Danh mục
Số lượt truy cập
1,057,420

VIDEO: NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19 TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02 tháng 7, 2022) - Kim Võ thực hiện

Monday, August 1, 20223:08 AM(View: 338)
VIDEO: NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19 TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02 tháng 7, 2022) - Kim Võ thực hiện


NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19

TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02 tháng 7, 2022)


thay The

Hình ảnh: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Ngọc Dung, và Kim Dung Võ


Thực hiện Youtube: Kim Dung Võ


Xin mời bấm vào link để xem youtube
https://www.youtube.com/watch?v=LBlOeaMo0Ag&ab_channel=KimVo

 

Monday, August 1, 2022(View: 262)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube
Monday, August 1, 2022(View: 297)
Xin bấm vào link để xem toàn bộ hình ảnh Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.
Tuesday, July 19, 2022(View: 960)
Cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Tâm Lê, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp những hình ảnh để thực hiện được trang hình ảnh này.
Tuesday, July 19, 2022(View: 778)
Ban Tổ Chức chân thành cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp ...
Sunday, July 17, 2022(View: 967)
TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02/07/2022) Hình ảnh & Thực hiện Youtube: Nguyễn Thị Thêm
Sunday, July 10, 2022(View: 933)
(Tính đến ngày 10 tháng 7, 2022)
Sunday, May 1, 2022(View: 2230)
Xin bấm vào link ở trên hoặc vào giữa hình bìa Giai Phẩm Xuân bên dưới và kéo xuống để xem toàn bộ nội dung Giai Phẩm Xuân NQ 1965
Tuesday, April 19, 2022(View: 1977)
Quý vị có thể chọn Nhà hoặc Phòng trọ ở những city như Garden Grove hay Santa Ana, gần vùng Little Sài gòn theo hướng dẫn bước số 2