Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: BÀO HUYNH CHS KHÓA 1 ĐỖ TRUNG QUÂN. ÔNG ĐỖ TẤN SĨ TỪ TRẦN TẠI BRUXELLES

Tuesday, January 30, 20248:10 AM(View: 978)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: BÀO HUYNH CHS KHÓA 1 ĐỖ TRUNG QUÂN. ÔNG ĐỖ TẤN SĨ TỪ TRẦN TẠI BRUXELLES

CÁO PHÓDoTanSiPHÂN ƯU

Phan uu 5

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀO HUYNH CỦA CHS KHÓA  1 ĐỖ TRUNG QUÂN

ÔNG ĐỖ TẤN SĨ

SINH NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1942

TẠI BIÊN HÒA

ĐÃ TỪ TRẦN NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2024

TẠI BRUXELLES

HƯỞNG THỌ  82 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA
QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN CHS KHÓA 1 ĐỖ TRUNG QUÂN VÀ TOÀN THÊ TANG QUYẾN.
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ÔNG ĐỖ TẤN SĨ SỚM AN NGHỈ CHỐN VĨNH HẰNG.