Danh mục
Số lượt truy cập
1,226,091

NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 2019 - (Phần I) Võ Thị Tuyết thực hiện youtube

Sunday, July 14, 20192:43 AM(View: 8470)
NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 2019 - (Phần I) Võ Thị Tuyết thực hiện youtube

 Trường Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống (Phần I)
San Jose 7-6-2019


*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:

Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 ( Phần I)

Hình ảnh Phan Kim Phẩm

Nhạc: Ba tháng tạ từ - Niên học sau cùng

Lưu Chí Vỹ - Khôi Nguyên trình bày


Võ Thị Tuyết thực hiện youtube


Thursday, October 10, 2019(View: 6552)
Nguyễn Đạt - Camera - Kim Võ thực hiện Youtube
Sunday, September 22, 2019(View: 7462)
Xin bấm vào hình đầu tiên và mũi tên bên phải sau mỗi hình để xem slideshow
Saturday, July 20, 2019(View: 8338)
- Hình ảnh: Nguyễn Minh Đạt - Võ Kim Dung - Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung - Nhạc nền: Về Lại Trường Xưa (Trần Kiêu Bạc) - Tình Đầu Một Thời Áo Trắng ( Trầm Tử Thiêng)
Saturday, July 20, 2019(View: 9277)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Saturday, July 20, 2019(View: 7084)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Sunday, July 14, 2019(View: 7126)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng Võ Thị Tuyết thực hiện youtube
Friday, June 28, 2019(View: 5172)
Các anh chị em ghi danh đi xe bus tham dự Họp Mặt Truyền Thống NQ ở San Jose được đậu xe miễn phí và an toàn ngay bến xe trong suốt thời gian đi họp mặt.
Monday, June 24, 2019(View: 5792)
(Cập nhật đến ngày 30 tháng 6, 2019)
Sunday, June 16, 2019(View: 5042)
Xin được nhắc nhở quý anh chị đã ghi danh mà chưa đóng lệ phí xin vui lòng gửi tiền lệ phí đến Hội GẤP. Thời hạn chót là ngày 21 tháng 6, 2019
Monday, June 3, 2019(View: 5562)
(Cập Nhật đến ngày 08 Tháng 06, 2019)