Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

DANH SÁCH & HÌNH ẢNH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN Giai đoạn thành lập & phát triển 1956-1975

Saturday, June 3, 20178:09 AM(View: 8582)
DANH SÁCH & HÌNH ẢNH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN Giai đoạn thành lập & phát triển 1956-1975

LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-content
DANH SÁCH & HÌNH ẢNH 

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN

Giai đoạn thành lập & phát triển 1956-1975
Danh sách này chỉ ghi tạm thời chờ sự hiệu đính của quý Thầy cô và các bạn trước khi in trong NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP

(hiệu đính June 4, 2017) XẾP THEO THỨ TỰ ABC

 

 

HỌ

 

TÊN

 

CHỨC VỤ

 

NIÊN KHÓA

 

GHI CHÚ

1.       

Đỗ Thị

Ba

Giám thị

1972-1975

 

2.       

Phạm Thị

Ba

Giám thị

1972-1975

 

3.       

Nguyễn Hữu

Bảng

Giám thị

1962-1968

 

4.       

Nguyễn hữu

Cầm

Giám Thị

1962-1975

 

5.       

Đặng Văn

Chẩn

Thư ký văn phòng

Chủ sự phòng nhân viên Ty VH,GD,TN BH

1958-1972

1972-1975

Đã mất

6.       

Nguyễn Thị

Dung

Thư ký văn phòng

1965-1975

 

7.       

Nguyễn Thị

Giàu

Giám thị

1962-1975

Đã mất

8.       

Nguyễn Văn

Hảo

Thư ký văn phòng

1960-1968

 

9.       

Lê Kim

Huê

Thư ký đánh máy

1969-1975

 

10.  

Nguyễn Quang

Hưng

Giám thị

1969-1975

Đã mất

11.  

Nguyễn Văn

Hưng

Giám thị

1970-1975

 

12.  

Nguyễn Duy

Huyền

Tùy phái

1966-1970

Đã mất

13.  

Ngô Văn

Huỳnh

Giám thị

 

 

14.  

Huỳnh Văn

Kiết

Giám thị

1969-1975

 

15.  

Nguyễn Thị

Lài

Quản thủ Thư viện

1973-1976

 

16.  

Ngô Bích

Liên

Y tế học đường

 

Đã mất

17.  

Thái Văn

Nĩa

Tùy phái

1966-1970

Đã mất

18.  

Huỳnh Thanh

Mai

Giám thị

1976-1975

 

19.  

Lê Hồng

Sanh

Thư ký văn phòng

Chủ sự phòng học vụ, thi vụ Ty VH, GD,TN

1958-1972

1972-1975

 

 

20.  

 Nguyễn Văn

Thư ký văn phòng,

Phụ trách Tư thục và Bán công

1963-1975

 

21.  

Nguyễn Văn

Tùy phái

1962

 

22.  

Trần Văn

Tài

Giám thị

1968_1975

 

23.  

Phan Phát

Tân

Giám thị

1964-1975

 

24.  

Thân Toàn

Tất

Giám thị

1969-1972

 

25.  

Nguyễn Văn

Thưởng

Tùy phái

1962-1966

Đã mất

26.  

Thúy

Tùy phái

1958-1961

Đã mất

27.  

Nguyễn Hữu

Tiến

Phát ngân viên

1964-1975

 

28.  

Nguyễn Văn

Tường

Tùy phái

1962-1975

Đã mất

29.  

Lương Văn

Giám thị

1962-1968

Đã mất

30.  

Hồ Bá

Vạn

Quản thủ Thư viện

1970-1973

Đã mấtBa_Co DO THI BABa_Co PHAM THI BAChấn_Thầy ĐẶNG VĂN CHẤNGiàu_Cô NGUYỄN THỊ GIÀUHưng_Thầy NGUYỄN QUANG HƯNGHuỳnh_Thầy NGÔ VĂN HUỲNHMai_cô HUỲNH THANH MAISanh_Thầy LÊ HỒNG SANHSơ_Thầy NGUYỄN VĂN SƠTân_Thầy PHAN PHÁT TÂNTất_Thầy THÂN TOÀN TẤT