Danh mục
Số lượt truy cập
1,283,039

VIDEO: NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19 TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02 tháng 7, 2022) - Kim Võ thực hiện

Monday, August 1, 20223:08 AM(View: 2610)
VIDEO: NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19 TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02 tháng 7, 2022) - Kim Võ thực hiện


NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19

TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02 tháng 7, 2022)


thay The

Hình ảnh: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Ngọc Dung, và Kim Dung Võ


Thực hiện Youtube: Kim Dung Võ


Xin mời bấm vào link để xem youtube
https://www.youtube.com/watch?v=LBlOeaMo0Ag&ab_channel=KimVo

 

Thursday, February 23, 2023(View: 462)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Saturday, January 21, 2023(View: 768)
Tuesday, November 22, 2022(View: 807)
Hội Ái Hữu & Ban Điều Hành WebsiteNQ - Kiều Oanh Trịnh - Thanh Song Kim Phú
Thursday, September 22, 2022(View: 2357)
Sunday, September 11, 2022(View: 1501)
Xin giới thiệu quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em quyển sách "Người Vẽ Thời Gian" Tác Giả là một người bạn Pétrus Ký 56/63, hiện đang sống ở Quận Cam.
Monday, August 1, 2022(View: 2537)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube
Monday, August 1, 2022(View: 2310)
Xin bấm vào link để xem toàn bộ hình ảnh Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.