Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: Thân phụ chs NQ khóa 14 Trần Trung Sơn, chs NQ khóa 16 Trần Thị Mai Trang và chs NQ khóa 18 Trần Thị Mai Uyên đã từ trần tại USA.

Wednesday, November 11, 200912:00 AM(View: 63161)
PHÂN ƯU: Thân phụ chs NQ khóa 14 Trần Trung Sơn, chs NQ khóa 16 Trần Thị Mai Trang và chs NQ khóa 18 Trần Thị Mai Uyên đã từ trần tại USA.

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa

nhận được tin buồn

Thân phụ chs NQ khóa 14 Trần Trung Sơn, chs NQ khóa 16 Trần Thị Mai Trang

và chs NQ khóa 18 Trần Thị Mai Uyên.


Cụ Ông TRẦN ĐỨC MINH

Sinh năm 1932 tại Hà Nội - Việt Nam


Đã từ trần lúc 7 giờ sáng ngày 09 tháng 11 năm 2009  (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Kỷ Sữu)

tại Evergreen Hospital, Kirland, Washington, USA

Hưởng thọ 78 tuổi

 Tang lễ cử hành tại Sunset Hills Funeral Home

1215  145th Pl SE, Bellevue, WA 98007, USA

Phone: (425) 746 – 1400

Ngày thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009

   

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN Biên Hòa

 Thầy Cô và bạn bè khắp nơi  

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng các chsNQ  Trần Thị Mai Trang, Trần Thị Mai Uyên,

Trần Trung Sơn (Trưởng Khối Xã Hội của Ban Điều Hành Học Sinh  Ngô Quyền niên khóa 74-75) và tang quyến.

 

 Nguyện cầu hương linh cụ ông TRẦN ĐỨC MINH sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Monday, January 1, 2024(View: 551)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 1897)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 3485)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 6117)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,