Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS K11, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG QUA ĐỜI TẠI OREGON, USA

Thursday, September 16, 20217:25 PM(View: 5684)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS K11, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG QUA ĐỜI TẠI OREGON, USA


CÁO PHÓ

Screenshot 2021-09-16 191111

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc
và bạn hữu xa gần

Vợ, Mẹ và Bà chúng tôi

 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

PHÁP DANH NHƯ HẠNH

Sinh ngày 23 tháng 3 năm 1954

Tại Tân Vạn, Biên Hòa

 Mất vào lúc năm giờ sáng thứ bẩy ngày 11 tháng 9, 2021

Nhằm ngày mồng 5 tháng 7 năm Tân Sửu

Tại tư gia Oregon USA

HƯỞNG THỌ 67 TUỔI

Linh cứu hiện quàn tại nhà quàn Crown
8970 Sw Tulatin Sherwood road, Tulatin, Oregon 97062

Chương trình tang lễ

Được tổ chức vào ngày thứ ba, ngày 21 tháng 9, 2021 

Từ 9 giờ sáng tới 11 giờ trong ngày
Sự hiện diện của bạn bè là niềm cảm ơn sâu sắc của gia đình chúng tôi thành thật cảm tạ


Cáo phó này thay thế thiệp tang

xin miễn phúng điếu và vòng hoa


********************************************************


PHÂN ƯU

Phan Uu 1

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
CỰU HỌC SINH KHÓA 11

 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

PHÁP DANH NHƯ HẠNH

Sinh ngày 23 tháng 3 năm 1954

Tại Tân Vạn, Biên Hòa

Mất vào lúc năm giờ sáng thứ bẩy ngày 11 tháng 9, 2021

Nhằm ngày mồng 5 tháng 7 năm Tân Sửu

tại tư gia Oregon USA

HƯỞNG THỌ 67 TUỔI

Linh cửu hiện quàn tại nhà quàn Crown
8970 Sw Tulatin Sherwood road, Tulatin Oregon 97062

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ &  ANH CHỊ EM CỰU HỌC SINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHS KHÓA 11, NHƯ HẠNH NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
SỚM VỀ AN NGHỈ CHỐN NIẾT BÀN


*********************************************************************************


Xin bấm vào link tựa bài bên dưới để đọc bài thơ 
tưởng nhớ em Nguyễn Thu Hương


Thơ và Tranh Duyên - HƯƠNG
Monday, January 1, 2024(View: 1724)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2671)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4596)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8228)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,