Danh mục
Số lượt truy cập
1,062,120

TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN-XUÂN HOÀNG

Friday, July 4, 20146:24 AM(View: 3505)
TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN-XUÂN HOÀNG

blank
Nguyễn Xuân Hoàng
BẤT CỨ LÚC NÀO,
BẤT CỨ Ở ĐÂU
Truyện, Tùy Bút
Tranh bìa: Nguyễn Trung
Trình bày bìa: Bùi Hữu Phúc

Văn tái bản, California 1998
Giá $8.00 USA

Nhà Xuất Bản Văn
P.O. Box 611626
San Jose, CA 951611
DT: 408-263-5283
Email: vanmagazine@sbcglobal.net


blank
Nguyễn Xuân Hoàng
BỤI VÀ RÁC
Người Đi Trên Mây 2
Bạt Phạm Công Thiện
Chữ nghĩa hoài vọng và tình yêu tuyệt
vọng trong tiểu thuyết của Marguerite
Duras, và của Nguyễn Xuân Hoàng
Tranh bìa: Đinh Cường
Trình bày bìa: Nguyễn Trọng Khôi và
Khánh Trường

Thanh Văn xuất bản, California 1992
Giá $13.00 USA

Nhà Xuất Bản Thanh Văn
P.O. Box 411723
Los Angeles, CA 90041
DT: 408-263-5283


blank
Nguyễn Xuân Hoàng
CĂN NHÀ NGÓI ĐỎ
Truyện, Tùy Bút
Tranh bìa: Nguyễn Trung
Trình bày bìa: Bùi Hữu Phúc

Văn Nghệ xuất bản, California 1989
Giá $8.00 USA
Ngoài nước Mỹ $9.00 USA

Nhà Xuất Bản Văn Nghệ
P.O. Box 2301
Westminster, CA 92683
DT: 408-263-5283


blank
Nguyễn Xuân Hoàng
MÙ SƯƠNG
Tập Truyện
Sách dày 100 trang

nhà xuất bản Thời Mới, 1966.
Đề giá 48$ VN

Nhà Xuất Bản Văn
P.O. Box 611626
San Jose, CA 951611
DT: 408-263-5283
Email: vanmagazine@sbcglobal.net


blank
Nguyễn Xuân Hoàng
Ý NGHĨ TRÊN CỎ
Tùy Bút
Sách dày 170 trang
Bìa: họa sĩ Duy Thanh

nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng, 1971
Không ghi giá

Nhà Xuất Bản Văn
P.O. Box 611626
San Jose, CA 951611
DT: 408-263-5283
Email: vanmagazine@sbcglobal.net


blank
Nguyễn Xuân Hoàng
SINH NHẬT
Bìa: họa sĩ Nguyễn Trung
Tập Truyện
Dày 144 trang.

nhà xuất bản Văn Uyển, tại Sàigòn 29/03/1968
Giá 30$ VN

Nhà Xuất Bản Văn
P.O. Box 611626
San Jose, CA 951611
DT: 408-263-5283
Email: vanmagazine@sbcglobal.net


blank


blank


blank

 Tác phẩm tái bản của NXH


blank

blank

blank