57

Bùi Quang

Mạnh

USA

  58

Huỳnh Văn

Mẫn

BH

59

Đào Duy

Minh

BH

 

60

Nguyễn Duy

Minh

 

 

61

Lê Văn

Mỹ

 

 

62

Nguyễn Trương

Mỹ

BH

63

 Hoàng Văn

Nam

 

   Đã mất

64

Phan Cát

Ngọc

 

 

65

 Trần Văn

Ngọc (2)

 USA

 

66

Lê Văn

Nhóm

 

Đã mất

67

Nguyễn Văn

Nhàn

USA

  68

Nhơn

USA

  69 Dương Ngọc

Như

USA

  70 Nhựt
  71 Nhứt
  72 Võ Văn Phát BH

73

Nguyễn Háo

Phẩm

Sài Gòn

 

74

Nguyễn Hồng

Phúc

BH

 

75

Quãng Hữu

Phước

VN

76

Thái Tấn

Phước

BH

 

77

Nguyễn Tấn

Phước

 

 

78

Võ Văn

Phương

Bình Dương

 

79

Hồ Văn

Ri

USA

 

80

Võ Văn

Rớt

Canada

81

Ngô Văn

Sen

 USA

 

82

Huỳnh văn

USA

83

Nguyễn Mạnh

Soa

France

 

84

Đào Thanh

Tâm

 

Đã mất

85

Nguyễn Trung

Tâm

USA

 

86

Nguyễn Văn

Tâm

USA

 

87

Nguyễn Văn

Tân

USA

 

88

Nguyễn Văn

Tần

BH

89

Lê Văn

Tám

BH

90

Nguyễn Văn

Tạo

USA

 

91

Trần Ngọc

Thạch

USA

  92

Ngô Văn

Thành

BH

  93 Lê Văn Thân
  94 Trần Thắng Toàn Đã mất

95

 Ngô

Toại

 

Đã mất

96

Võ Văn

Trai

BH

Đã mất

97

Trần Thắng

Trung

USA

98

Huỳnh Văn

Trí

BH

 

99

Phan Trần

Tuấn

 VN

 

100

Nghiêm Xuân

Việt

USA

 

101

Đinh Văn

Tỵ

BH

102

Trần Văn

Xinh

 

Đã mất

103

Vẹn

BH

 104 Nguyễn Văn Xướng Long Thành

105 

Lê Thành

Xương

BH

 

 

 

 

 

 

LỚP ĐỆ THẤT B3 & B4_KHÓA 3

 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Võ Thị Kim

An

Bình Dương

 

02

Huỳnh Thị Ngọc

Ánh

USA

  03

Trần Thị

Ba

USA

  04

Nguyễn Thị Xuân

Bạch

USA

05

Phạm Thị

Ca

BH

 

06

Hoàng Thị Sĩ

USA

  07

Đinh Thị

Cúc

VN

  08

Nguyễn Thị

Cúc

VN

09

Đỗ Thị

Cứng

VN

10

Mai Thị

Cứng

BH

 

11

Huỳnh Thị

Dung

USA

12

Nguyễn Ngọc

Dung

BH

 

13

Nguyễn Thị

Dung

VN

14

Lương Mỹ

Dung

BH

 

15

Bùi Thị

Duyên

USA

16

Nguyễn Thị

Đính

Canada

17

Mai Thị

BH

 

18

Lâm Hồng

Hoa

Sài Gòn

 

19

Huỳnh Kim

Hoa

VN

  20

Trần Thị

Hòa

VN

  21

Nguyễn Thị

Hoang

VN

  22 Nguyễn Thị Hoàng VN
  23 Trần Thu Hồng VN

24

Huỳnh Thị

Hiếu

VN

  25

Lê Thị

Huê

USA

  26

Lưu Thị

Hùng

USA

27

Nguyễn Thị Xuân

Hương

USA

28

Nguyễn Kim

Lan

VN

  29 Nguyễn Thị Lan Canada
  30 Nguyễn Ngọc Lan Canada
  31 Nguyễn Thị Liên VN

32

Nguyễn Thị

Liên

USA

 

33

Nguyễn Thị

Lớn

USA

  34

Huỳnh Thị

Mai

USA

  35 Lê Thị Mỹ Canada

36

Lê Thị Tuyết

Nga

Australia

 

37

Nguyễn Thị Tuyết

Nga

USA

  38

Mai Thị Thanh

Nhàn

USA

39

Huỳnh Thị

Nhi

USA

 

40

Lê Thị

Nhờ

Bình Dương

 

41

Võ Thị

Nhơn

BH

 

42

Đào Thị Tuyết

Nhung

BH

 

43

Võ Thị Cẩm

Nhung

Canada

  44

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

VN

45

Nguyễn Thị Minh

Nghĩa

VN

  46

Hồ Thị

Nguyệt

USA

  47

Phạm Thị

Nguyệt

  48

Nguyễn Thị Hồng

Nguyệt

49

Trần Thị

Oanh

USA

 

50

Phùng Thị

Phu

BH

 

51

Quản Hữu

Phước

BH

 

52

Nguyễn Thị

Phượng

BH

 

53

Nguyễn Kim

Phượng

Đức

  54

Dương Thị

USA

55

Phan Thị Kim

Sang

VN

56

Châu Thị

Sinh

BH

 

57

Lương Thị Bạch

Sương

Canada

58

Nguyễn Thị

Thanh

USA

 

59

Nguyễn Thị

Thanh

Canada

60

Trần Thị

Thành

BH

 

61

Ngô Thị

Thảo

VN

  62

Đỗ Thị

Thảo

USA

63

Trần Thị

Thêm

BH

 

64

Hà Thị

Thiêng

USA

65

Dương Thị Xuân

Thu

BH

 

66

Nguyễn Châu

Thủy

BH

 

67

Huỳnh Lê

Thủy

BH

 

68

Đào Thị Thanh

Trước

USA

 

69

Lương Bạch

Tuyết

USA

 

70

Nguyễn Thị Bạch

Tuyết

Canada

71

Huỳnh Thị

Út

H. Vĩnh Cửu

 

72

Nguyễn Thị Minh

Vân

BH

 

73

Bùi Thị

Vinh

USA

 

74

Phạm Thị Hương

Yên

H. Vĩnh Cửu

 

75

Trương Thị

Yến

USA

 

 
Monday, August 20, 201812:07 AM(View: 3949)
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07 tháng 09 -2018)
Sunday, July 29, 20188:50 PM(View: 3407)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17_ July 1, 2018_ Phần 2: PHÁT HÀNH NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Saturday, July 21, 20188:41 PM(View: 3408)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17 - Phát Hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP _ July 1, 2018 Phần 1: KHAI MẠC và TRI ÂN THẦY CÔ
Thursday, October 10, 20199:44 PM(View: 3982)
Nguyễn Đạt - Camera - Kim Võ thực hiện Youtube
Sunday, September 22, 20198:10 PM(View: 4612)
Xin bấm vào hình đầu tiên và mũi tên bên phải sau mỗi hình để xem slideshow
Saturday, July 20, 20191:19 AM(View: 5700)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Saturday, July 20, 201912:24 AM(View: 4521)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Sunday, July 14, 20199:53 PM(View: 4613)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng Võ Thị Tuyết thực hiện youtube
Sunday, July 14, 20192:43 AM(View: 5396)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 ( Phần I) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Ba tháng tạ từ - Niên học sau cùng Lưu Chí Vỹ - Khôi Nguyên trình bày
Sunday, January 20, 201911:28 PM(View: 5281)
Nhìn lại trong năm qua, Đại Gia Đình Ngô Quyền chúng ta đã thành công rực rỡ khi thực hiện và phát hành được tác phẩm độc đáo Ngô Quyền Toàn Tập.
Monday, August 6, 20182:25 AM(View: 8838)
Ôi! Thật là công trình và tốn rất nhiều thời giờ, các em đã bỏ quá nhiều tâm huyết, cùng chung sức hoàn thành một “Tập San” để đời, gom góp đầy đủ tài liệu và hình ảnh Thầy Cô...
Saturday, August 4, 201810:57 PM(View: 6835)
Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền luôn giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu xưa. Thời dạy học và thời học sinh luôn gắn kết với nhau để từ đó còn chút gì để nhớ để thương!
Saturday, August 4, 20182:14 PM(View: 10286)
Những nốt nhạc vui đã vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Hãy hòa lời ca để bản hợp ca NQ bay lên cao, vang rộng và ý nghĩa nhất.
Sunday, July 29, 20183:18 PM(View: 8945)
mười ba năm dạy học của tôi ở trường Ngô Quyền trở thành một khoảng thời gian quá ngắn và đầy những kỹ niệm không thể nào quên được.
Sunday, July 29, 20182:57 PM(View: 7354)
TÀI TRỢ TOÀN BỘ TIỀN SHIPPING Để sách có thể dễ dàng đến với mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền
Sunday, July 22, 20187:27 PM(View: 7319)
Gửi sách trong TOÀN NƯỚC MỸ: qua UPS: 5 usd cho 1 quyển
Sunday, July 22, 201812:38 AM(View: 7631)
Tìm lại dấu xưa là tìm lại một quá khứ đã bị quên lãng hoặc một mảnh quá khứ do sự dập vùi, biến dịch của cuộc sống che khuất. Cũng không khó mà cũng có thể dễ tìm lại được.
Monday, July 16, 20186:02 AM(View: 4535)
2. Tiệc chính July 01, 2018 tai nhà hàng Mon Amour
Sunday, July 15, 20184:28 PM(View: 2697)
1 Tiền Hội Ngộ June 30, 2018 tại nhà anh chị Kiệt Chung
Friday, July 13, 20181:24 AM(View: 9794)
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
Sunday, July 8, 20185:55 PM(View: 10577)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
Thursday, June 28, 20187:40 PM(View: 5331)
I./ "sợ... hết sách!" II./ Rất có thể sẽ... hết sách?
Thursday, June 28, 20188:05 AM(View: 5257)
PHÁT HÀNH TẠI ĐẠI HỘI - GỬI SÁCH BIẾU gửi đến các Mạnh Thường Quân - GỬI SÁCH BÁN đến các chs NQ khắp nơi.
Tuesday, June 26, 20187:49 AM(View: 5433)
KẾT QUẢ sau 5 ngày vận động bảo trợ NQTT
Wednesday, June 20, 20182:38 AM(View: 6076)
Tường Trình chi tiết việc in ấn và phát hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Monday, May 28, 20183:39 PM(View: 1612)
Bộ ảnh Thầy Cũ Trò Xưa (7 trang) Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Wednesday, May 16, 20185:05 AM(View: 3047)
Bộ ảnh Chân Dung chs Ngô Quyền thế hệ đầu tiên Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 15, 20184:18 PM(View: 1782)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in các ý kiến đóng góp xin gửi về toanhtuan@yahoo.com trước ngày 18 tháng 5, 2018
Tuesday, May 15, 20183:54 PM(View: 1903)
NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP: Bộ ảnh PHỤ LỤC Chương 1: DỰNG LẠI TRƯỜNG XƯA Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 8, 20189:59 AM(View: 2955)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Sunday, February 25, 20188:14 AM(View: 8510)
THA THIẾT KÍNH NHỜ quý Thầy Cô, quý Bạn Hữu nhín chút thì giờ chung sức cùng Ban Biên tập CHECK LẠI các HÌNH ẢNH và các DANH SÁCH lần chót cùng trước khi layout để in. (update 3/3/2018)
Monday, January 1, 20185:13 AM(View: 6839)
Thời hạn cuối để bổ túc danh sách các khóa và ảnh chân dung cho NQTT sẽ là ngày 10 tháng 01, 2018.
Monday, January 1, 20182:32 AM(View: 7143)
Thursday, October 19, 201710:33 AM(View: 5817)
Theo dự trù, bộ ảnh và tư liệu về Thầy cô đến nay đã tạm hoàn chỉnh, đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau BỔ TÚC DANH SÁCH CÁC KHÓA, và cùng nhau CHỌN BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA MÌNH để in trong NQTT.
Sunday, June 4, 20177:34 PM(View: 7142)
Để các tư liệu lịch sử của Trường trong NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP khi đem in được chính xác KÍNH NHỜ QUÝ THẦY CÔ CHECK LẠI các HÌNH ẢNH VÀ DANH SÁCH theo các link sau đây
Tuesday, May 9, 201711:06 AM(View: 7584)
DANH SÁCH 13 khóa CHS. NGÔ QUYỀN BH Giai đoạn thành lập và phát triển: 1956-1975
Thursday, March 9, 20174:12 AM(View: 5714)
Tuy vậy, tính cho tới nay Khối TTBC chỉ mới nhận được khoảng 40 sáng tác cho tác phẩm "Ngô Quyền Toàn Tập" nên số lượng bài vở vẫn còn quá ít ỏi. Khối Truyền Thông Báo Chí xin giải thích cho rõ hơn để có thể có nhiều sáng tác của các tác giả:
Friday, February 19, 20161:21 PM(View: 11518)
Bài vở xin gửi về cho Ban Truyền Thông trước ngày 1 tháng 5, 2016. Mọi chi tiết liên hệ sẽ được thông báo trong thời gian tới.