Danh mục
Số lượt truy cập
1,110,265

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NQ CÁC LỚP KHÓA 4 (Cập nhật ngày 8 tháng 11, 2017)

Wednesday, November 8, 20179:52 PM(View: 5741)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NQ CÁC LỚP KHÓA 4 (Cập nhật ngày 8 tháng 11, 2017)

DANH SÁCH KHÓA 4

(Niên khóa 1959 – 1966)

   (Cập nhật ngày 7 tháng 11, 2017)

 

 

TT

 

HỌ

 

TÊN

 

CƯ NGỤ

 

 

CHÚ THÍCH

001

 Lê Bình

 An

USA

 

002

 Lê Thị Kim

 An

 

 

003

 Nguyễn Thi

 Ân

USA

 

004

 Đào Ngọc

 Ẩn

Sài Gòn

 

005

 Vũ Ngọc

 Anh

USA

 

006

 Nguyễn Ngọc

 Ánh

 

 

007

 Nguyễn Thị Nguyệt

 Ảnh

 

 

008

 Hồ Thị

 Ba

USA

 

009

 Phạm Văn

 Ba

BH

 

010

 Nguyễn Thị Xuân

 Bạch

USA

 

011

 Nguyễn Văn

 Bân

 

 

012

 Huỳnh Văn

 Bảy

 

 

013

 Huỳnh Văn

 Bé

 

Đã mất

014

 Hồ Văn

 Bền

USA

 

015

 Nguyễn Văn

 Bông

 

 

016

 Trương Văn

 Bưu

BH

 

017

 Trần Văn

 Cẩm

 

Đã mất

018

 Đinh Cẩn

 Cấp

USA

 

019

 Nguyễn Thị Nguyệt

 Châu

USA

 

020

 Tống Tri

 Châu

 

Đã mất

021

 Lê Văn

 Châu (Mập)

 

Đã mất

022

 Lê Văn

 Châu (Ốm)

USA

 

023

 Huỳnh Quế

 Chi

USA

 

024

 Trương Xuân

 Chi

USA

 

025

 Huỳnh Thị

 Chiến

 

 

026

 Nguyễn Ngọc

 Chúc

BH

 

027

 Đinh Văn

 Cử

 

 

028

 Nguyễn Thị Kim

 Cương

 

 

029

 Đào Văn

 Cường

 

 

030

 Đào Duy

 Dân

 

 

031

 Thái Hồng

 Đảnh

 

 

032

 Hứa Văn

 Đạo

 

Đã mất

033

 Nguyễn Văn

 Định

USA

 

034

 Hà Văn

 Đoái

 

Đã mất

035

 Lê Văn

 Đức

BH

 

036

 Huỳnh Văn

 Đức (1)

 

Đã mất

037

 Huỳnh Văn

 Đức (2)

 

 

038

 Nguyễn Thị Ngọc

 Dung

 

 

039

 Phạm Thị

 Em

 

 

040

 Nguyễn Thị

 Ghe

 

 

041

 Phan Mộng

 Giao

BH

 

042

 Trần Thu

 Hà

 

 

043

 Trương Thị Thu

 Hà

USA

 

044

 Châu Tấn

 Hai

USA

 

045

 Bùi Thị

 Hảo

USA

 

046

 Nguyễn Công

 Hiền

USA

 

047

 Nguyễn Thái

 Hiệp

 

Đã mất

048

 Nguyễn Văn

 Hiệp

USA

 

049

 Lê Kim

 Hoa

BH

 

050

 Nguyễn Văn

 Hoàng

 

Đã mất

051

 Nguyễn Minh

 Hoàng

BH

 

052

 Trần Hữu

 Hoàng

USA

 

053

 Huỳnh Bá

 Hoanh

USA

 

054

 Lê Thị

 Hợi

 

 

055

 Lê Anh

 Hớn

 

Đã mất

056

 Đỗ Thị Thể

 Hồng

USA

 

057

 Nguyễn Thị

 Hồng

 

 

058

 Hà Mạnh

 Hùng

Canada

 

059

 Nguyễn Hữu

 Hùng

USA

 

060

 Nguyễn Văn

 Hùng

 

 

061

 Nguyễn Kim

 Hương

 

 

063

 Thái Tăng

 Hữu

USA

 

064

 Nguyễn Ngọc

 Khang

USA

 

065

 Huỳnh Công

 Khanh

Thụy Sĩ

 

066

 Lai Thế

 Khiêm

USA

 

067

 Trần Thị

 Lài

 

 

068

 Lê Ngọc

 Lang

 

Đã mất

069

 Huỳnh Thanh

 Liêm

 

 

070

 Nguyễn Thanh

 Liêm

Bình Dương

 

071

 Đoàn Kim

 Liên

USA

 

072

 Nguyễn Thị Ngọc

 Liên

 

 

073

 Trang Thị

 Liêng

BH

 

074

 Nguyễn Thị Kim

 Loan

 

 

075

 Phan Kim

 Lượng

USA

 

076

 Hồ Phước

 Lưu

 

 

077

 Trần Văn

 Lý

 

 

078

 Nguyễn Hữu

 Mạc

BH

 

079

 Đặng Thị Hoàng

 Mai

 

 

080

 Nguyễn Minh

 Mẫn

USA

 

081

 Nguyễn Thị

 Mẫn

 

 

082

 Nguyễn Hữu

 Mạnh

Australia

 

083

 Vũ Ngọc

 Mật

USA

 

084

 Đỗ Văn

 Mến

H. Long Thành

 

085

 Nguyễn Văn

 Minh

 

Đã mất

086

 Huỳnh Thị

 Mỹ

USA

 

087

 Bùi Quang

 Nam

 

Đã mất

088

 Đào Thái

 Ngạn

BH

 

089

 Nguyễn Văn

 Nghĩa

USA

 

090

 Phạm Hữu

 Nghĩa

BH

 

091

 Võ Thị

 Ngọc

 

 

092

 Nguyễn Bạch

 Ngọc

 

 

093

 Nguyễn Đình

 Nguyên

USA

 

094

 Huỳnh Thị Ánh

 Nguyệt

USA

 

095

 Nguyễn Văn

 Nhàn

USA

 

096

 Trần Minh

 Nhật

 

 

097

 Trần Mạnh

 Nhật

 

Đã mất

098

 Huỳnh Thị

 Nhị

USA

 

099

 Nguyễn Văn

 Nhơn

 

 

100

 Huỳnh Văn

 Nhơn

H. Tân Phú

 

101

 Trần Thị

 Oanh

USA

 

102

 Trần Ngọc

 Phát

BH

 

103

 Lý Thanh

 Phi

USA

 

104

 Nguyễn Khắc

 Phước

USA

 

105

 Nguyễn Văn

 Phước

 

 

106

 Đào Nam

 Phương

 

 

107

 Hồ Văn

 Quân

BH

 

108

 Phạm Thanh

 Quang

USA

 

109

 Bùi Trường

 Qúy

 

 

110

 Chu Văn

 Qúy

BH

 

111

 Quản Văn

 Quyên

 

Đã mất

112

 Đỗ Trọng

 Quýnh

USA

 

113

 Nguyễn Ngọc

 Quýnh

USA

 

114

 Nguyễn Thị

 Rành

BH

 

115

 Ao Văn

 Rộng

USA

 

116

 Lê Văn

 Sâm

 

 

117

 Lê Văn

 Sĩ

 

 

118

 Lê Văn

 Siêng

USA

 

119

 Nguyễn Phi

 Sơn

BH

Đã mất

120

 Hà Xuân

 Sơn

 

 

121

 Đỗ Hữu

 Tài

BH

 

122

 Nguyễn Văn

 Tám

USA

 

123

 Nguyễn Văn

 Tân

 

 

124

 Nguyễn Văn

 Tấn

 

 

125

 Đỗ Như

 Thạch

USA

 

126

 Doãn Văn

 Thạch

 

 

127

 Lê Ngọc

 Thạch

128

 Trần Ngọc

 Thạch

 

 

129

 Phạm Thanh

 Thái

 

Đã mất

130

 Võ Tất

 Thắng

Canada

 

131

 Lê Kim

 Thanh

BH

 

132

 Nguyễn Hoàng

 Thanh

USA

 

133

 Đinh Thị

 Thanh

 

Đã mất

134

 Nguyễn Phụng

 Thành

USA

 

135

 Đoàn Văn

 Thành

BH

 

136

 Lê Tấn

 Thành

USA

 

137

 Nguyễn Văn

 Thành

 

 

138

 Trương Văn

 Thành

USA

 

139

 Ngô Hạnh

 Thi

 

 

140

 Hà Thị

 Thiên

USA

 

141

 Đào Đức

 Thiện

USA

 

142

 Tống Đình

 Thỉnh

 

 

143

 Đỗ Thị Kim

 Thoa

BH

 

144

 Nguyễn Trung

 Thu

 

 

145

 Nguyễn Văn

 Thu

 

 

146

 Hàng Thị Ngọc

 Thu

 

 

147

 Nguyễn Văn

 Tới

 

 

148

 Nguyễn Văn

 Tốt

 

 

149

 Ngô Văn

 Tốt

 

 

150

 Nguyễn Duyên

 Trang

USA

 

151

 Huỳnh Hữu

 Trị

 

Đã mất

152

 Nguyễn Văn

 Trữ

USA

 

153

 Nguyễn Hữu

 Trực

 

 

154

 Nguyễn Chí

 Trung

BH

 

155

 Huỳnh Thị

 Út

 

 

156

 Trịnh Thị

 Út

 

 

157

 Nguyễn Văn

 Vân

USA

 

158

 Tô Thị Bạch

 Vân

 

 

159

 Dương Thị Khánh

 Vân

 

 

160

 Huỳnh Văn

 Về

 

 

161

 Lê Đức

 Việt

 

Đã mất

162

 Đặng Vũ

 Vĩnh

Australia

 

163

 Nguyễn Văn

 Xa

USA

 

164

 Diệp

 Xuân

 

 

165

 Đỗ Hữu

 Xuân

Canada

 

166

 Nguyễn Ngọc

 Xuân

 

 

167

 Lê Thị Kim

Xuyến

BH

 

168

 Châu Phúc

Yên

 

 

 

 

CHS K4_H1 (1) CHS K4_H1 (2)

Monday, August 20, 201812:07 AM(View: 4638)
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07 tháng 09 -2018)
Sunday, July 29, 20188:50 PM(View: 4169)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17_ July 1, 2018_ Phần 2: PHÁT HÀNH NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Saturday, July 21, 20188:41 PM(View: 4042)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17 - Phát Hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP _ July 1, 2018 Phần 1: KHAI MẠC và TRI ÂN THẦY CÔ
Thursday, October 10, 20199:44 PM(View: 6114)
Nguyễn Đạt - Camera - Kim Võ thực hiện Youtube
Sunday, September 22, 20198:10 PM(View: 6968)
Xin bấm vào hình đầu tiên và mũi tên bên phải sau mỗi hình để xem slideshow
Saturday, July 20, 20191:19 AM(View: 8520)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Saturday, July 20, 201912:24 AM(View: 6503)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Sunday, July 14, 20199:53 PM(View: 6631)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng Võ Thị Tuyết thực hiện youtube
Sunday, July 14, 20192:43 AM(View: 7844)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 ( Phần I) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Ba tháng tạ từ - Niên học sau cùng Lưu Chí Vỹ - Khôi Nguyên trình bày
Sunday, January 20, 201911:28 PM(View: 7962)
Nhìn lại trong năm qua, Đại Gia Đình Ngô Quyền chúng ta đã thành công rực rỡ khi thực hiện và phát hành được tác phẩm độc đáo Ngô Quyền Toàn Tập.
Monday, August 6, 20182:25 AM(View: 12906)
Ôi! Thật là công trình và tốn rất nhiều thời giờ, các em đã bỏ quá nhiều tâm huyết, cùng chung sức hoàn thành một “Tập San” để đời, gom góp đầy đủ tài liệu và hình ảnh Thầy Cô...
Saturday, August 4, 201810:57 PM(View: 10375)
Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền luôn giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu xưa. Thời dạy học và thời học sinh luôn gắn kết với nhau để từ đó còn chút gì để nhớ để thương!
Saturday, August 4, 20182:14 PM(View: 15987)
Những nốt nhạc vui đã vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Hãy hòa lời ca để bản hợp ca NQ bay lên cao, vang rộng và ý nghĩa nhất.
Sunday, July 29, 20183:18 PM(View: 12679)
mười ba năm dạy học của tôi ở trường Ngô Quyền trở thành một khoảng thời gian quá ngắn và đầy những kỹ niệm không thể nào quên được.
Sunday, July 29, 20182:57 PM(View: 10073)
TÀI TRỢ TOÀN BỘ TIỀN SHIPPING Để sách có thể dễ dàng đến với mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền
Sunday, July 22, 20187:27 PM(View: 10161)
Gửi sách trong TOÀN NƯỚC MỸ: qua UPS: 5 usd cho 1 quyển
Sunday, July 22, 201812:38 AM(View: 10729)
Tìm lại dấu xưa là tìm lại một quá khứ đã bị quên lãng hoặc một mảnh quá khứ do sự dập vùi, biến dịch của cuộc sống che khuất. Cũng không khó mà cũng có thể dễ tìm lại được.
Monday, July 16, 20186:02 AM(View: 5314)
2. Tiệc chính July 01, 2018 tai nhà hàng Mon Amour
Sunday, July 15, 20184:28 PM(View: 3390)
1 Tiền Hội Ngộ June 30, 2018 tại nhà anh chị Kiệt Chung
Friday, July 13, 20181:24 AM(View: 13179)
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
Sunday, July 8, 20185:55 PM(View: 15837)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
Thursday, June 28, 20187:40 PM(View: 7502)
I./ "sợ... hết sách!" II./ Rất có thể sẽ... hết sách?
Thursday, June 28, 20188:05 AM(View: 7515)
PHÁT HÀNH TẠI ĐẠI HỘI - GỬI SÁCH BIẾU gửi đến các Mạnh Thường Quân - GỬI SÁCH BÁN đến các chs NQ khắp nơi.
Tuesday, June 26, 20187:49 AM(View: 7648)
KẾT QUẢ sau 5 ngày vận động bảo trợ NQTT
Wednesday, June 20, 20182:38 AM(View: 9019)
Tường Trình chi tiết việc in ấn và phát hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Monday, May 28, 20183:39 PM(View: 2086)
Bộ ảnh Thầy Cũ Trò Xưa (7 trang) Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Wednesday, May 16, 20185:05 AM(View: 3584)
Bộ ảnh Chân Dung chs Ngô Quyền thế hệ đầu tiên Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 15, 20184:18 PM(View: 2221)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in các ý kiến đóng góp xin gửi về toanhtuan@yahoo.com trước ngày 18 tháng 5, 2018
Tuesday, May 15, 20183:54 PM(View: 2430)
NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP: Bộ ảnh PHỤ LỤC Chương 1: DỰNG LẠI TRƯỜNG XƯA Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 8, 20189:59 AM(View: 3563)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Sunday, February 25, 20188:14 AM(View: 10723)
THA THIẾT KÍNH NHỜ quý Thầy Cô, quý Bạn Hữu nhín chút thì giờ chung sức cùng Ban Biên tập CHECK LẠI các HÌNH ẢNH và các DANH SÁCH lần chót cùng trước khi layout để in. (update 3/3/2018)
Monday, January 1, 20185:13 AM(View: 8612)
Thời hạn cuối để bổ túc danh sách các khóa và ảnh chân dung cho NQTT sẽ là ngày 10 tháng 01, 2018.
Monday, January 1, 20182:32 AM(View: 8422)
Thursday, October 19, 201710:33 AM(View: 7817)
Theo dự trù, bộ ảnh và tư liệu về Thầy cô đến nay đã tạm hoàn chỉnh, đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau BỔ TÚC DANH SÁCH CÁC KHÓA, và cùng nhau CHỌN BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA MÌNH để in trong NQTT.
Sunday, June 4, 20177:34 PM(View: 8936)
Để các tư liệu lịch sử của Trường trong NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP khi đem in được chính xác KÍNH NHỜ QUÝ THẦY CÔ CHECK LẠI các HÌNH ẢNH VÀ DANH SÁCH theo các link sau đây
Tuesday, May 9, 201711:06 AM(View: 9620)
DANH SÁCH 13 khóa CHS. NGÔ QUYỀN BH Giai đoạn thành lập và phát triển: 1956-1975
Thursday, March 9, 20174:12 AM(View: 7677)
Tuy vậy, tính cho tới nay Khối TTBC chỉ mới nhận được khoảng 40 sáng tác cho tác phẩm "Ngô Quyền Toàn Tập" nên số lượng bài vở vẫn còn quá ít ỏi. Khối Truyền Thông Báo Chí xin giải thích cho rõ hơn để có thể có nhiều sáng tác của các tác giả:
Friday, February 19, 20161:21 PM(View: 14599)
Bài vở xin gửi về cho Ban Truyền Thông trước ngày 1 tháng 5, 2016. Mọi chi tiết liên hệ sẽ được thông báo trong thời gian tới.