Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS KHÓA 8 TÔ MINH QUANG MÃN PHẦN TẠI BIÊN HÒA

Thursday, February 6, 20208:52 AM(View: 5761)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS KHÓA 8 TÔ MINH QUANG MÃN PHẦN TẠI BIÊN HÒA


CÁO PHÓ


Gia Đình chúng tôi vô củng thương tiếc báo tin

Bà NGUYỄN THỊ ĐẮC

Pháp Danh TẤN NGỌC

Sinh năm 1920 tại Biên Hòa

Đã tạ thế lúc 02 giờ 55 phút ngày 06 tháng 02 năm 2020

Nhằm ngày 13 tháng 01 năm Canh Tý

Tại Phường Thanh Bình Biên Hòa

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 101 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

Lễ Nhập Quan lúc 11:00 ngày 6 tháng 2 năm 2020

Nhằm ngày 13 tháng 01 năm Canh Tý

Lễ Động Quan lúc 08 gìờ 09 phút ngày 09 tháng 02 năm 2020

Nhằm ngày 16 tháng 01 năm Canh Tý

Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa tang tại Trung Tâm Hòa Táng TP Biên Hòa

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Xin miễn phúng điếu và vòng hoa

***************************************************************************************PHÂN ƯU
vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-01

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin buồn:

Thân mẫu của chs khóa 8 Tô Minh Quang

Bà NGUYỄN THỊ ĐẮC

Pháp Danh TẤN NGỌC

Sinh năm 1920 tại Biên Hòa

Đã tạ thế lúc 02 giờ 55 phút ngày 06 tháng 02 năm 2020

Nhằm ngày 13 tháng 01 năm Canh Tý

Tại Phường Thanh Bình Biên Hòa

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 101 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình chs khóa 8 Tô Minh Quang và toàn thể Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ bà Tấn Ngọc Nguyễn Thị Đắc sớm siêu thăng cõi Phật.

___________________________________________________________________________________

Bạn bè đồng môn đồng khóa sẽ viếng lễ Tang lúc 11 giờ ngày thứ sáu 07 tháng 2 năm 2020

 

 

Monday, January 1, 2024(View: 1748)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2676)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4601)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8239)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,