Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

VIDEO - GIỜ TIỄN BIỆT Thầy Giám học PHAN THANH HOÀI (1932 - 2020)

Tuesday, September 15, 202011:30 PM(View: 6206)
VIDEO - GIỜ TIỄN BIỆT Thầy Giám học PHAN THANH HOÀI (1932 - 2020)


GIÁM HỌC/ GIÁO SƯ PHAN THANH HOÀI - GIỜ TIỄN BIỆT


Thursday, April 27, 2023(View: 1201)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 2290)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 4431)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,