Danh mục
Số lượt truy cập
1,286,155

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHSNQ K.10 NGUYỄN PHÙNG PHƯỚC, CỤ BÀ MARIA QUÁCH THỊ CHƯ ĐÃ TỪ TRẦN TẠI MINNESOTA

Wednesday, November 9, 202210:59 PM(View: 869)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHSNQ K.10 NGUYỄN PHÙNG PHƯỚC, CỤ BÀ MARIA QUÁCH THỊ CHƯ ĐÃ TỪ TRẦN TẠI MINNESOTA


Ba Maria QT Chuvonghoatang-hah-chsngoquyenbh-01HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN 

Thân Mẫu ChsNQ K10 Nguyễn Phùng Phước:

Cụ Bà MARIA QUÁCH THỊ CHƯ

Pháp danh ĐỒNG HIỆP

Đã từ trần lúc 22 giờ 53 phút tối Chủ nhật ngày 6 tháng 11,2022

(nhằm ngày 13 tháng 10 Âm lịch, năm Nhâm Dần)

tại Roschester, Minnesota

HƯỞNG THỌ 90 TUỔI


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình ChsNQ K.10 Nguyễn Phùng Phước

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà MARIA QUÁCH THỊ CHƯ,

Pháp danh ĐỒNG HIỆP sớm về an vui chốn Vĩnh Hằng