Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CHSNQ K16 LÊ MINH THI LÀ CỤ ÔNG LÊ HIỀN ĐỨC TẠ THẾ TẠI NAM CA

Sunday, February 16, 20208:39 PM(View: 7813)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CHSNQ K16 LÊ MINH THI LÀ CỤ ÔNG LÊ HIỀN ĐỨC TẠ THẾ TẠI NAM CA


CÁO PHÓ


IMG_5300

Gia Đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần
Chồng, Cha, Ông  Nội của chúng tôi:

ÔNG LÊ HIỀN ĐỨC

Cựu Thiếu Tá Không Quân QLVNCH

Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận Không Quân Biên Hòa

Sinh ngày 12 tháng 1 năm 1933

Tạ thế lúc 1:33 Am ngày 15 tháng 2 năm 2020

Nhằm ngày 22 tháng giêng năm Canh Tý

Tại Kindred Hospital, Wesminster California

HƯỞNG THỌ 87 TUỔI

Linh cữu được quàn tại Sunnyside Service

12301 Magnolia St  Garden Grove, CA 92841

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thăm viếng ngày Thứ sáu 21 tháng 2 năm 2020 từ 1:00Pm đến 5:00pm

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Vợ: Bà Hồ Thị Hoàng

Trưởng Nam: Lê Minh Trí  Vợ và các con. USA

Thứ Nam:  Lê Minh Dũng Vợ và các con. VN

Thú Nam: Lê Minh Thi Vợ và các con. USA

Thứ Nam: Lê Minh Thơ Vợ và các con.USA

Thứ Nam: Lê  Minh Tùng Vợ và các con. USA

Xin Miễn Phúng Điếu và Vòng Hoa

 

**********************************************************************


PHÂN ƯU

NGÔQUYỀNPU

 Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa  nhận được tin buồn

Thân phụ của CHS K 16 Lê Minh Thi & Gia Phụ CHS K16 Trương Lê Mỹ Phương

ÔNG LÊ HIỀN ĐỨC

Cựu Thiếu Tá Không Quân QLVNCH

Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận Không Quân Biên Hòa

Sinh ngày12 tháng 1 năm 1933

Tạ thế lúc 1:33 Am ngày 15 tháng 2 năm 2020

Nhằm ngày 22 tháng giêng năm Canh Tý

Tại Kindred Hospital, Wesminster California

HƯỞNG THỌ 87 TUỔI

Linh cữu được quàn tại  Sunnyside Service

12301 Magnolia St  Garden Grove, CA 92841

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN  BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình CHS K16 Lê Minh Thi & Trương Lê Mỹ Phương.
Nguyện cầu Hương linh cụ ông Lê Hiền Đức sớm an nghỉ chốn vĩnh hằng.

****************************************************************************************

Kính mời quý Thầy Cô và Đồng môn cùng viếng Tang từ 2 :00 pm- 4:00 pm
ngày Thứ sáu 21 tháng 2 năm 2020

 

Monday, January 1, 2024(View: 598)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 1946)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 3513)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 6143)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,