Danh mục
Số lượt truy cập
1,292,383

Phân Ưu : Thân Mẫu Cô Trần Thị Lý Từ Trần Vào Ngày 7 Tháng 6 Năm 2006

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 21242)
Phân Ưu : Thân Mẫu Cô Trần Thị Lý Từ Trần Vào Ngày 7 Tháng 6 Năm 2006
Ðược tin buồn Thân mẫu Cô Trần Thị LýCụ Ma Thị Kình đã từ trần tại Việt Nam vào ngày 7 tháng 6 năm 2006

Hưởng thọ 99 tuổi

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH Cựu Giáo Sư đồng nghiệp và học trò khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Cô Trần Thị Lý và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - Biên Hòa