Danh mục
Số lượt truy cập
6,262,901

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 6 (Cập nhật ngày 02 tháng 05, 2018)

Wednesday, November 8, 201710:55 PM(View: 5076)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 6 (Cập nhật ngày 02 tháng 05, 2018)

 

DANH SÁCH KHÓA 6

(Niên khóa 1961 – 1968)
 (Cập nhật ngày 02 tháng 05, 2018)


Danh sách khóa 6 do các anh: Phạm Quốc Thái, Hoàng Văn Việt,
Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Văn Lùng
và chị Lê Thị Đông ghi theo trí nhớ,
các bạn cùng khóa bổ túc thêm thông tin bạn hữu khắp nơi.

 

 

TT

HỌ

TÊN

CƯ TRÚ

GHI CHÚ

001

Huỳnh Ngọc

An

BH

 

002

Nguyễn Kim

Anh

BH

 

003

Nguyễn Thị Kim

Anh

 

 

004

Võ Thị Nguyệt

Ánh

 

Đã mất

006

Lê Cát

USA

 

007

Đinh Kim

Bản

Germany

 

008

Đào Văn

Bảy

BH

 

009

Trần Thị

 BH

 

010

Trần Văn

Bình

 

 

011

Phạm Công

Bình

BH

 

012

Ngô Văn

Bổn

BH

 

013

Trương Thị

Cẩm

USA

 

014

Nguyễn Thị

Cậy

USA

 

015

Hà Văn

Chánh

BH

 

016

Đặng Ngọc

Châu

USA

 

017

Lê Đỗ Thụy

Châu

 

 

018

Đinh Văn

Chiến

BH

 

019

Nguyễn Thị

Chiêu

BH

 

020

Nguyễn Văn

Chinh

 

 

021

Tạ Ngọc

Chính

 

 

022

Cao Thị

Chung

USA

 

023

Phan Thành

Công

BH

 

024

Bùi Thành

Công

The Netherlands

 

025

Phạm Thị

Của

France

 

026

Phan Thị Kim

Cúc

BH

 

027

Lại Văn

Cúc

BH

 

028

Nguyễn Thị

Cưỡng

BH

 

029

Phan Thị

Đầm

BH

 

030

Đỗ Tam

Đang

BH

 

031

Nguyễn Văn

Đảng

 

 

032

Ngô Hồng

Danh

 

 

033

Phùng Minh

Đạo

 

 

034

Phạm Văn

Đấu

USA

 

035

Nguyễn Thị

Dễ

BH

 

036

Trần Văn

Điền

Đã mất 

037

Mai Đức

Điền

BH

 

038

Huỳnh Thanh

Điền

BH

 

039

Hoàng Xuân Thị Lương

Diệp

BH

 

040

Đặng Thị Hoàng

Điệp

 

 

041

Liêng Hoàng

Điệp

USA

 

042

Trần Xuân

Diệu

BH

 

043

Nguyễn Quý

Đoàn

USA

 

044

Thân Văn

Đoàn

USA

 

045

Ngô Văn

Đón

H. Vĩnh Cửu

 

046

Huỳnh Thị

Đông

BH

 

047

Lê Thị

Đông

USA

 

048

Bùi Đức

Đống

 

 

049

Phùng Minh

Đức

 

 

050

Nguyễn Phước

Đức

BH

 

051

Đặng Văn

Đực

 

Đã mất

052

Nguyễn Thị

Dung

USA

 

053

Phan Kim

Dung

Sài Gòn

 

054

Hoàng Thị Mỹ

Dung

 

 

055

Trần Thu

Dung

BH

 

056

Nguyễn Thị Lệ

Dung

Lâm Đồng 

 

057

Đỗ Thị Kim

Dung

USA 

 

058

Trần Văn

Dụng

 

 

059

Phan Thị

Giẽo

 

 

060

Trần Thị

Hai

BH

 

061

Nguyễn Thái

Hải

BH

 

062

Nguyễn Phúc

Hải

 

 

063

Phạm Thái

Hải

 

 

064

Phạm Thị

Hạnh

 

Đã mất

065

Trần Đình

Hầu

 

 

066

Lâm

Hậu

Canada

 

067

Phạm Văn

Hiên

 

 

068

Vũ Thị

Hiền

BH

 

069

Trần Thị

Hiệp

BH 

 

070

Lương Thị

Hiệp

BH

 

071

Nguyễn Văn

Hiệp

H. Long Thành 

 

072

Ngô Thị

Hoa

 

 

073

Nguyễn Thị Ngọc

Hoa

 France

 

074

Huỳnh Ngọc

Hoa

 BH

 

075

Phan Thị Mai

Hoa

 

 

076

Huỳnh Xuân

Hóa

USA

 

077

Trần Văn

Hóa

 

Đã mất

078

Trần Bửu

Hòa

USA

 

079

Bùi Thị Hiếu

Hòa

BH

 

080

Nguyễn Xuân

Hòa

USA

 

081

Nguyễn Văn

Hòa

BH

 

082

Hoàng Văn

Hoan

 

 

083

Hỏa Thị Kim

Hoàng

H. Long Thành

 

084

Nguyễn Kim

Hoàng

Germany

 

085

Lê Thị Kim

Hoàng

 

 

086

Đỗ Văn

Hồi

 

 

087

Bùi Quang

Hội

BH

 

088

Nguyễn

Hợi

 

Đã mất

089

Bạch Thị

Hồng

 

 

090

Lê Khoan

Hồng

BH

 

091

Lê Quang

Hồng

USA

 

092

Trần Thị

Hồng

 

 

093

Trần Kim

Huê

BH

 

094

Nguyễn Thị

Huệ

USA

 

095

Lê Thị Kim

Huệ

USA

 

096

Nguyễn Quang

Huệ

BH

 

097

Nguyễn Văn

Huệ

BH

 

098

Trần Văn

Huệ

 

 

099

Võ Thị

Huệ

 

 

100

Đoàn Thị

Huệ

BH

 

101

Mai Thị Kim

Huệ

BH

 

102

La Kim

Huệ

BH

 

103

Nguyễn Thị

Huệ

USA

 

104

Nguyễn Kim

Hưng

 

Đã mất

105

Nguyễn Văn

Hương

 

 

106

Nguyễn Thị Thanh

Hương

 

 

107

Trần Thị

Hường

 

 

108

Trần Thị Mỹ

Hường

BH

 

109

Nguyễn Đức

Kế

 

 

110

Trần Công

Khải

 

 

111

Nguyễn Minh

Kháng

BH

 

112

Lê Văn

Kháng

 

 

113

Hoàng Mỹ

Khanh

 

 

114

Nguyễn Thị Long

Khánh

 

 

115

Quách Thị Minh

Khiêm

BH

 

116

Nguyễn Thị

Khiên

 

 

117

Lê Văn

Khởi

 

 

118

Quách Minh

Kính

BH

 

119

Lưu Thị

Lan

 

 

120

Lương Kim

Lang

USA

 

121

Lê Hoàng

 

 

122

Nguyễn Hữu

Lễ

 

 

123

Hà Thị Mỹ

Lệ

 

 

124

Phạm Hiếu

Liêm

BH

 

125

Trương Thị

Liên

Australia

 

126

Huỳnh Thị Kim

Liễu

 

Đã mất

127

Phan Trần

Lộc

 

 

128

Tô Văn

Long

BH

 

129

Phạm Văn

Long

 

 

130

Nguyễn Văn

Lữ

USA

 

131

Trần Văn

Lực

USA

 

132

Nguyễn Văn

Lùng

Sài Gòn 

 

133

Nguyễn Thị

Lượm

BH

 

134

Đinh Đức

Luyện

 

 

135

Vũ Đình

Ly

BH

 

136

Trần Thị

BH

 

137

Lê Công

USA

 

138

Phạm Công

 

 

139

Trần Văn

USA

 

140

Hoàng Thị

BH

 

141

Nguyễn Thị Tường

Lynh

USA

 

142

Nguyễn Thu

Mai

USA

 

143

Đào Hoàng

Mai

 

 

144

Nguyễn Văn

Mẫm

BH 

 

145

Nguyễn Minh

Mẫn

Germany

 

146

Phạm Minh

Mạnh

BH

 

147

Ngô Văn

Mi

BH

 

148

Huỳnh Quan

Minh

USA

 

149

Bùi Văn

Minh

 

 

150

Trần Văn

Minh

BH

 

151

Phan Văn

Minh

 

Đã mất 

152

Trần Văn

Mua

 

 

153

Lăng Thị

Muối

Canada

 

154

Lê Khắc

Nam

 

Đã mất

155

Nguyễn Thị

Năm

France

 

156

Châu Dáo

Nga

BH

 

157

Nguyễn Thị Hồng

Nga

BH

 

158

Đỗ Thị

Nga

BH

 

159

Mã Thị Hồng

Nga

 

 

160

Trần Thị Kim

Ngân

Canada

 

161

Nguyễn Văn

Nghĩa

BH

 

162

Nguyễn Văn

Ngọc

 

 

163

Phan Tống

Ngọc

BH

 

164

Phùng Minh

Nguyệt

BH

 

165

Võ Thị

Nguyệt

BH

 

166

Nguyễn Văn

Nguyệt

 

 

167

Nguyễn Vũ

Nha

BH

 

168

Hồ Văn

Nho

BH 

 

169

Bùi Văn

Nhỏ

BH

 

170

Nguyễn Văn

Nhỏ

BH

 

171

Cao Đức

Nhuận

BH

 

172

Khương Ngọc

Nhung

USA

 

173

Huỳnh Thiện

Nhung

 

Đã mất

174

Lưu Phú

Nhường

 

 

175

Trần Hải

Ninh

Belgium

 

176

Lương Thị

Nuôi

 

 

177

Phạm Thị

Oanh

BH

 

178

Phan Kim

Phẩm

USA

 

179

Trần Thị

Phận

BH

 

180

Phạm Ngọc

Phang

BH

 

181

Nguyễn Văn

Phiên

BH

 

182

Nguyễn Kim

Phố

Germany

 

183

Mã Hồng

Phúc

USA

 

184

Đỗ Quang

Phúc

 

 

185

Lê Thị

Phụng

Bình Dương

 

186

Phạm Phú

Phước

 

 

187

Nguyễn Hữu

Phước

USA

 

188

Nguyễn Thị Lan

Phương

BH

 

189

Huỳnh Tấn

Quan

 

 

190

Lâm

Quan

USA

 

191

Hà Kim

Quan

 

Đã mất

192

Nguyễn Thị Kim

Quang

BH

 

193

Nguyễn Văn

Quang

BH

 

194

Nguyễn Văn

Quý

USA

 

195

Nguyễn Phú

Quý

BH

 

196

Nguyễn Tú

Quyên

Australia

 

197

Nguyễn Thị

Rần

BH

 

198

Kim  Ngọc

Canada

 

199

Nguyễn Thị

Sạch

USA

 

200

Nguyễn Thị

Sang

 

 

201

Huỳnh Văn

Sang

 

Đã mất

202

Châu Vĩnh

Sanh

Australia

 

203

Lương Thị

Sao

USA

 

204

Nguyễn Thị

Son

 

 

205

Lê Thanh

Sơn

 

 

206

Lương Hồng

Sơn

Australia

 

207

Phạm Tuấn

Sơn

France

 

208

Nguyễn Hữu

Tài

 

 

209

Hà Duy

Tại

BH

 

210

Lữ Công

Tâm

USA

 

211

Nguyễn Thanh

Tâm

USA

 

212

Trần Thiện

Tâm

 

 

213

Nguyễn Văn

Tâm

BH

 

214

Nguyễn Văn

Tân

BH 

 

215

Phạm Lê

Tấn

 

Đã mất

216

Lưu Văn

Tánh

Sài Gòn

 

217

Phạm Quốc

Thái

USA

 

218

Phạm Thị Tường

Thậm

BH

 

219

Đinh Cẩn

Thân

 

 

220

Nguyễn Văn

Thắng

 

 

221

Bùi Huy

Thắng

 

 

222

Nguyễn Đức

Thắng

USA

 

223

Trương Thu

Thanh

 

Đã mất

224

Đặng Ngọc

Thành

USA

 

225

Lê Văn

Thành

USA

 

226

Nguyễn Chí

Thành

 

 

227

Phạm Đức

Thạnh

USA

 

228

Nguyễn Tấn

Thảo

BH

 

229

Nguyễn Thị

Thêm

USA

 

230

Chu  Diệu

Thi

USA

Đã mất

231

Nguyễn Chí

Thiện

USA

 

232

Trương Văn

Thoàn

BH

 

233

Phạm Văn

Thơm

 

 

234

Đỗ Cao

Thông

France

 

235

Nguyễn Văn

Thông

 

 

236

Huỳnh Thị

Thu

BH

 

237

Phan Đình

Thư

 

 

238

Vũ Văn

Thứ

 

 

239

Lê Thị

Thuận

USA

 

240

Phùng Văn

Thuận

 

 

241

Lê Văn

Thuận

 

 

242

Trần Thị

Thúy

BH

 

243

Lê Thị Thu

Thủy

 

Đã mất

244

Trần Thắng Thu

Thủy

BH

 

245

Hà Văn

Thủy

 

 

246

Đỗ Thị Thanh

Thủy

Belgium

 

247

Bùi Văn

Thuyên

 

 

248

Nguyễn Văn

Tiên

 

 

249

Nguyễn Tân

Tiến

USA

 

250

Nguyễn  Đức

Tiến

USA

 

251

Lương Minh

Tiết

 

 

252

Phạm Ngọc

Tình

 

Đã mất

253

Đỗ Quang

Tỏa

USA

 

254

Đặng Văn

Toản

USA

 

255

Lê Văn

Tới

USA

 

256

Nguyễn  Viết

Tốn

Canada

 

257

Nguyễn Khiêm

Tốn

USA

 

258

Vũ Văn

Tranh

 

Đã mất

259

Nguyễn Đức

Trí

USA

 

260

Trương Minh

Trị

 

 

261

Trần Thị

 

 

262

Nguyễn Anh

Tuấn

USA

 

263

Đỗ

Tuần

Đã mất

264

Phạm Văn

Tươi

BH 

 

265

Bùi Đức

Túy

BH

 

266

Phạm Đình

Túy

 

Đã mất

267

Đặng Thị Bạch

Tuyết

Canada

 

268

Lương  Thị

Tuyết

BH

 

269

Phan Ngọc

Tuyết

 

 

270

Nguyễn Thị

Tuyết

USA

 

271

Nguyễn Phúc

Ty

 

 

272

Hà Công

Tỵ

 

 

273

Nguyễn Văn

Úc

BH

 

274

Huỳnh Văn

Út

BH

 

275

Đoàn Văn

Út

 

 

276

Lê Thị Mười

Út

 

Đã mất

277

Huỳnh Thị Mộng

Uyên

France

 

278

Nguyễn Thị

Vân

Bình Dương

 

279

Lê Thị

Vạn

BH

 

280

Đỗ Thị

Viên

BH

 

281

Hoàng Văn

Việt

USA

 

282

Nguyễn Hữu

Việt

 

 

283

Tống Mỹ

Việt

 

 

284

Đặng Văn

Việt

USA

 

285

Đặng Khánh

 

Đã mất

286

Võ Hải

Vương

USA

 

287

Lê Văn

Xiêm

 

 

288

Trần Vĩnh

Xuân

Australia

 

289

Phan Thị

Xuân

 

 

290

Nguyễn Thị

Xuân

 

 

291

Trương Kiến

Xương

USA

 

292

Lâm Ngọc

Yến

BH

 

293

Nguyễn Thị

Yến

BH

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Monday, August 20, 201812:07 AM(View: 3966)
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07 tháng 09 -2018)
Sunday, July 29, 20188:50 PM(View: 3428)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17_ July 1, 2018_ Phần 2: PHÁT HÀNH NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Saturday, July 21, 20188:41 PM(View: 3431)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17 - Phát Hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP _ July 1, 2018 Phần 1: KHAI MẠC và TRI ÂN THẦY CÔ
Thursday, October 10, 20199:44 PM(View: 4027)
Nguyễn Đạt - Camera - Kim Võ thực hiện Youtube
Sunday, September 22, 20198:10 PM(View: 4681)
Xin bấm vào hình đầu tiên và mũi tên bên phải sau mỗi hình để xem slideshow
Saturday, July 20, 20191:19 AM(View: 5745)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Saturday, July 20, 201912:24 AM(View: 4570)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Sunday, July 14, 20199:53 PM(View: 4660)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng Võ Thị Tuyết thực hiện youtube
Sunday, July 14, 20192:43 AM(View: 5434)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 ( Phần I) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Ba tháng tạ từ - Niên học sau cùng Lưu Chí Vỹ - Khôi Nguyên trình bày
Sunday, January 20, 201911:28 PM(View: 5325)
Nhìn lại trong năm qua, Đại Gia Đình Ngô Quyền chúng ta đã thành công rực rỡ khi thực hiện và phát hành được tác phẩm độc đáo Ngô Quyền Toàn Tập.
Monday, August 6, 20182:25 AM(View: 8916)
Ôi! Thật là công trình và tốn rất nhiều thời giờ, các em đã bỏ quá nhiều tâm huyết, cùng chung sức hoàn thành một “Tập San” để đời, gom góp đầy đủ tài liệu và hình ảnh Thầy Cô...
Saturday, August 4, 201810:57 PM(View: 6906)
Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền luôn giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu xưa. Thời dạy học và thời học sinh luôn gắn kết với nhau để từ đó còn chút gì để nhớ để thương!
Saturday, August 4, 20182:14 PM(View: 10438)
Những nốt nhạc vui đã vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Hãy hòa lời ca để bản hợp ca NQ bay lên cao, vang rộng và ý nghĩa nhất.
Sunday, July 29, 20183:18 PM(View: 9045)
mười ba năm dạy học của tôi ở trường Ngô Quyền trở thành một khoảng thời gian quá ngắn và đầy những kỹ niệm không thể nào quên được.
Sunday, July 29, 20182:57 PM(View: 7401)
TÀI TRỢ TOÀN BỘ TIỀN SHIPPING Để sách có thể dễ dàng đến với mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền
Sunday, July 22, 20187:27 PM(View: 7366)
Gửi sách trong TOÀN NƯỚC MỸ: qua UPS: 5 usd cho 1 quyển
Sunday, July 22, 201812:38 AM(View: 7698)
Tìm lại dấu xưa là tìm lại một quá khứ đã bị quên lãng hoặc một mảnh quá khứ do sự dập vùi, biến dịch của cuộc sống che khuất. Cũng không khó mà cũng có thể dễ tìm lại được.
Monday, July 16, 20186:02 AM(View: 4551)
2. Tiệc chính July 01, 2018 tai nhà hàng Mon Amour
Sunday, July 15, 20184:28 PM(View: 2714)
1 Tiền Hội Ngộ June 30, 2018 tại nhà anh chị Kiệt Chung
Friday, July 13, 20181:24 AM(View: 9847)
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
Sunday, July 8, 20185:55 PM(View: 10671)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
Thursday, June 28, 20187:40 PM(View: 5374)
I./ "sợ... hết sách!" II./ Rất có thể sẽ... hết sách?
Thursday, June 28, 20188:05 AM(View: 5306)
PHÁT HÀNH TẠI ĐẠI HỘI - GỬI SÁCH BIẾU gửi đến các Mạnh Thường Quân - GỬI SÁCH BÁN đến các chs NQ khắp nơi.
Tuesday, June 26, 20187:49 AM(View: 5482)
KẾT QUẢ sau 5 ngày vận động bảo trợ NQTT
Wednesday, June 20, 20182:38 AM(View: 6129)
Tường Trình chi tiết việc in ấn và phát hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Monday, May 28, 20183:39 PM(View: 1624)
Bộ ảnh Thầy Cũ Trò Xưa (7 trang) Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Wednesday, May 16, 20185:05 AM(View: 3062)
Bộ ảnh Chân Dung chs Ngô Quyền thế hệ đầu tiên Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 15, 20184:18 PM(View: 1792)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in các ý kiến đóng góp xin gửi về toanhtuan@yahoo.com trước ngày 18 tháng 5, 2018
Tuesday, May 15, 20183:54 PM(View: 1915)
NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP: Bộ ảnh PHỤ LỤC Chương 1: DỰNG LẠI TRƯỜNG XƯA Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 8, 20189:59 AM(View: 2967)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Sunday, February 25, 20188:14 AM(View: 8550)
THA THIẾT KÍNH NHỜ quý Thầy Cô, quý Bạn Hữu nhín chút thì giờ chung sức cùng Ban Biên tập CHECK LẠI các HÌNH ẢNH và các DANH SÁCH lần chót cùng trước khi layout để in. (update 3/3/2018)
Monday, January 1, 20185:13 AM(View: 6874)
Thời hạn cuối để bổ túc danh sách các khóa và ảnh chân dung cho NQTT sẽ là ngày 10 tháng 01, 2018.
Monday, January 1, 20182:32 AM(View: 7190)
Thursday, October 19, 201710:33 AM(View: 5853)
Theo dự trù, bộ ảnh và tư liệu về Thầy cô đến nay đã tạm hoàn chỉnh, đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau BỔ TÚC DANH SÁCH CÁC KHÓA, và cùng nhau CHỌN BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA MÌNH để in trong NQTT.
Sunday, June 4, 20177:34 PM(View: 7172)
Để các tư liệu lịch sử của Trường trong NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP khi đem in được chính xác KÍNH NHỜ QUÝ THẦY CÔ CHECK LẠI các HÌNH ẢNH VÀ DANH SÁCH theo các link sau đây
Tuesday, May 9, 201711:06 AM(View: 7641)
DANH SÁCH 13 khóa CHS. NGÔ QUYỀN BH Giai đoạn thành lập và phát triển: 1956-1975
Thursday, March 9, 20174:12 AM(View: 5732)
Tuy vậy, tính cho tới nay Khối TTBC chỉ mới nhận được khoảng 40 sáng tác cho tác phẩm "Ngô Quyền Toàn Tập" nên số lượng bài vở vẫn còn quá ít ỏi. Khối Truyền Thông Báo Chí xin giải thích cho rõ hơn để có thể có nhiều sáng tác của các tác giả:
Friday, February 19, 20161:21 PM(View: 11573)
Bài vở xin gửi về cho Ban Truyền Thông trước ngày 1 tháng 5, 2016. Mọi chi tiết liên hệ sẽ được thông báo trong thời gian tới.