Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: ÔNG TRỊNH VĂN PHÚC, THÂN PHỤ CHS K20 TRÌNH SƠN CƯƠNG & TRÌNH THỊ NGỌC UYÊN QUA ĐỜI TẠI NAM CALIFORNIA

Monday, December 16, 201911:56 PM(View: 8462)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: ÔNG TRỊNH VĂN PHÚC, THÂN PHỤ CHS K20 TRÌNH SƠN CƯƠNG & TRÌNH THỊ NGỌC UYÊN QUA ĐỜI TẠI NAM CALIFORNIA


CÁO PHÓ

GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN
CÙNG THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC VÀ CÁC BẠN HỮU XA GẦN.
CHA ÔNG NỘI ÔNG NGOẠI CỦA CHÚNG TÔI LÀ:

ÔNG TRỊNH VĂN PHÚC

PHÁP DANH QUẢNG THIỆN

CỰU ĐẠI ÚY CSQG TY CẢNH SÁT BIÊN HÒA

SINH NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1933 TẠI NAM ĐỊNH VIỆT NAM

ĐÃ THEO PHẬT LÚC 11:30 SÁNG NGÀY THỨ NĂM 12 THÁNG 12 NĂM 2019

TẠI NAM CALIFORNIA

HƯỞNG THỌ 86 TUỔI

LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI FAIRHAVEN MEMORIAL PARK

1702 FAIRHAVEN AVE.  SANTA ANA CA 92705

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

THỨ BẢY NGÀY  21 THÁNG 12 NĂM 2019

9:00 AM -10:00AM: LỄ PHÁT TANG VÀ CẦU SIÊU ( PRIVATE/ FAMILY)

10:00AM-1:00PM THĂM VIẾNG

1:00PM -1:30 PM: TANG LỄ

1:30 PM- 2:00PM: DI QUAN , HẠ HUYỆT

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

BÀ QUẢ PHỤ TRỊNH VĂN PHÚC NHỦ DANH NGUYỄN THỊ NINH

TRƯỞNG NAM ALEX TRỊNH SƠN CƯƠNG  VỢ VÀ CÁC CON

TRƯỞNG NỮ  TRỊNH THỊ NGỌC UYÊN

THỨ NỮ TRỊNH THỊ NGỌC BÍCH  VÀ CHỒNG

THỨ NAM  BRIAN TRỊNH MẠNH THƯỜNG VỢ VÀ CÁC CON

THỨ NỮ PAULA  TRỊNH THỊ NGỌC CHÂU CHỒNG VÀ CÁC CON

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA

ĐIỆN THOẠI TANG GIA 714-478-8747

*********************************************************************************************** 


PHÂN ƯU


NQ PHAN UU

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA
 NHẬN ĐƯỢC TIN THÂN PHỤ CỦA CÁC CHS K20 TRÌNH SƠN CƯƠNG & TRÌNH THỊ NGỌC UYÊN

ÔNG TRÌNH VĂN PHÚC

PHÁP DANH QUẢNG THIỆN

CỰU ĐẠI ÚY CSQG TY CẢNH SÁT  BIÊN HÒA

SINH NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1933 TẠI NAM ĐỊNH VIỆT NAM

ĐÃ THEO PHẬT LÚC 11:30 SÁNG NGÀY THỨ NĂM 12 THÁNG 12 NĂM 2019

TẠI NAM CALIFORNIA

HƯỞNG THỌ 86 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH CHS TRÌNH SƠN CƯƠNG, TRÌNH THỊ NGỌC UYÊN VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH QUẢNG THIỆN TRÌNH VĂN PHÚC SỚM AN VUI NƠI CỬA PHẬT

Monday, January 1, 2024(View: 1722)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2671)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4594)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8226)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,