Danh mục
Số lượt truy cập
1,065,592

VIDEO: NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19 TIỆC HỘI NGỘ (Ngày 03 tháng 7, 2022).- Kim Võ thực hiện

Monday, August 1, 20228:54 AM(View: 613)
VIDEO: NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19 TIỆC HỘI NGỘ (Ngày 03 tháng 7, 2022).- Kim Võ thực hiện

NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19

TIỆC HỘI NGỘ (Ngày 03 tháng 7, 2022)


LamMai 11Tổng hợp Hình ảnh & Video clip: Đạt Nguyễn & Kim Dung Võ

Xin mời bấm vào link để xem youtube
https://www.youtube.com/watch?v=rHjCg99c6ww

Monday, August 1, 2022(View: 505)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube
Monday, August 1, 2022(View: 456)
Xin bấm vào link để xem toàn bộ hình ảnh Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.
Wednesday, July 20, 2022(View: 218)
Xin bấm vào link để xem TOUR LAS VEGAS ( 07/04 - 05, 2022) Kim Dung Võ thực hiện
Tuesday, July 19, 2022(View: 1177)
Cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Tâm Lê, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp những hình ảnh để thực hiện được trang hình ảnh này.
Tuesday, July 19, 2022(View: 980)
Ban Tổ Chức chân thành cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp ...
Sunday, July 17, 2022(View: 1138)
TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02/07/2022) Hình ảnh & Thực hiện Youtube: Nguyễn Thị Thêm
Sunday, July 10, 2022(View: 1133)
(Tính đến ngày 10 tháng 7, 2022)
Sunday, May 1, 2022(View: 2459)
Xin bấm vào link ở trên hoặc vào giữa hình bìa Giai Phẩm Xuân bên dưới và kéo xuống để xem toàn bộ nội dung Giai Phẩm Xuân NQ 1965