Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS K 1 PHAN MỸ THỂ, BÀ QỦA PHỤ PHAN THÀNH TỪ TRẦN

Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 18899)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS K 1 PHAN MỸ THỂ, BÀ QỦA PHỤ PHAN THÀNH TỪ TRẦN

CÁO PHÓ

Trân trọng báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu,
thân mẫu của chúng tôi:

Bà Quả Phụ PHAN THÀNH
Nhủ danh NGUYỄN THỊ QUÝ
Pháp danh DIỆU CƯỜNG

Mất ngày 2 tháng 11 năm 2103
Nhằm ngày 29 tháng 9 năm Quý Tỵ

HƯỞNG THỌ 96 TUỔI

Tại 29 Kenedy Blvd, Cagnes Sur Mer, Nice, France
Lễ di quan về Việt Nam ngày 8 tháng 11 năm 2013
Tại 112 Phan Đình Phùng Thành Phố Biên Hòa
Và được an táng tại Bình Long Huyện Vĩnh Cữu Tỉnh Đồng Nai
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Trưởng Nữ Phan Mỹ Thể
Thứ Nữ Phan Ngọc Phượng
Trưởng Nam Phan Thành Đoàn
Thứ Nam Phan Thành Nam
Thứ Nam Phan Thành Lâm
Thứ Nam Phan Thành Long
Thứ Nam Phan Thành Dũng
 
*******************************************************


PHÂN ƯU

thanh_kinh_phan_uu-9-large-content

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa
nhận được tin buồn thân mẫu chs K1 Phan Mỹ Thể:

Bà Quả Phụ PHAN THÀNH
Nhủ danh NGUYỄN THỊ QUÝ
Pháp danh DIỆU CƯỜNG

Mất ngày 2 tháng 11 năm 2103
Nhằm ngày 29 tháng 9 năm Quý Tỵ

HƯỞNG THỌ 96 TUỔI

Tại 29 Kenedy Blvd, Cagnes Sur Mer, Nice, France
Lễ di quan về Việt Nam ngày 8 tháng 11 năm 2013
Tại 112 Phan Đình Phùng, Thành Phố Biên Hòa
Và được an tang tại Bình Long Huyện Vĩnh Cữu Tỉnh Đồng Nai

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Thầy Cô và Đồng Môn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình chs K1 Phan Mỹ Thể,

nguyện cầu hương linh bà Diệu Cường Nguyễn Thị Quý
 sớm về an vui nơi cõi Phật


*********************************************************
 
PHÂN ƯU

Nhóm bạn khóa 1 chs Ngô Quyền Biên Hòa

nhận được tin buồn thân mẫu chs K1 Phan Mỹ Thể:

Bà Quả Phụ PHAN THÀNH
Nhủ danh NGUYỄN THỊ QUÝ
Pháp danh DIỆU CƯỜNG

Mất ngày 2 tháng 11 năm 2103
Nhằm ngày 29 tháng 9 năm Quý Tỵ

HƯỞNG THỌ 96 TUỔI

Tại 29 Kenedy Blvd, Cagnes Sur Mer, Nice, France
Lễ di quan về Việt Nam ngày 8 tháng 11 năm 2013
Tại 112 Phan Đình Phùng Thành Phố Biên Hòa
Và được an tang tại Bình Long Huyện Vĩnh Cữu Tỉnh Đồng Nai

NHÓM BẠN KHÓA 1 NGÔ QUYỀN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình chs K1 Phan Mỹ Thể và các gia đình Phan Ngọc Phượng,
Phan Thành Đoàn, Phan Thành Nam Phan Thành Lâm,
Phan Thành Long, Phan Thành Dũng
 
Nguyện cầu hương linh bà Diệu Cường Nguyễn Thị Quý an nhàn nơi cõi Phật.

LƯƠNG THỊ KHÁ và đồng môn K1 Ngô Quyền
Monday, January 1, 2024(View: 1748)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2676)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4605)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8239)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,