Danh mục
Số lượt truy cập
6,259,267

DANH SÁCH GHI DANH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN KỲ 17 TẠI NAM CALIFORNIA - JULY 1, 2018

Saturday, May 12, 20189:29 AM(View: 7071)
DANH SÁCH GHI DANH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN KỲ 17 TẠI NAM CALIFORNIA - JULY 1, 2018


LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-content


DANH SÁCH GHI DANH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN KỲ 17
TẠI NAM CALIFORNIA -  JULY 1, 2018

(Danh sách cập nhật đến ngày 29 tháng 6, 2018)

Tất cả chi phiếu lệ phí ghi danh tham dự, yểm trợ họp mặt NQ 2018
ủng hộ Tác Phẩm NQTT
xin gửi về:

Email : ngoquyenbh@gmai.com

Ngân phiếu xin ghi:
Hoi Ai Huu chs Ngo Quyen BH

Gửi về địa chỉ:
Hoi Ai Huu chs Ngo Quyen BH
P.O. Box 670
Stanton, CA 90680, USA

 

STT

HỌ TÊN

Tiểu Bang

Tiền Hội Ngộ

Tiệc Hội Ngộ

Tour Du Ngoạn

Bảo Trợ
Tiệc HN

Bảo Trợ  NQTT

PAID

GHI CHÚ

1

MAI TRỌNG NGÃI

CA

 1

 1

 1

 

 

2

LỮ CÔNG TÂM

CA

 1

 1

 1

 

 

3

HOÀNG SỸ CƯ

CA

 

 2

 

 

 

4

NGUYỄN HỮU HẠNH

CA

1

 2

 

 

 

5

TRẦN VĂN VIỆT

CA

 

 1

 

 

 

6

MA THÀNH TÂM

CA

 1

 2

 

 

 

7

MA HỒNG PHÚC

CA

 

 1

 

 

 

8

NGUYỄN T. DUNG & A. BẢNH

CA

 0

 $80

 

 

 $80

9

LƯƠNG THỊ SAO

CA

 

1

 

 

 

10

MỸ ANH & Q. KHIÊM

CA

 2

 2

 

 

 

11

HUỲNH XUÂN HÓA

CA

 1

 

 

 

12

MA THỊ NGỌC HUỆ

CA

1

 

 

 

13

NGUYỄN VĂN TÂN

CA

 

 1

 

 

 

14

VÕ T. NGỌC DUNG & SINH

CA

 $20

 $80

 

 

 $100

15

TRẦN THỊ NGỌC

CA

1

 1

 

 

 

16

NGUYỄN TẤT ỨNG

CA

 $10

 $40

 

 

$50

*Ăn chay

17

VÕ HÀ THÔNG

CA

 2

 2

 

 

 

18

VÕ HÀ KHANH

CA

 

 2

 

 

 

19

NGUYỄN VĂN HÒA

CA

1

 

 

 

20

NGUYỄN VĂN HIỆP

CA

 

 

 

 

21

CAO THỊ CHUNG

CA

 2

 2

 

 

 

*Ăn chay

22

VÕ HÀ PHI

CA

 0

 $80

 

 

 $80

23

TRƯƠNG THÀNH CÁT

CA

 

 1

 

 

 

24

LÊ VĂN ÚT

CA

 2

 

 

 

25

HUỲNH XUÂN MAI

CA

 $20

 $80

2

 

$100

26

PHẠM MỸ DUNG

CA

$20

 $80

 

 

$100

27

LƯƠNG MINH LÝ

CA

 1

 1

 

 

 

28

QUÃNG THỊ HOA

CA

1

 

 

 

29

TÔ ANH TUẤN

CA

 $40

 $80

 2

 

 $100

**Ăn chay

30

HUỲNH HỮU THỌ

CA

 2

 2

 

 

 

31

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

CA

 1

 

 

 

32

NGUYỄN THỊ MỸ

CA

 $10

 $40

 

 

$50

33

ĐINH HOÀNG VÂN

CA

$20

$80

 

 $100

*Ăn chay

34

NGUYỄN THỊ HOÀNG

TX

$10

$40

 

 $50

35

NGUYỄN THỊ HỒNG

OHIO

$10

$40

$100

$150

36

VÕ QUÁCH T.TƯỜNG VI

TX

$10

$40

 

 $50

37

LÊ THỊ. LỘC & HỒ RỐT

CA

$20

$80

 

$100

38

NGUYỄN T. DIỆU HƯƠNG

CA

$10

$40

 

 $50

39.

THẦY CÔ TRƯƠNG P.N. MINH

CANADA

$20

$80

 

 $100

40

THẦY NGUYỄN VĂN LỤC

CANADA

$10

$40

$100

$150

41

CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ

CA

$10

$40

 

$50

42

THẦY CÔ TRẦN PHIÊN

TX

$20

$80

 $100

$200

43

KHÓA 13 & 14

30

 

 

44 TRƯƠNG ĐỨC HOÀNG  AUSTRALIA 0 0

$100

 $100

45 TRẦM HỮU TÌNH CA $10 $40

$50

46 THOMAS TUẤN NGUYỄN $10 $120 $130
47 MA THANH XUÂN CA 1
48 PHẠM THỊ PHƯỢNG CA 1
49 HUỲNH HỮU CHÂU NJ 1
50 VĂN NGỌC THÁI NJ 1
51. HOÀNG VĂN VIỆT IOWA $10 $40 $50
52 ĐINH THỊ NGỌC VÂN IOWA
53 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG VN $10 $40 $50
54 HUỲNH CHÍ CƯỜNG VN $10 $40 $50
55 LÊ MINH TÂM K15 1 1
56 VÕ VĂN LUÔNG & HÀ LIÊN $20 $80 $100
57 CÔ HOÀNG THỊ M. NGUYỆT CA $10 $40 $50
58 PHẠM T.H.HẠNH & N.V. HỘI WA $20 $80 $100
59 NGUYỄN X. HƯƠNG & THỊNH $20 $80 $100
60 XUÂN HIỆP & NHUNG $20 $80 $100
61 YẾN & THIỆN 0 $80 $80
62 HUỲNH THỊ HIỀN SACRAMENTO $10 $40 $100 $150
63 NGUYỄN THỊ BÊ & THANH NJ $100 $100
64 TRẦN THỊ OANH CA 1
65 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT  CA 1
66 NGUYỄN THỊ TIẾT GƯƠNG 1
67 BÙI T. LIÊN & PHẠM TIẾN WA $20 $80 $100
68 THANH VÂN ANDERSON AZ $10 $40 $50
69 CÔ HÀ THỊ NHUNG CA 1 1
70 CÔ TRẦN THỊ KIM NGỌC TX 1 1
71 CÔ TRẦN T. MINH TÂM NY 1 1
72 NGUYỆT MIÊN & LÊ TUẤN SJ 0 2
73 NGUYỄN T.T. NGA IOWA 1 1
74 BẠCH YẾN SJ 1 1
75 HÀ DUY THẠCH VN 1 1
76 HÀ MỸ LỆ AUSTRALIA 1 1
77 HÀ MỘNG THÙY SJ 1 1
78 THẦY PHAN THANH HOÀI CA $10 $40 $50
79 VŨ THỊ HIỀN K.6 1 $40 $40 Ăn chay
80 VÕ THỊ TUYẾT CA 1 1
81 LÝ THỊ TÝ K15 0 2
82 HUỲNH NGỌC ANH CA $20 $80 $100
83 NGUYỄN VĂN THÔNG $20 $80 $100
84 HOÀNG CAO KHẢI $10 $40 $50
85 MINH TUẤT & HỒNG ĐÀO 2
86 THẦY CÔ NGUYỄN V. PHỐ $20 $80 $100
87 THẦY CÔ HUỲNH T. MAI 2 2
88 THẦY PHẠM GIA HƯNG $10 $40 $100 $150 1 Cake
89 THẦY HOÀNG PHÙNG VÕ 1 1
90 THẦY HÀ TƯỜNG CÁT 1 1
91 CÔ NGUYỄN T. KIM DUNG 1 1
92 CÔ LÊ T. THANH THỦY 1
93 THẦY LÊ TIẾN ĐẠT $10 $40 $50 $50
94 CÔ NGUYỄN THỊ THU $10 $40 $50 $50
95 ĐỖ TRUNG QUÂN 1
96 TRẦN THỊ NỸ 1
97 VINH ADAM $10 $40 $50
98 ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN $10 $40 $50
99 NGUYỄN THỊ THÊM $10 $40 $50
100 NGUYỄN KIM HUÊ $40 $40
101 THẦY PHẠM NGỌC QUÝNH 2 2 $100 $100
102 THẦY HOÀNG QUÝ NAM $30 $120 $150
103 HUỲNH VĂN TÙNG 1 1
104 PHẠM PHÚ XUÂN 2 2
105 NHẪN THI 2 2
106 MỸ ANH & KHIÊM 0 2
107 MINH PHƯƠNG 0 1
108 VÕ NGỌC NỮ 0 2
109 DƯƠNG THỊ RI & DŨNG CA $80 $80
110 ĐỖ KIM HẠNH $10 $40 $50
111 PHẠM TUYẾT DUNG $10 $40 $50
112 PHẠM KHẮC LUÂN $10 $40 $50
115 PHẠM THỊ PHƯỢNG 0 $80 $80
116 NGUYỄN ĐÌNH HẢI K.1 0 1 $40
117 HOÀNG ÁNH NGUYỆT K.3 0 2
118 MAI KIM HOA $10 $40 $50
119 NHƠN TRẦN K.3 $10 $160 $170
120 CÔ NGUYỄN K.DIỆU DUNG 1 1
121 TUYẾT MAI SJ 2
122 THẦY NGUYỄN THẤT HIỆP 1 1
123 HUỲNH THỊ MỸ K3 1
124 NGUYỄN Q. ĐOÀN & THU THU $80 $80
125 TRẦN NGỌC CHÂU K9 1 1
126 DƯƠNG VĂN Y K9 4
127 LÊ BÌNH AN &THIÊN 3 3
128 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT K.1 CA $40 $40
129 LƯƠNG ĐỒNG XUÂN VN $40 $40
130 TÀI ĐỖ & JANE ĐỖ & N.KHANH CA $120 $120

 

 Thursday, August 26, 2021(View: 296)
Xin trân trọng giới thiệu đến quý Thầy Cô, Chs NQ và thân hữu 2 quyển sách "Trên Đường Về Nhà" và "Ứng Dụng Lời Phật Dạy" của Ni Sư Thích Nữ Hằng Như, thế danh Võ Kim Huê, là ChsNQ K.10
Sunday, August 22, 2021(View: 460)
Rất hiếm hoi chúng ta mới tìm thấy vài bài viết ký tên Trần Hữu Phúc mặc dù anh là tác giả hằng trăm bài trên trang nhà và khắp các diễn đàn:
Sunday, August 22, 2021(View: 408)
Này bạn, bạn có nhớ không? chính bạn là người đã soạn thảo BẢN NỘI QUY Hội Ái Hữu CHS NGÔ QUYỀN BH, ước vọng là thành lập cho kỳ được 1 Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN vững mạnh ...
Monday, August 16, 2021(View: 568)
Này bạn, bạn có nhớ không? tại thuở ấy chúng ta có cùng chủ trương đặt thông tin là nổ lực hàng đầu
Thursday, July 15, 2021(View: 734)
Xin trân trọng giới thiệu TUYỂN TẬP 2021 với chủ đề TRI ÂN PHỤ MẪU và 4 TUYỂN TẬP khác của diễn đàn CÔ GÁI VIỆT đã xuất bản từ năm 2016 đến 2020.
Thursday, July 15, 2021(View: 604)
Chương Trình Nhạc Tình Chọn Lọc với chủ đề "Mùa Phượng Vỹ" do Như Hương và bạn hữu tổ chức tại Herndon, Virginia ngày Chủ Nhật July 4th - 2021
Saturday, February 13, 2021(View: 1935)
Nhân năm mới Tân Sửu sắp đến, kính chúc quý Thầy Cô và tất cả CHSNQ-BH một năm mới nhiều Sức khỏe - Hạnh phúc - An lành. Nguyễn Mạnh Dũng- NK13NQ design
Tuesday, December 15, 2020(View: 2025)
Kính Chúc Quý Thầy Cô và Bạn Hữu một mùa Giáng Sinh và Năm Mới AN LÀNH HẠNH PHÚC
Thursday, November 26, 2020(View: 1475)
Monday, June 8, 2020(View: 2951)
Ban chấp hành hội cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa không thể thực hiện được ngày họp mặt truyền thống như dự định. Kính mong quý Thầy Cô và quý anh chị đồng môn luôn giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại trong ngày họp mặt truyền thống năm 2021.
Sunday, April 12, 2020(View: 5455)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: TẬP THƠ THU PHAI – Tác giả Tường Vi Phạm Chinh Đông thực hiện youtube
Monday, January 20, 2020(View: 3499)
BĐH Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền, Biên Hòa và BĐH website Kính Chúc Quý Thầy Cô, Quý Thân Hữu, Quý CHSNQ và Gia Đình Một Năm mới An Lành, Hạnh Phúc.
Wednesday, January 1, 2020(View: 4873)
Kính chúc quý Thầy Cô và Bạn hữu một mùa Giáng sinh và năm mới An lành - Hạnh phúc
Monday, December 16, 2019(View: 3682)
Tiệc Tân Niên sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày chủ nhựt Ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhằm ngày 15 tháng 2 năm Canh Tý. Tại nhà hàng Paracel Seafood