Danh mục
Số lượt truy cập
5,880,775

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: PHU NHÂN CỐ GS NGUYỄN VĂN THẠI QUA ĐỜI TẠI BIÊN HÒA

23 Tháng Tư 20209:13 CH(Xem: 774)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: PHU NHÂN CỐ GS NGUYỄN VĂN THẠI QUA ĐỜI TẠI BIÊN HÒA


CaoPho Vo Thay Thai
CÁO PHÓ

Gia Đình Chúng Tôi Vô  Cùng Thương Tiếc Báo tin:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Sinh 1923 Tại Gò Công, Tiền Giang

Đã Từ Trần: 09 Giờ 47 Phút Ngày 21 Tháng 04 Năm 2020

Nhằm Ngày 29 Tháng 03 Năm Canh Tý

Tại Biên Hòa

HƯỞNG THỌ 98 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

LỄ NHẬP QUAN:18 GIỜ 00 PHÚT, NGÀY 21 THÁNG 04 NĂM 2020

NHẰM NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM CANH TÝ

LỄ ĐỘNG QUAN: 07 GIỜ 00 PHÚT, NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2020

NHẰM NGÀY 02 THÁNG 04 NĂM CANH TÝ

SAU ĐÓ LINH CỬU ĐƯỢC DI QUAN VÀ HỎA TÁNG

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

************************************************************


PHÂN ƯU
vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-06

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền nhận được tin
Phu Nhân của Cố Giáo Sư Anh Văn Nguyễn Văn Thại:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Sinh 1923 Tại Gò Công Tiền Giang

Đã Từ Trần: 09 Giò 47 Phút Ngày 21 Tháng 04 Năm 2020

Nhằm Ngày 29 Tháng 03 Năm Canh Tý

Tại Biên Hòa

HƯỞNG THỌ 98 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ MÔN SINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình Cố Giáo Sư Nguyễn Văn Thại và toàn thể Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG sớm an nghỉ chốn vĩnh hằng

 

 

30 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2612)
Hoà Thượng thượng Thông hạ Triệt Kế thừa Chánh tông Lâm Tế - đời thứ 44. Kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử trùng hưng đời thứ 2 Khai tông lập phái thiền học Tánh Không Khai sơn xây dựng Thiền Viện Tánh Không (Nam California) và Thiền Viện Chân Như (Navasota, Texas)