Danh mục
Số lượt truy cập
5,976,622

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Hiền thê của Thầy PHAN PHÁT TÂN – Thân mẫu của chs. Phan Trần Tố Uyên (K.13); Phan Trần Kiều Ngân (K.14); ... đã từ trần tại Biên Hòa.

20 Tháng Giêng 201610:27 CH(Xem: 6431)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Hiền thê của Thầy PHAN PHÁT TÂN – Thân mẫu của chs. Phan Trần Tố Uyên (K.13); Phan Trần Kiều Ngân (K.14); ... đã từ trần tại Biên Hòa.


CÁO PHÓ
 

hoatang1 

Gia đình chúng tôi đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc,

quí bằng hữu xa gần.

Vợ, Mẹ và Bà nội – Bà ngoại của chúng tôi là:

 

PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã từ trần lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Linh cữu Vợ, Mẹ và Bà của chúng tôi được quàn tại tư gia,

(số 138 đường CMT8, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa)

 

Lễ động quan lúc 07 giờ  ngày 25 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 16 tháng chạp năm Ất Mùi)

 

Sau đó linh cửu Vợ, Mẹ và Bà của chúng tôi được di quan về an táng

tại làng Mỹ Quới, Tân Uyên, Bình Dương.

 

Theo di nguyện người quá cố,

 xin miễn nhận phúng điếu tài vật, lễ vật và tràng hoa.

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Phan Phát Tân và các con, cháu:

Trưởng nữ: Phan Trần Tố Uyên, chồng và con.

Trưởng nam: Phan Trần Đức, vợ và các con.

  Các thứ nữ:

- Phan Trần Kiều Ngân, chồng và con.

- Phan Trần Kim Tuyến, chồng và các con.

- Phan Trần Anh Thi, chồng và các con.

- Phan Trần Ánh Minh, chồng và các con.

 

*******************************
PHÂN ƯU


hoatang2

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận tin buồn:

Hiền Thê của Thầy Phan Phát Tân( cựu Giám Thị trường Ngô Quyền)
 – Thân mẫu của các CHS.NQBH:

Phan Trần Tố Uyên; Phan Trần Kiều Ngân;

Phan Trần Kim Tuyến; Phan Trần Anh Thi;

Phan Trần Đức; Phan Trần Ánh Minh là:

 

 Bà PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

Đã tạ thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Linh cửu Cô Trần Lý Hiệp được quàn tại tư gia,

(số 138 đường CMT8, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa)

 

Lễ động quan lúc 07 giờ  ngày 25 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 16 tháng chạp năm Ất Mùi)

 

Sau đó linh cửu Cô Trần Lý Hiệp được di quan về an táng

tại làng Mỹ Quới, Tân Uyên, Bình Dương.

 

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa,

Thầy Cô và Đồng Môn


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cùng gia đình thầy Phan Phát Tân & các chs. NQBH:
Phan Trần Tố Uyên, Phan Trần Kiều Ngân,

Phan Trần Kim Tuyến, Phan Trần Anh Thi,

Phan Trần Đức, Phan Trần Ánh Minh

và Toàn thể Tang quyến. 

Nguyện cầu hương linh Cô TRẦN LÝ HIỆP sớm siêu thăng miền Cực Lạc.

 

Email chia buồn: vophantrung@gmail.com 

Điện thoại: 0613 – 846905

 

 

**************************************

 

PHÂN ƯU

 

hoatang3

 

Cựu học sinh khóa 13 (NK 1974 – 1975)

Trung học Ngô Quyền – Biên Hòa nhận tin buồn,

Hiền thê của Thầy Phan Phát Tân,
Thân mẫu của bạn học cũ Phan Trần Tố Uyên là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP 

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã qui tiên lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Cựu học sinh Ngô Quyền – Biên Hòa khóa 13 (NK1974 – 1975),

chân thành chia buồn cùng Thầy Phan Phát Tân, bạn Phan Trần Tố Uyên,

và Toàn thể Tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Cô Trần Lý Hiệp

sớm về cõi Phật Thanh Tịnh An Vui.

 

Bạn học cũ khóa 13 (NK 74 – 75) chs.NQBH

*********************

 

 

CHIA BUỒN

 

hoatang4

 

Gia đình Vàng Anh  (cựu học sinh lớp đệ Chín 2 NK 1971 – 1972)

trung học Ngô Quyền – Biên Hòa nhận tin buồn:

            

Thân mẫu của Vàng Anh – Phan Trần Tố Uyên là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP 

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã mệnh chung lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Gia đình Vàng Anh – Chín 2 (NK 1971 – 1972)

 

Chân thành chia buồn cùng Vàng Anh –  Phan Trần Tố Uyên

và Toàn thể Tang quyến.

 

Bạn học cũ lớp Vàng Anh (chs.NQBH lớp 9/2 NK 1971- 1972)

Không gặp cây ngô đồng thì không đậu,

Không gặp nước suối trong thì không uống …

 

************************

thanhikpu-large-content

Chúng tôi nhóm cựu học sinh K14 (NK1968-1976) nhận được tin buồn

Hiền Thê của Thầy Phan Phát Tân

Thân Mẫu của bạn Phan Trần Kiều Ngân

Nhạc Mẫu của bạn Trang Bình là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã Tạ Thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

Nhóm Chs Trung Học Ngô Quyền – Biên Hòa khóa 14 (NK1968-1976)

chân thành chia buồn cùng Thầy Phan Phát Tân,

bạn Phan Trần Kiều Ngân, bạn Trang Bình và Toàn thể Tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cô Trần Lý Hiệp

Sớm được siêu thoát và an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhóm cựu học sinh Khóa 14 Trung Học Ngô Quyền.

Cao Thị Cúc, Châu Nữ Hiền, Hoàng Diệu Thúy, Bùi Thu Thủy, Lê thị Thúy,
Hồ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Mỹ Dung, Huỳnh Xuân Phượng.

Phạm Thị Lan, Phan Mỹ Lan, Huỳnh Xuân Mai, Vương Bích Thủy, Nguyễn Thị Tuyết Dung,
Hồ Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Túy Loan, Nguyễn Thị Thanh Thủy.

******************************************************************************

PHÂN ƯU

Hoa_ChiaBuon4-content

 Nhóm bạn cựu học sinh trung học Ngô Quyền khóa 13( NK 1968-1975)

  Nhận được tin buồn Thân mẫu của bạn Phan Trần Tố Uyên là:

 

 Bà PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

Đã Tạ Thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016

Nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi

Tại Thành Phố Biên Hòa

 

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

 

NHÓM BẠN CHS KHÓA 13

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến bạn Phan Trần Tố Uyên và Tang Quyến. Nguyện cầu hương linh bà  Trần Lý Hiệp sớm an nghỉ chốn vĩnh hằng.

Nhóm bạn cựu học sinh trung học Ngô Quyền khóa 13( NK 1968-1975)

Võ Bạch Huệ, Trần Mỹ Phụng, Trần Thị Thiên Kim, Lê Ngọc Thu, Lê Thị Hiền, Đặng Thị Hữu Phước,  Nguyễn Thị Thu Trang, Nghiêm Thị Ngọc Diệp, Lê Thanh Thủy, Quãng Thị Hoa

 

 

 
04 Tháng Bảy 2016(Xem: 10824)
Nhân Kỷ Niệm 60 Năm thành lập trường và ĐGĐ Ngô Quyền Hội ngộ toàn Thế giới kỳ 3, Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo từ VN gửi lời chúc mừng đến Thầy Cô
28 Tháng Sáu 2016(Xem: 5068)
* Xin bấm vào phần audio bên dưới để lắng nghe và chuẩn bị cùng nhau hòa chung tiếng hát trong ngày Hội Ngộ
20 Tháng Tư 2016(Xem: 4555)
Đến hôm nay, thứ ba 19 tháng 4, 2016 đã có khoảng 37 người ghi tên tham dự tiệc hop mặt mừng mùa xuân (spring break) năm 2016.
07 Tháng Ba 2016(Xem: 8204)
“ mất lòng trước nhưng đặng lòng sau” với số lượng người ghi danh quá đông và ban tổ chức không thể chuẩn bị chổ ỡ thêm vì 2 căn nhà ngoại ô chỉ nhận tối đa 40 người.
19 Tháng Hai 2016(Xem: 8460)
Bài vở xin gửi về cho Ban Truyền Thông trước ngày 1 tháng 5, 2016. Mọi chi tiết liên hệ sẽ được thông báo trong thời gian tới.
05 Tháng Hai 2016(Xem: 25289)
Anh chị em mình ơi! Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc đã trở thành dòng chảy ngay trong huyết quản anh chị em mình ...
11 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 6771)
Tôi muốn chia xẻ với thầy cô cùng các bạn đồng môn những ảnh này vì lời biết ơn của tôi và gia đình phản ảnh tất cả những gì chúng ta đều muốn nói với quốc gia thứ hai của chúng ta.
13 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5642)
Sống lành mạnh cũng là một cách sống và cũng còn là một chọn lựa dành cho những người được hưởng Medicare.
30 Tháng Mười 2015(Xem: 7671)
Quý vị nên tìm các hảng bảo hiểm lớn và vững chắc, nhất là nơi ghi danh Medicare Advantage luôn cận kề quanh năm
23 Tháng Mười 2015(Xem: 6190)
Nhóm STCM được ký một hợp đồng với Trung Tâm Sở Hữu Trí Tuệ và Chuyễn Giao Công Nghệ tại Sài Gòn vào ngày 6 tháng 10 / 2015.
21 Tháng Tám 2015(Xem: 9841)
Tất cả thành viên đều tốt nghiệp từ trường Ngô Quyền và đứng đầu điều khiển Nhóm là chs-NQ Bùi Quang Hội (khóa 6 NQ). Trong thời gian qua, Nhóm đã tạo nên tên tuổi tại xứ Bưởi với một số sản phẩm kỹ nghệ mới lạ đáng chú ý như được trình bày trong bức thư và trong phần phỏng vấn truyền hình dưới đây
06 Tháng Bảy 2015(Xem: 18119)
Những tràng pháo bông mừng lễ độc lập của Mỹ tối qua chừng như cháy bùng lại chiều ngày 5 tháng 7 ở Vancouver Canada trong mắt của các cô cầu thủ áo trắng đã góp phần đưa cup vô địch WWC về lại Mỹ.
06 Tháng Bảy 2015(Xem: 6964)
Chúc mừng đội tuyển USA, cám ơn những đường banh tuyệt vời của các em, các cháu.Lịch sử bóng đá sẽ mãi ghi thành tích hôm nay -"16 phút mở đầu trận đấu, đội tuyễn nữ Hoa Kỳ đã tung lưới đối thủ 4 lần, mở tỉ số 4-0"-