Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Uu: Thân Mẫu Chsnq Trương Kiến Xương (bắc California) La Cu Ba Lam Binh An Đã Từ Trần Ngày 13 Tháng 03 Năm 2009

Sunday, March 15, 200912:00 AM(View: 60511)
Phan Uu: Thân Mẫu Chsnq Trương Kiến Xương (bắc California) La Cu Ba Lam Binh An Đã Từ Trần Ngày 13 Tháng 03 Năm 2009

PHÂN ƯU

  Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa

nhận được tin buồn:

  Cụ Bà: LAM BINH AN

 là thân mẩu :

chs Trương Kiến Xương  (Bắc California)

đã từ trần ngày 13 tháng 03 năm 2009

tại San Jose, California – USA

Hưởng Thọ 94 tuổi

Linh cữu hiện quàn tại: OAK HILL MEMORIAL PARK

300 Curtner Ave.
San Jose, CA 95125
(408) 297-2447
 

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

  Ngày giờ thăm viếng

Thứ bảy 03/21/2009

.  Thời gian từ: 12:00pm – 08:00pm

Lễ Di Quan:

Chủ Nhật 03/22/2009 lúc 10:00am

 

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN Biên Hòa

Cùng Thầy Cô và bạn bè khắp nơi

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng chs NQ Trương Kiến Xương và tang quyến

 Nguyện cầu hương linh cụ bà Lam Binh An sớm tieu dieu nơi cỏi Niết Bàn.

 

________________________________________________

Lien lac tang quyen: NQ_TruongKienXuong <xuongt@supertex.com>;

--------------o0o---------------

Nhóm Ái Hữu cựu học sinh Ngô Quyền Bắc California sẽ cùng nhau dến viếng thăm linh cửu cụ Bà và chia buồn với tang quyến vào:  6:30pm ngày thứ bảy 03/21/2009 tại Oak Hill Memorial Park, 300 Curtner Ave., San Jose

 

Thursday, April 27, 2023(View: 1592)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 2926)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 5263)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,