Danh mục
Số lượt truy cập
1,062,093

THỦ BÚT NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Sunday, June 29, 201410:51 PM(View: 3159)
THỦ BÚT NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Thủ bút Nguyễn-Xuân Hoàng


blank
blank
Niềm Im Lặng Của Biển – thơ Nguyễn Xuân Hoàng
bản chép tay: Nguyễn Xuân Hoàng – minh họa: Nguyễn Xuân Hoàng (khoảng 1965)


blank

blank
Barbara – thơ Jacques Prévert
bản chép tay: Nguyễn Xuân Hoàng – minh họa: Luna (khoảng 1965)


blank
blank
Paris at Night– thơ Jacques Prévert
bản chép tay: Nguyễn Xuân Hoàng – minh họa: Luna (khoảng 1965)


blank
blank
Lời Mẹ Dặn – thơ Phùng Quán
bản chép tay: Nguyễn Xuân Hoàng – minh họa: Luna (khoảng 1965)