Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: EM CHS K6 NGUYỄN ANH TUẤN - DIỆU NGUYỆT NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT ĐÃ TỪ TRẦN.

Sunday, January 13, 201312:00 AM(View: 22503)
PHÂN ƯU: EM CHS K6 NGUYỄN ANH TUẤN - DIỆU NGUYỆT NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT ĐÃ TỪ TRẦN.


PHÂN ƯU


hoa_phan_uu-content


Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin buồn:

em của Chs K6 Nguyễn Anh Tuấn, Chs K7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chị của Chs K12 Nguyễn Thị Thoại Yến là:


DIỆU NGUYỆT NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT


Đã từ trần ngày 10 tháng 1 năm 2013

Nhằm ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Thìn


Hưởng dương 59 tuổi


Tại Sài Gòn Việt Nam

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Đến gia đình Chs Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Hạnh,

Nguyễn Thị Thoại Yến và toàn thể Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh Diệu Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Tuyết sớm siêu sinh tịnh độ----------------------------------------------


PHÂN ƯU


 hoa_tang_le_1-content

 

Anh chị em cựu Học Sinh khóa 6, tứ Hai NGÔ QUYỀN Biên Hòa

nhận được tin buồn

Em gái của anh Nguyễn anh Tuấn

 

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

Pháp danh Diệu Nguyệt


Đã từ trần ngày 10 tháng 1 năm 2013

Nhằm ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Thìn tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng dương 59 tuổi


Bạn hữu Ngô Quyền khóa 6, tứ Hai

  ĐỒNG THÀNH THẬT PHÂN ƯU

Cùng anh Nguyễn anh Tuấn và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Diệu Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Tuyết sớm siêu sinh tịnh độ

 


 

Monday, January 1, 2024(View: 577)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 1902)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 3495)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 6123)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,