Danh mục
Số lượt truy cập
5,829,949

PHÂN ƯU: THÂN MẪU CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN VIẾT LONG, CỤ BÀ ĐẶNG THỊ MÙI ĐÃ TỪ TRẦN TẠI VIỆT NAM

15 Tháng Mười Một 201912:22 SA(Xem: 813)
PHÂN ƯU: THÂN MẪU CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN VIẾT LONG, CỤ BÀ ĐẶNG THỊ MÙI ĐÃ TỪ TRẦN TẠI VIỆT NAM

PHÂN ƯU


vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-06

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa

 nhận được tin trễ Thân Mẫu của Thầy Nguyễn Viết Long 

  

Cụ Bà ĐẶNG THỊ MÙI

 Sinh năm 1922 tại làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định

 

Đã Từ Trần Ngày 8 tháng 11 năm 2019

(nhằm ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Sài Gòn 

  

Hưởng Thượng Thọ 98 Tuổi 

  

Tang Lễ đã cử hành ngày 11 tháng 11 năm 2019

 ở Phúc An Viên - Quận 9 - Sài Gòn - Việt Nam

 

Đồng Nghiệp và Học Trò 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

cùng Giáo Sư Nguyễn Viết Long

và toàn thể tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà ĐẶNG THỊ MÙI

 sớm được an vui nơi miền Cực Lạc

 

 ------------------------------------------------------
PU 1

Ban Điều Hành HS Ngô Quyền niên khóa 1974-1975

 nhận được tin trễ Thân Mẫu của Thầy Nguyễn Viết Long 

 

Cụ Bà ĐẶNG THỊ MÙI

 

Sinh năm 1922 tại làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định

 

Đã Từ Trần Ngày 8 tháng 11 năm 2019

(nhằm ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Sài Gòn 

 

 

Hưởng Thượng Thọ 98 Tuổi 

 

 

Tang Lễ đã cử hành ngày 11 tháng 11 năm 2019

 ở Phúc An Viên - Quận 9 - Sài Gòn- Việt Nam

 

 

15 chsNQ của Ban Điều Hành Học Sinh Ngô Quyền (74-75) 

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

cùng Giáo Sư Hiệu Đoàn Phó Nguyễn Viết Long

và toàn thể tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà ĐẶNG THỊ MÙI được vãng sanh cực lạc

 

30 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2357)
Hoà Thượng thượng Thông hạ Triệt Kế thừa Chánh tông Lâm Tế - đời thứ 44. Kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử trùng hưng đời thứ 2 Khai tông lập phái thiền học Tánh Không Khai sơn xây dựng Thiền Viện Tánh Không (Nam California) và Thiền Viện Chân Như (Navasota, Texas)