Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: NHẠC MẪU CHSNQ K8 NGUYỄN THÀNH LONG, BÀ QUẢ PHỤ NGUYỄN HIÊN, NHỦ DANH TRẦN THỊ BÍCH ĐÃ TỪ TRẦN TẠI SAN JOSE, CA

Friday, July 14, 202311:01 PM(View: 2717)
PHÂN ƯU: NHẠC MẪU CHSNQ K8 NGUYỄN THÀNH LONG, BÀ QUẢ PHỤ NGUYỄN HIÊN, NHỦ DANH TRẦN THỊ BÍCH ĐÃ TỪ TRẦN TẠI SAN JOSE, CA


PHÂN ƯU 

vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-01

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN

NHẠC MẪU CỦA CHSNQ K8 NGUYỄN THÀNH LONGBà quả phụ NGUYỄN HIỀN
Nhũ Danh: TRẦN THỊ BÍCH

Đã được Chúa gọi về ngày 20 tháng 6 năm 2023
tại San Jose, California

Hưởng thọ 81 tuổi

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


ĐẾN GIA ĐÌNH CHS KHÓA 8 NGUYỄN THÀNH LONG VÀ TOÀN THÊ TANG QUYẾN.

Nguyện cầu hương linh Bà QUẢ PHỤ NGUYỄN HIỀN, NHỦ DANH TRẦN THỊ BÍCH 
 
được sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa


***********************************************************************************


Than Mau Thanh Long (1)
Monday, January 1, 2024(View: 1724)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2671)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4596)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8228)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,