Danh mục
Số lượt truy cập
5,823,457

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CÁC CHSNQ K.11,13,15..., CỤ ÔNG NGUYÊN TỐ NGUYÊN VĂN SANG QUA ĐỜI TẠI USA

27 Tháng Mười Hai 20197:40 CH(Xem: 609)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CÁC CHSNQ K.11,13,15..., CỤ ÔNG NGUYÊN TỐ NGUYÊN VĂN SANG QUA ĐỜI TẠI USA

CÁO PHÓ

 Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu gần xa
Anh, Em, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi là:


 Cụ Ông: NGUYỄN VĂN SANG
 Pháp Danh: NGUYÊN TỐ

 Cựu Sĩ Quan Khoá 1 Trường Võ Bị Thủ Đức
 Sanh ngày 31 - 1 - 1931 tại Sài Gòn, Việt Nam
 Đã tạ thế vào lúc 11:11 sáng ngày 24 tháng 12 năm 2019
 Tại: Fairview Southdale Hospital
 6401 France Ave S, Edina, MN 55435, USA

 Hưởng Thọ 88 tuổi

 Linh cửu được quàn tại:
 Washburn McReavy Funeral Chapels Werness Brothers
 2300 W Old Shakopee Rd, MPLS, MN 55431

 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

 Chủ Nhật Ngày 29 tháng 12 năm 2019:
 10AM - 4PM - THĂM VIẾNG
 Thứ hai ngày Ngày 30 tháng 12 năm 2019 9AM - 3PM - THĂM VIẾNG
 Thứ Ba ngày 31 tháng 12 năm 2019:
 8:30AM - LỄ CẦU SIÊU & NHẬP LIỆM
 9:15AM - 10AM - LỄ CÚNG CƠM & PHÁT TANG
 10:00AM - THĂM VIẾNG
 12:30PM - LỄ CẦU SIÊU & QUY Y HƯƠNG LINH
 1:15PM - LỄ KHIẾN ĐIỆN & DI QUAN
 2PM: LỄ HẠ HUYỆT
 HẠ HUYỆT TẠI: 10340 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55420
 THỈNH HƯƠNG LINH VỀ AN SÀNG TẠI TU VIỆN TÂY PHƯƠNG
 Địa chỉ Tu Viện Tây Phương:
 7107 150th St W, Savage, MN 55378

 TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 CÁC CON:
Nguyễn Thị Thu Thủy khóa 11 NQ
Nguyễn Thị Thu Trang khóa 13 NQ
Nguyễn Thị Thu Trinh Khóa 13 NQ
Nguyễn Việt Thảo Khóa 15 NQ
Nguyễn Việt Thi Khóa 15 NQ

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

**************************************************************************************************


PHÂN ƯU


NQ PHAN UU

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin:

Thân Phụ các chs Nguyễn Thị Thu Thủy khóa 11, Nguyễn Thị Thu Trang khóa 13,
Nguyễn Thị Thu Trinh Khóa 13, Nguyễn Việt Thảo Khóa 15, Nguyễn Việt Thi Khóa 15

 

 Cụ Ông: NGUYỄN VĂN SANG
 Pháp Danh: NGUYÊN TỐ

 Cựu Sĩ Quan Khoá 1 Trường Võ Bị Thủ Đức
 Sanh ngày 31 - 1 - 1931 tại Sài Gòn, Việt Nam
 Đã tạ thế vào lúc 11:11 sáng ngày 24 tháng 12 năm 2019
 Tại: Fairview Southdale Hospital
 6401 France Ave S. Edina, MN 55435, USA

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình các chs Nguyễn Thị Thu Thủy khóa 11, Nguyễn Thị Thu Trang khóa 13,
Nguyễn Thị Thu Trinh Khóa 13,
Nguyễn Việt Thảo Khóa 15,
Nguyễn Việt Thi Khóa 15 và toàn thể Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ ông Nguyên Tố Nguyễn Văn Sang sớm an vui nơi cửa Phật

*************************************************************************************** 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-06

NHẬN ĐƯỢC TN BUỒN THÂN PHỤ CỦA CÁC CHS NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA:

NGUYỄN THỊ THU THỦY
NGUYỄN THỊ THU TRANG
NGUYỄT VIỆT THI 
NGUYỄN VIỆT THẢO
NGUYỄN THỊ THU TRINH

 

CỤ ÔNG: NGUYỄN VĂN SANG

PHÁP DANH NGUYÊN TỐ

ĐÃ TẠ THẾ NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2019

TẠI: FAIRVIEW SOUTH DALE HOSPITAL

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

NHÓM BẠN HỮU KHÓA 13 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
ĐẾN GIA ĐÌNH CHS NGUYỄN THỊ THU TRANG VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ ÔNG NGUYÊN TỐ NGUYỄN VĂN SANG SỚM AN VUI NƠI CỬA PHẬT

 

30 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2340)
Hoà Thượng thượng Thông hạ Triệt Kế thừa Chánh tông Lâm Tế - đời thứ 44. Kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử trùng hưng đời thứ 2 Khai tông lập phái thiền học Tánh Không Khai sơn xây dựng Thiền Viện Tánh Không (Nam California) và Thiền Viện Chân Như (Navasota, Texas)