Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nhắn Tin: Trần Văn Quang niên khóa 1969-1976, muốn biết tin bạn cũ là Ngô Công Phúc, Lê Phong Vũ...

Sunday, January 10, 201012:00 AM(View: 77564)
Nhắn Tin: Trần Văn Quang niên khóa 1969-1976, muốn biết tin bạn cũ là Ngô Công Phúc, Lê Phong Vũ...

Trần văn Quang học Ngô Quyền năm 1969 ra trường năm 1976. học Pháp Văn với Thầy Sái. Muốn biết tin tức của bạn là Ngô Công Phúc và Lê Phong Vũ đang định cư ở Mỹ và bạn là Hồng Tạo, nhà ở trong ga xe lửa, có tiêm thuốc Bắc.

Xin tất cả liên lạc về email: quangtr2003@yahoo.com

Monday, January 1, 2024(View: 1395)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2396)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4218)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 7496)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,