Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phạm Cao Hoàng - MÂY NGỪNG BAY

Tuesday, September 16, 20149:08 AM(View: 5029)
Phạm Cao Hoàng - MÂY NGỪNG BAY

Mây ngừng bay

Chia tay anh Nguyễn Xuân Hoàng


nguyen_xuan_hoang-dinh_cuong-1991

Nguyễn Xuân Hoàng – Đinh Cường vẽ – 1991

cũng đành thôi, nắng tắt rồi
mặt trời đã lặn ngày vui đã tàn
một vì sao – Nguyễn Xuân Hoàng
vừa rơi vào cõi vĩnh hằng sáng nay

cũng đành thôi, mây ngừng bay
trái tim ngừng đập, bàn tay vẫy chào
biết đời là giấc chiêm bao
mà sao lòng vẫn thấy đau vô cùng
cũng đành cạn một dòng sông
người đi đi mãi và không trở về
bên kia là phía hư vô
trăm năm còn lại bóng mồ hư không

Phạm Cao Hoàng
Virginia, September 13, 2014
(từ: sangtao)