Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: BÁC SĨ VƯƠNG TÚ TOÀN, PHU QUÂN CỰU GS.PHẠM THỊ NHÃ Ý VỪA TẠ THẾ TẠI CHARLOTTE, NORTH CAROLINA

Thursday, June 8, 202311:24 PM(View: 3478)
PHÂN ƯU: BÁC SĨ VƯƠNG TÚ TOÀN, PHU QUÂN CỰU GS.PHẠM THỊ NHÃ Ý VỪA TẠ THẾ TẠI CHARLOTTE, NORTH CAROLINA

PHÂN ƯU

 

vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-01

 HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN TIN BUỒN:

 

Phu quân cô Phạm Thị  Nhã Ý, cựu GS. Việt Văn (1965-1979)

Trường Trung học Ngô Quyền Biên Hòa:


Bác Sĩ VƯƠNG TÚ TOÀN

 Pháp Danh PHÁP SIÊU


Nguyên Sĩ quan Quân Y thuộc CC2 Trợ Lực

Sư đoàn 3 Không Quân sân bay Biên Hòa.

 
Sinh ngày 22 tháng 08 năm 1929 tại Hà Nội, Việt Nam.

Đã qui tiên sáng ngày 07 tháng 06 năm 2023

(nhằm ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão)

tại Charlotte, North Carolina.

 

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 95 TUỔI

Tang lễ sẽ được cử hành trong vòng gia đình.

 

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÍ ĐỒNG NGHIỆP VÀ MÔN SINH

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng gia đình Cô Phạm Thị Nhã Ý và toàn thể tang quyến.

Thành tâm cầu nguyện hương linh Bác Sĩ Vương Tú Toàn

sớm về an nghĩ chốn Niết Bàn


***************************************************************************************

Email chia buồn: Toan & Nha-Y <toannha2@gmail.com>
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


CHIA BUỒN

 

 HĐ PhanUuGia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa nhận tin buồn,

Phu quân cô Phạm Thị Nhã Ý, cựu giáo sư Việt Văn (1965 -1979)

Trường Trung học Ngô Quyền Biên Hòa là:

 

Huynh Trưởng GÀ MỜ – BS. VƯƠNG TÚ TOÀN

Sinh ngày 22 tháng 08 năm 1929 tại Hà Nội, Việt Nam.

 

Nguyên Ấu sinh Bầy Nùng Sơn (năm 1935);

Thiếu sinh đội Gà thuộc Thiếu đoàn Vạn Kiếp - Đạo Thọ Xương (năm 1941);

 

Đã lìa rừng vào sáng ngày 07 tháng 06 năm 2023;

(nhằm ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão)

tại Charlotte, North Carolina USA.

 

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 95 TUỔI

Lễ an táng Huynh Trưởng GÀ MỜ – BS VƯƠNG TÚ TOÀN

được tổ chức tại North Carolina, Hoa Kỳ.

 

Gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa

chân thành chia buồn cùng cô Phạm Thị Nhã Ý

và toàn thể tang quyến.

 

Siết bàn tay trái Huynh Trưởng GÀ MỜ - BS. VƯƠNG TÚ TOÀN
lần cuối, 
thật chặt…

 

Nguyện cầu hương linh Huynh Trưởng Gà Mờ - Vương Tú Toàn

bình yên về cõi Phật.


@@@@@@

 

 
Monday, January 1, 2024(View: 1722)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2671)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4594)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8226)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,