Danh mục
Số lượt truy cập
5,948,466

PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS NQ BÙI ĐỨC LƯƠNG, BÙI THỊ HẢO... CỤ BÀ QUẢ PHỤ BÙI ĐỨC NGẠNH ĐÃ TỪ TRẦN TẠI SAN JOSE

20 Tháng Ba 20208:57 CH(Xem: 987)
PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS NQ BÙI ĐỨC LƯƠNG, BÙI THỊ HẢO... CỤ BÀ QUẢ PHỤ BÙI ĐỨC NGẠNH ĐÃ TỪ TRẦN TẠI SAN JOSE
caopho


PHÂN ƯU

vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-01

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA 
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN THÂN MẪU CÁC CỰU HỌC SINH:

NQ K3  Bùi Đức Lương, NQ K4  Bùi Thị Hảo, NQ K6  Bùi Đức Đống 
NQ K9  Bùi Thị Duyên, NQ K10 Bùi Đức Tùng, NQ K13 Bùi Đức Kiều 
NQ K14 Bùi Thu Thủy, NQ K15 Bùi Ngọc Anh & NQ K19 Bùi Thư Trang 
  
Cụ  Quả Phụ BÙI ĐỨC NGẠNH
Nhủ danh HOÀNG THỊ HUỆ 
Pháp danhDiệu Trí 
 
vừa tạ thế ngày 13 tháng 3 năm 2020 
(nhằm ngày 20 tháng 2 năm Canh ) 
tại San Jose, California, Hoa Kỳ 
  
HƯỞNG THƯỢNG THỌ 99 TUỔI  
  
Tang lễ sẽ cử hành ngày Chủ Nhật 22 tháng 3 năm 2020 
ở Chapel of Roses, 300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125 
    
 HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA 
THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN 
  
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 Cùng các CHSNQ LươngHảoĐốngDuyênngKiều, Thủy, Anh, Trang 
và toàn thể Tang Quyến 
 
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ BÀ DIỆU TRÍ HOÀNG THỊ HUỆ 
 SỚM ĐƯỢC VÃNG SANH MIỀN CỰC LẠC
 
************************************************************

PHÂN ƯU

PHANUU BACCA

CHSTH Ngô Quyền miền Bắc California

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN THÂN MẪU CÁC CỰU HỌC SINH NQ:

NQ K3  Bùi Đức LươngNQ K4  Bùi Thị Hảo, NQ K6  Bùi Đức Đống 
NQ K9  Bùi Thị Duyên, NQ K10 Bùi Đức Tùng, NQ K13 Bùi Đức Kiều 
NQ K14 Bùi Thu Thủy, NQ K15 Bùi Ngọc Anh, & NQ K19 Bùi Thư Trang 
  
Cụ  Quả Phụ Bùi Đức Ngạnh 
Nhủ danh HOÀNG THỊ HUỆ 
Pháp danhDiệu Trí 
 
vừa tạ thế ngày 13 tháng 3 năm 2020 
(20 tháng 2 năm Canh ) 
tại San Jose, California , Hoa Kỳ 
  
HƯỞNG THỌ 99 TUỔI  
  
Tang lễ sẽ cử hành ngày Chủ nhật  22  tháng 3 năm 2020 
ở Chapel of Roses , 300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125 
  
 Thầy Cô và chs TH Ngô Quyền Bắc California
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 Cùng các CHS NQ LươngHảoĐốngDuyênngKiều, Thủy, Anh, Trang 
và toàn thể Tang Quyến 
 
NGUYỆN CẦU LINH HỒN CỤ BÀ DIỆU TRÍ  HOÀNG THỊ HUỆ 
 ĐƯỢC VÃNG SANH CỰC LẠC  

  ******************************************

PHÂN ƯU


image006

Ngô Quyền khóa 15 vô cùng thương tiếc 
Thân Mẫu của bạn Bùi Ngọc Anh
 
Cụ  Quả Phụ Bùi Đức Ngạnh 
Nhủ danh HOÀNG THỊ HUỆ 
Pháp danh : Diệu Trí
 
vừa tạ thế ngày 13 tháng 3 năm 2020 
(20 tháng 2 năm Canh ) 
tại San Jose, California, Hoa Kỳ 
HƯỞNG THỌ 99 TUỔI  
CHS  Ngô Quyền khóa 15 chân thành chia buồn
với bạn Bùi Ngọc Anh và toàn thể tang quyến
 
Chân thành Nguyện Cầu Hương Linh của
Cụ Bà Diệu Trí Hoàng Thị Huệ
được an lành ở cõi Tịnh Độ

*******************************************************************************

PHÂN ƯU

 LopchiDuyen


Vô cùng thương tiếc nhận tin buồn

Mẹ của bạn Bùi Thị Duyên (K9) 

Cụ Bà Quả Phụ Bùi Đức Ngạnh

Nhủ Danh Hoàng Thị Huệ

Pháp Danh: Diệu Trí

Đã tạ thế ngày 13 tháng 3 năm 2020

(nhằm ngày 20 tháng 2 năm Canh Tý)

Tại San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 99 tuổi

 

Các bạn đồng môn xin chân thành gửi lời chia buồn đến Tùng & Duyên, các cháu
và đại gia đình các anh chị em: Lương, Hảo, Đống, Tùng, Kiều, Thủy, Anh, Doanh, Trang.

Trong nỗi tiếc thương nầy, xin chung lời cầu nguyện hương linh Bác sớm về miền cực lạc.

 

Thành Kính Phân Ưu

Nhóm Cựu HS Ngô Quyền Khóa 9

 


**********************************************************************


Thanh_kinh_Phan_Uu-8-large-content

Được tin Thân Mẫu của các cựu học sinh Ngô Quyền:
Bủi Đức Lương, Bùi Thị Hảo, Bùi Đức Đống, Bùi Thị Duyên, Bùi Đức Tùng,
Bùi Đức Kiều, Bùi Thu Thủy, Bùi Ngọc Anh, Bùi Thư Trang

Cụ Bà Quả Phụ BÙI ĐỨC NGẠNH

Nhủ Danh HOÀNG THỊ  HUỆ

Pháp Danh Diệu Trí
Vừa tạ thế lúc 1:11 AM Ngày Thứ Sáu 13 tháng 3 năm 2020

Nhằm ngày 20 Tháng 2 năm Canh Tý

Chúng tôi Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Mia Mỹ, Nguyễn văn Ninh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nguyện cầu Hương Linh Bà Diệu Trí Hoàng Thị Huệ sớm được siêu thăng cõi Niết Bàn

 
Thanh_kinh_Phan_Uu-9-large-content

Được tin Thân Mẫu của Em rể của chúng tôi ChsNQ K10 Bùi Đức Tùng

Bà quả phụ Bùi Đức Ngạnh
Nhủ danh Hoàng Thị Huệ
Pháp danh Diệu Trí

Đã qua đời vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 tại San Jose, California USA

Hưởng thọ 99 tuổi
Toàn thể anh chị em và Gia Đình chúng tôi xin 

Thành Kính Phân Ưu

đến vợ chồng Tùng, Trang và tất cả anh chị em Gia Đình Tùng.
Nguyện cầu hương linh cụ bà Diệu Trí Hoàng Thị Huệ sớm được siêu thăng cõi Niết Bàn

**********************************************************


PHÂN ƯU 

phan uu 1

CHS Ngô Quyền khóa 14 nhận được tin buồn
Thân Mẫu của bạn Bùi Thu Thủy
 
Cụ  Quả Phụ Bùi Đức Ngạnh 
Nhủ danh HOÀNG THỊ HUỆ 
Pháp danh : Diệu Trí
 
vừa tạ thế ngày 13 tháng 3 năm 2020 
(20 tháng 2 năm Canh ) 
tại San Jose, California , Hoa Kỳ 
 
HƯỞNG THỌ 99 TUỔI  
CHS Ngô Quyền khóa 14 chân thành chia buồn
với bạn Bùi Thu Thủy và toàn thể tang quyến

Nguyện Cầu Hương Linh của 
Cụ Bà Diệu Trí Hoàng Thị Huệ
sớm an vui miền Cực Lạc
 
30 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2832)
Hoà Thượng thượng Thông hạ Triệt Kế thừa Chánh tông Lâm Tế - đời thứ 44. Kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử trùng hưng đời thứ 2 Khai tông lập phái thiền học Tánh Không Khai sơn xây dựng Thiền Viện Tánh Không (Nam California) và Thiền Viện Chân Như (Navasota, Texas)