Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU ÔNG MICAE VĂN HUY HỒNG QUA ĐỞI TẠI NEW JERSEY

Tuesday, December 1, 20159:23 PM(View: 8440)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU ÔNG MICAE VĂN HUY HỒNG QUA ĐỞI TẠI NEW JERSEY
caophoNQ

PHÂN ƯU
hoa_tangle2-content

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin:
Thân phụ chs K 14 Văn Thị Thái, Nhạc phụ chs K10 Huỳnh Hữu Châu là:

ÔNG MICAE VĂN HUY HỒNG

Cựu Thiếu Tá QLVNCH

Đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 11 năm 2015

Tại Jersey City, New Jersey

HƯỞNG THỌ 84 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình chs Văn Thị Thái & Huỳnh Hữu Châu và Tang Quyến. Nguyện cầu Chúa thương xót  sớm đưa linh hồn Micae Văn Huy Hồng sớm hưởng phước trên Thiên đàng.

Điện thoại Thái& Châu 908-917-0638

Monday, January 1, 2024(View: 1559)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2501)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4368)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 7830)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,