Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN Giai đoạn thành lập & phát triển 1956-1975

Friday, June 2, 20175:04 PM(View: 9345)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN Giai đoạn thành lập & phát triển 1956-1975

LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-contentDANH SÁCH 

BAN GIÁO SƯ TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN

Giai đoạn thành lập & phát triển 1956-1975
chuẩn bị để in trong NGỘ QUYỀN TOÀN TẬP 

(hiệu đính lần thứ 8 : April 23, 2018) xếp theo thứ tự ABC

Danh sách này chỉ ghi tạm thời chờ sự tiếp tục hiệu đính của quý Thầy cô và các bạn
Tên không có màu vàng là thiếu hình ảnh, nhờ sự bổ túc của Thầy cô và các bạn

Hình ảnh Thầy cô có thể xem tại link: 
http://ngo-quyen.org/p115a6084/hinh-anh-thay-co-ngo-quyen-1956-1075


 

 

SỐ THỨ TỰ 

 

HỌ

 

TÊN

 

MÔN DẠY

 

NIÊN KHÓA

 
GHI CHÚ

1.                

Nguyễn Văn  

A

Nhạc

1961-1964

 

2.                

Trần Văn

An

Toán

1973-1976

 

3.                

Huỳnh Công  

Ân

Toán

1969-1975

 

4.                

Nguyễn Hữu 

Ân

Vạn Vật

1962-1968

Đã mất

5.                

Nguyễn Ngọc  

Ẩn

Sử Địa

1966-1989

 

6.                

Lê Ngọc

Ẩn

Sử Địa

1970-1975

Đã mất

7.                

Trần Ngọc

Anh

Nữ Công

1956-1958

 

  8.

Phạm Lê Ngọc

Anh

Anh Văn

1972 -1992

 

9.                

Trần Thuận 

Anh

Anh Văn

1966-1970

 

10.              

Khương Thị  

Bàn

Việt Văn, Toán

1959-1977

 

11.            

Trương Sĩ  

Bằng

Hội Họa

1968-1975

 

12.            

Hoàng Đức 

Bào

Lý Hóa

1959-1975

 

13.            

Bạch Thị 

Việt Văn

1960-1975

 

14.            

Lưu Ngọc 

Bích

Triết

1964-1967

Đã mất

15.            

Đoàn Viết  

Biên

Việt Văn

1965-1971

 

16.            

Khương Văn  

Biền

Pháp Văn

 

17.            

Lê Công

Bình

Pháp Văn

1962-1965

Đã mất

18.            

Phạm Tấn    

Bình

Pháp Văn

1962-1965; 1969 -1972

 

19.            

Thân Trọng  

Bình

Lý Hóa

1962-1966

Đã mất

20.            

Nguyễn Phong  

Cảnh

Toán

1972-1998

Đã mất

21.            

Hà Tường  

Cát

Toán, Sử Địa

1962-1965
1967-1972

 

22.            

Trần Thị Liên   

Chi

Pháp Văn

1963-1965

Đã mất

23.            

Trương Hữu  

Chí

Triết, Việt Văn

1972-1975

 

24.            

Nguyễn Bá

Chính

Việt Văn, Anh Văn

1966-1975

 

25.            

Trần Minh  

Chính

Lý Hóa

1967-1975

 

26.            

Nguyễn Văn  

Toán

1969-1971

Đã mất

27.            

Trần Thiện

Toán

1966-1975

Đã mất

28.            

Nguyễn Thị Kim   

Còn

Toán, Lý Hóa

1967-1981

Đã mất

29.            

Trần Minh 

Công

Sử Địa

1962-1966

 

30.            

Nguyễn Thị Kim

Cúc

Vạn Vật

1971-1978

Đã mất

31.            

Nguyễn Huy

Đại 

Sử Địa

1972-1975

Đã mất

32.            

Phạm Văn  

Dật

Anh Văn

1965-1975

Đã mất

33.            

Đào Mạnh  

Đạt

Anh Văn

1959-1963

 

34.            

Lê Tiến  

Đạt

Vạn Vật

1961-1962

 

35.            

Trịnh Tiến 

Đạt

Lý Hóa

1965-1966

 

36.            

Tôn Thất  

Để

Toán

1962-1975

 

37.            

Nguyễn Thị  

Diệp

Việt Văn

1972-1975

 

38.            

Đỗ Thị  

Diệp

Sử Địa

1972-1975

 

39.            

Nguyễn Anh  

Dõng

Lý Hóa

1961-1963

 

40.            

Nguyễn Văn  

Đức

Toán

1972-1975

 

41.            

Trần Minh  

Đức

Anh Văn

1956-1958

Đã mất

42.            

Vương Đắc  

Đức

Lý Hóa

1967-1975

 

43.            

Nguyễn Khoa Diệu 

Dung

Vạn Vật

1968-1975

 

44.            

Nguyễn Thị Kim   

Dung

Lý Hóa/Toán

1966-1973

 

45.            

Nguyễn Thành 

Dũng

Toán

1970-1975

 

46.            

Dương Hồng 

Duyệt

Toán, Nhạc

1961-1965

Đã mất

47.            

Nguyễn Ngọc  

Giao

Sử Địa

1972-1975

 

48.            

Lê Vân  

Giáp

Việt Văn

1966-1975

Đã mất

49.            

Nguyễn Địch 

Toán

1966-1968

 

50.            

Mai Thu  

Việt Văn

1972-1975

 

51.            

Huỳnh Kim  

Hải

Toán, Lý Hóa

1970-1975

 

52.            

Phạm Đức 

Hải

Sử Địa

1972-1973

Đã mất

53.            

Trịnh Hồng  

Hải

Lý Hóa

1973-1981

 

54.            

Nguyễn Trường 

Hải

Lý Hóa

1962-1964

 

55.            

Phạm Thị  

Hạnh

Anh Văn

1972-1975

Đã mất

56.            

Phạm Thị Đức  

Hạnh

Sử Địa

1963-1970

 

57.            

Trương Hữu  

Hạnh

Triết, Việt Văn

1972-1975

 

58.            

Phan Thông

Hảo

Pháp Văn

1959-1963

 

59.            

Thái Thị  

Hiền

Việt Văn

1970-1974

 

60.            

Nguyễn Thất  

Hiệp

Toán

1959-1970

 

61.            

Phan Thị Kim  

Hoa

Lý Hóa

1972-1975

 

62.            

Lương Văn 

Hoa

Lý Hóa

 1974-1979

 

63.            

Đinh Thị  

Hòa

Việt Văn, Pháp Văn

1958-1975

 

64.            

Phan Thanh

Hoài

Anh Văn

1957-1964

 

65.            

Nguyễn Tân 

Hoan

Pháp Văn, Anh Văn

1968-1975

Đã mất

66.            

Dương Khải 

Hoàn

Anh Văn

1970-1975

 

67.            

Nguyễn Xuân  

Hoàng

Triết

1963-1964

Đã mất

68.            

Huỳnh Thị 

Hội

Pháp Văn

1960-1964

 

69.            

Lý Khánh   

Hồng

Lý Hóa

1969-1975

 

70.            

Nguyễn Thị Xuân

Hồng

Việt Văn

1959-1965

 

71.            

Dương Hòa 

Huân

Sử Địa

1958-1972

Đã mất

72.            

Tiêu Quí   

Huê

Vạn Vật

1963-1970

 

73.            

Bùi Quang   

Huệ

Việt Văn, Pháp Văn

1956-1975

Đã mất

74.            

Ma Thị Ngọc 

Huệ

Nữ Công

1974-1998

 

75.            

Nguyễn Phi     

Hùng

Toán

1959-1962

 

76.            

Trần Thái 

Hùng 

Toán

1970-1975

 

77.            

Cù An

Hưng

Toán

1962-1963

 

78.            

Phạm Gia 

Hưng

Vạn Vật, Công Dân

1960-1965

 

79.            

Thân Trọng 

Hưng

Việt Văn

1961-1972

Đã mất

80.            

Phạm Văn 

Hương

Toán

1961-1965

 

81.            

Phạm Văn 

Hương

Công Dân

1972-1975

 

82.            

Trần Thị 

Hương

Việt Văn

1966-1975

Đã mất

83.            

Đỗ Quang 

Huy

Việt Văn

1965-1967

 

84.            

Lương Thị  

Huỳnh

Nữ Công

1967-1975

 

85.            

Trần Văn 

Kế

Việt Văn

1971-1980

Đã mất

86.            

Phạm Thị 

Khang

Vạn Vật

1972-1975

Đã mất

87.            

Phạm Khắc 

Khiêm

Triết, Công Dân

1969-1975

 

88.            

Huỳnh Văn

Khiết

Pháp Văn

1965-1975

 

89.            

Nguyễn Mạnh 

Khoa

Công Dân

1971-1978

 

90.            

Huỳnh Văn 

Kiệt

Pháp văn

1965-1975

 

91.            

Nguyễn Xuân  

Kính

Lý Hóa, Anh Văn

1969-1972, 1972-1975

 

92.            

Nguyễn Xuân 

Kỳ

Vạn Vật

1970-1975

 

93.            

Trần Văn 

Kỷ

Toán

1965-1975

 

94.            

Trương Thị Bạch 

Lan

Vạn Vật

1970-1978

 

95.            

Bùi Thị Ngọc 

Lan

Việt Văn, Pháp Văn

1958-1975

 

96.            

Nguyễn Văn 

Lan

Triết

1966-1969

 

97.            

Đinh Thị Tố

Lan

Pháp Văn

1974-1975

 

98.            

Võ Đăng 

Lành

Pháp Văn

1972-1978

 

99.            

Bùi Văn  

Leo

Lý Hóa

1971-1974

 

100.            

Ngô Bích 

Liên

Nữ Công, Y tế học đường

1972-1975

Đã mất

101.       

Hà Bích

Loan

Việt Văn

1963-1970

Đã mất

102.       

Phạm Kiêm

Loan

Toán

1970-1978

 

103.       

Dương Quang 

Lộc

Toán

1957-1958

 

104.       

Nguyễn Xuân 

Lộc

Toán

1964-1965

 

105.       

Tô Hoàn 

Lộc

Lý Hóa

1972-2006

 

106.       

Trần Tấn  

Lộc

Lý Hóa

1961-1964

 

107.       

Trần Văn 

Lộc

Nhạc

1956-1963

 

108.       

Nguyễn Hữu 

Lợi

Lý Hóa

1970-1975

Đã mất

109.       

Lê Hoàng 

Long

Nhạc

1964-1967

 

110.       

Nguyễn Phi 

Long

Toán

1964-1969

 

111.       

Nguyễn Viết 

Long

Sử Địa

1967-1970

 

112.       

Phạm Thăng 

Long

Lý Hóa

1963-1975

 

113.       

Tôn Thất 

Long

Toán

1963-1965

 

114.       

Nguyễn Văn 

Luận

Lý Hóa

1961-1963

 

115.       

Nguyễn Văn 

Lục

Triết

1970-1975

 

116.       

Nguyễn Thị 

Luông

Pháp Văn, Anh Văn

1959-1977

 

117.       

Bùi Đức 

Lương

Lý Hóa

1971-1972

 

118.       

Nguyễn Minh  

Triết

1971-1975

 

119.       

Trần Thị 

Lý Hóa

1972-1975

 

120.       

Lý Ngọc 

Mai

Việt Văn

1963-1965

 

121.       

Nguyễn Minh  

Mẫn

Pháp Văn

1967-1975

Đã mất

122.       

Phạm Văn

Mẫn

Hội Họa

1956-1972

Đã mất

123.       

Trương Phan Nam

Minh

Toán, Lý Hóa

1956-1958

 

124.       

Lê Thị 

Mỹ

Sử Địa

1973-1983

Đã mất

125.       

Hoàng Quý 

Nam

Toán, Lý Hóa

1959-1963

 

126.       

Nguyễn Công 

Nam

Anh Văn

1962-1966

Đã mất

127.       

Trần Văn 

Nam

Nhạc

1963-1967

 

128.       

Đào Thị  

Nga

Anh Văn, Thể Dục

1958-1975

 

129.       

Phạm Anh 

Nga

Sử Địa

1963-1975

 

130.       

Nguyễn Thị Anh 

Nga

Vạn Vật

1968-1975

 

131.       

Trần Tuyết 

Nga

Việt Văn

1968-1969

 

132.       

Đàm Xuân 

Ngân

Hội Họa

1966-1969

 

133.       

Hoàng Thị Phương 

Ngân

Vạn Vật

1971-1974

 

134.       

Hà Văn 

Nghệ

Anh Văn

1961-1968

 

135.       

Hoàng Minh  

Nguyệt

Nhạc

1962-1968

 

136.       

Nguyễn Thị 

Nguyệt

Việt Văn

1972-1975

 

137.       

Nguyễn Thị 

Nguyệt

Công Dân

1970-1975

 

138.       

Trần thị Kim

Ngọc

Lý Hóa

1973-1975

 

139.       

Tống Văn 

Nhàn

Toán

1974-1979

 

140.       

Trần Công 

Nho

Sử Địa

1966-1969

 

141.       

Đặng Thị 

Nhung

Sử Địa

1962-1964

 

142.       

Hà Thị 

Nhung

Toán

1973-1991

 

143.       

Đinh Thị Hồng  

Oanh

Sử Địa

1965-1971

 

144.       

Huỳnh Quan 

Phận

Công Dân, Nhạc

1968-1975

 

145.       

Trần 

Phiên

Toán

1962-1967

 

146.       

Hồ Thị

Phấn

Nữ Công

1974-1995

 

147.       

Nguyễn Văn 

Phố

Công Dân, Toán

1963-1973

 

148.       

Tôn Thất 

Phong

Vạn Vật

1963-1970

 

149.       

Nguyễn Thị Thu

Phong

Việt Văn

1972-1975

 

150.       

Nguyễn Văn 

Phú

Việt Văn

1960-1966  1969-1971

 

151.       

Tô Văn 

Phú

Vạn Vật

1967-1972

Đã mất.

152.       

Kiều Vĩnh 

Phúc

Anh Văn

1963-1973

 

153.       

Mai Kiến 

Phúc

Lý Hóa

1965-1979

 

154.       

Trần Văn 

Phúc

Sử Địa

1970-1973

Đã mất

155.       

Hoàng Đức 

Phương

Toán

1962-1963

 

156.       

Nguyễn Đình  

Phương

Việt Văn

1961-1964

 

157.       

Hoàng Thị Diệm

Phương

Hội Họa

1968-1970

 

158.       

Vương Chân  

Phương

Việt Văn

1963-1965

Đã mất

159.       

Dương Thúy  

Phượng

Việt Văn, Anh Văn

1973-1975

 

160.       

Nguyễn Thị  

Phượng

Vạn Vật

1971-1974

 

161.       

Lê Thanh 

Quan

Toán

1962-1965

 

162.       

Tống Văn

Quang

Toán

1973-1976

 

163.       

Nguyễn Văn 

Quảng

Toán

1958-1962

 

164.       

Tôn Ái 

Quốc

Việt Văn

1970-1975

 

165.       

Nguyễn Thị Kim

Quy

Pháp Văn

1969-1975

 

166.       

Đinh Hữu 

Quyến

Pháp Văn

1965-1972

Đã mất

167.       

Phạm Ngọc  

Quýnh

Việt Văn

1961-1967

 

168.       

Vũ Văn 

Ri

Toán

1971-1978

 

169.       

Nguyễn Tiến 

Ruệ

Lý Hóa

1962-1966

Đã mất

170.       

Đinh Văn  

Sái

Pháp Văn,Toán

1956-1975

Đã mất

171.       

Lê Hoàng 

Sang

Pháp Văn

1965-1975

 

172.       

Đào Văn 

Sáu

Anh Văn, Công Dân

1970-1975

 

173.       

Nguyễn 

Sơn

Lý Hóa

1959-1970

Đã mất

174.       

Ngô Văn

Sơn

Pháp Văn

1969-1975

 

175.       

Nguyễn Văn 

Sùng

Nhạc

1970-1978

 

176.       

Liêng Tuấn 

Tài

Toán

1974 -1975

 

177.       

Huỳnh Thị 

Tâm

Việt Văn

1959-1966

 

178.       

Trần Thị Minh 

Tâm

Sử Địa

1972-1977

 

179.       

Phan Thị 

Tánh

Vạn Vật

1970-1977

 

180.       

Đỗ Trọng 

Thạc

Pháp Văn

1961-1965

Đã mất

181.       

Nguyễn Văn 

Thại

Anh Văn

1967-1975

Đã mất

182.       

Huỳnh Kim 

Thân

Toán

1972-1977

Đã mất

183.       

Phạm Đình 

Thắng

Thể Dục

1960-1963

Đã mất

184.       

Lê Thị 

Thanh

Sử Địa

1972-1975

 

185.       

Nguyễn Thị  

Thanh

Việt Văn

1972-1975

 

186.       

Phạm Thị Kim 

Thanh

Việt Văn

1958-1959

 

187.       

Lưu Chấn 

Thành

Lý Hóa

 

 

188.       

Nguyễn Văn 

Thành

Lý Hóa

1971-1976

 

189.       

Phạm Khắc  

Thành

Pháp Văn

1966-1972

Đã mất

190.       

Vũ Khánh 

Thành

Triết, Việt Văn

1969-1975

 

191.       

Lê Thị  

Thao

Thể Dục

1968-1975

 

192.       

Huỳnh Hữu 

Thế

Toán

1964-1965

Đã mất

193.       

Lê Quý 

Thể

Lý Hoá, Thể Thao

1967-1974

 

194.       

Bùi Thọ 

Thích

Toán

1969-1975

 

195.       

Đào Đức 

Thiện

Toán

1972-1977

 

196.       

Nguyễn Hữu  

Thiệu

Anh Văn

1960-1961

 

197.       

Diệp Cẩm 

Thu

Toán

1973-1994

 

198.       

Nguyễn Thị 

Thu

Anh văn

1961-1965

 

199.       

Nguyễn Thị Lệ 

Thu

Công Dân

1972-1975

 

200.       

Trần Thị Nguyệt

Thu

Toán

1963-1975

 

201.       

Trương Thị Minh  

Thu

Việt Văn

1970-1976

 

202.       

Trần 

Thuần

Anh Văn

1967-1970

 

203.       

Nguyễn Đình 

Thục

Lý Hóa

1963-1965

Đã mất

204.       

Trần Thị 

Thưởng

Pháp Văn

1962-1968

 

205.       

Lê Thị Thanh 

Thủy

Việt Văn

1972-1975

 

206.       

Trần Thanh 

Thủy

Pháp Văn, Anh Văn

1961-1963

 

207.       

Trần Thị Thanh 

Thủy

Việt Văn

1970-1975

 

208.       

Võ Thu 

Thủy

Công Dân, Anh Văn

1958-1975

 

209.       

Đinh Thành 

Tiên

Việt Văn

1970-1975

 

210.       

Phạm Kiều 

Tiên

Việt Văn, Anh Văn

1967-1977

 

211.       

Nguyễn Hữu 

Tiến

Việt Văn

1962-1964

Đã mất

212.       

Phạm Văn 

Tiếng

Việt Văn, Pháp Văn

1956-1972

Đã mất

213.       

Phùng Thái 

Toàn 

Lý Hóa

1970-1975

Đã mất

214.       

Đặng Quốc 

Toản 

Sử Địa

1961-1965

 

215.       

Ngô Đức 

Tồn 

Anh Văn

1967-1975

 

216.       

Phan Thị 

Tốt

Anh Văn

1962-1985

 

217.       

Trần Đình 

Tri

Công Dân, Việt Văn

1963-1972

 

218.       

Đặng Thị 

Trí

Việt Văn

1959-1970

 

219.       

Hoàng Đôn 

Trịnh

Pháp Văn

1966-1972

Đã mất

220.       

Đỗ Đình 

Tuân

Anh Văn

 

 

221.       

Nguyễn Bát 

Tuấn

Toán

1962-1967

 

222.       

Phan Thị Ngọc 

Tuấn

Toán

1962-1966

 

223.       

Dương Thanh   

Tùng

Anh Văn, Hội Họa

1965-1966 1969-1975

 

224.       

Nguyễn Thị 

Tươi

Pháp Văn

1970-1974

 

225.       

Lê Văn 

Túy

Toán

1968-1975

 

226.       

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

Vạn Vật

1972-1975

 

227.       

Đặng Thị  

Tuyết

Việt Văn

1962-1964

 

228.       

Phạm Thị 

Tuyết

Lý Hóa

1972-1975

 

229.       

Nguyễn Văn 

Tỵ

Nhạc

1960-1975

Đã mất

230.       

Vũ Lữ 

Uyển

Nhạc

1961-1965

Đã mất

231.       

Lâm Tấn 

Văn

Vạn Vật

1964-1982

 

232.       

Nguyễn Thế 

Văn

Việt Văn

1961-1975

 

233.       

Hồ Bá  

Vạn

Toán

1972-1975

Đã mất

234.       

Trần Thanh 

Việt

Công Dân

1970-1974

 

235.       

Châu Thành 

Vinh

Lý Hóa

1971-1972

 

236.       

Hồ Văn  

Vinh

Sử Địa

1956-1958

Đã mất

237.       

Nguyễn Thị Ngọc 

Vinh

Anh Văn

1971-1976

 

238.       

Hoàng Phùng  

Công Dân, Việt Văn

1958-1965

 

239.       

Ngô Anh 

Lý Hóa

1961-1963

 

240.       

Nguyễn Hữu 

Hội Họa

1965-1967

 

241.       

Đào Văn 

Vượng

Lý Hóa

1968-1975

 

242.       

Phan Văn 

Vượng

Việt Văn

1968-1975

 

243.       

Nguyễn Kim 

Xuyến

Vạn Vật

1959-1963

 

244.       

Phạm Thị Nhã  

Ý

Việt Văn

1964-1975

 

245.       

Đoàn Hữu

Ý

Sử Địa

1970-1975

  

 

HỌ

 

TÊN

 

MÔN DẠY

 

NIÊN KHÓA

 

GHI CHÚ

1.                

Nguyễn Văn  

A

Nhạc

1961-1964

 

2.                

Trần Văn

An

Toán

1973-1976

 

3.                

Huỳnh Công  

Ân

Toán

1969-1975

 

4.                

Nguyễn Hữu 

Ân

Vạn Vật

1962-1968

Đã mất

5.                

Nguyễn Ngọc  

Ẩn

Sử Địa

1966-1989

 

6.                

Lê Ngọc

Ẩn

Sử Địa

1970-1975

Đã mất

7.                

Trần Ngọc

Anh

Nữ Công

1956-1958

 

Phạm Lê Ngọc

Anh

Anh Văn

1972 - 1992

 

8.                

Trần Thuận 

Anh

Anh Văn

1966-1970

 

9.                

Khương Thị  

Bàn

Việt Văn, Toán

1959-1977

 

10.            

Trương Sĩ  

Bằng

Hội Họa

1968-1975

 

11.            

Hoàng Đức 

Bào

Lý Hóa

1959-1975

 

12.            

Bạch Thị 

Việt Văn

1960-1975

 

13.            

Lưu Ngọc 

Bích

Triết

1964-1967

Đã mất

14.            

Đoàn Viết  

Biên

Việt Văn

1965-1971

 

15.            

Khương Văn  

Biền

Pháp Văn

P

 

16.            

Lê Công

Bình

Pháp Văn

1962-1965

Đã mất

17.            

Phạm Tấn  

 

Bình

Pháp Văn

1962-1965; 1969 -1972

 

18.            

Thân Trọng  

Bình

Lý Hóa

1962-1966

Đã mất

19.            

Nguyễn Phong  

Cảnh

Toán

1972-1998

Đã mất

20.            

Hà Tường  

Cát

Toán, Sử Địa

1962-1965
1967-1972

 

21.            

Trần Thị Liên   

Chi

Pháp Văn

1963-1965

Đã mất

22.            

Trương Hữu  

Chí

Triết, Việt Văn

1972-1975

 

23.            

Nguyễn Bá

Chính

Việt Văn, Anh Văn

1966-1975

 

24.            

Trần Minh  

Chính

Lý Hóa

1967-1975

 

25.            

Nguyễn Văn  

Toán

1969-1971

Đã mất

26.            

Trần Thiện

Toán

1966-1975

Đã mất

27.            

Nguyễn Thị Kim   

Còn

Toán, Lý Hóa

1967-1981

Đã mất

28.            

Trần Minh 

Công

Sử Địa

1962-1966

 

29.            

Nguyễn Thị Kim

Cúc

Vạn Vật

1971-1978

Đã mất

30.            

Nguyễn Huy

Đại 

Sử Địa

1972-1975

Đã mất

31.            

Phạm Văn  

Dật

Anh Văn

1965-1975

Đã mất

32.            

Đào Mạnh  

Đạt

Anh Văn

1959-1963

 

33.            

Lê Tiến  

Đạt

Vạn Vật

1961-1962

 

34.            

Trịnh Tiến 

Đạt

Lý Hóa

1965-1966

 

35.            

Tôn Thất  

Để

Toán

1962-1975

 

36.            

Nguyễn Thị  

Diệp

Việt Văn

1972-1975

 

37.            

Đỗ Thị  

Diệp

Sử Địa

1972-1975

 

38.            

Nguyễn Anh  

Dõng

Lý Hóa

1961-1963

 

39.            

Nguyễn Văn  

Đức

Toán

1972-1975

 

40.            

Trần Minh  

Đức

Anh Văn

1956-1958

Đã mất

41.            

Vương Đắc  

Đức

Lý Hóa

1967-1975

 

42.            

Nguyễn Khoa Diệu 

Dung

Vạn Vật

1968-1975

 

43.            

Nguyễn Thị Kim   

Dung

Lý Hóa/Toán

1966-1973

 

44.            

Nguyễn Thành 

Dũng

Toán

1970-1975

 

45.            

Dương Hồng 

Duyệt

Toán, Nhạc

1961-1965

Đã mất

46.            

Nguyễn Ngọc  

Giao

Sử Địa

1972-1975

 

47.            

Lê Vân  

Giáp

Việt Văn

1966-1975

Đã mất

48.            

Nguyễn Địch 

Toán

1966-1968

 

49.            

Mai Thu  

Việt Văn

1972-1975

 

50.            

Huỳnh Kim  

Hải

Toán, Lý Hóa

1970-1975

 

51.            

Phạm Đức 

Hải

Sử Địa

1972-1973

Đã mất

52.            

Trịnh Hồng  

Hải

Lý Hóa

1973-1981

 

53.            

Nguyễn Trường 

Hải

Lý Hóa

1962-1964

 

54.            

Phạm Thị  

Hạnh

Anh Văn

1972-1975

Đã mất

55.            

Phạm Thị Đức  

Hạnh

Sử Địa

1963-1970

 

56.            

Trương Hữu  

Hạnh

Triết, Việt Văn

1972-1975

 

57.            

Phan Thông

Hảo

Pháp Văn

1959-1963

 

58.            

Thái Thị  

Hiền

Việt Văn

1970-1974

 

59.            

Nguyễn Thất  

Hiệp

Toán

1959-1970

 

60.            

Phan Thị Kim  

Hoa

Lý Hóa

1972-1975

 

61.            

Lương Văn 

Hoa

Lý Hóa

 1974-1979

 

62.            

Đinh Thị  

Hòa

Việt Văn, Pháp Văn

1958-1975

 

63.            

Phan Thanh

Hoài

Anh Văn

1957-1964

 

64.            

Nguyễn Tấn 

Hoan

Pháp Văn, Anh Văn

1968-1975

Đã mất

65.            

Dương Khải 

Hoàn

Anh Văn

1970-1975

 

66.            

Nguyễn Xuân  

Hoàng

Triết

1963-1964

Đã mất

67.            

Huỳnh Thị 

Hội

Pháp Văn

1960-1964

 

68.            

Lý Khánh   

Hồng

Lý Hóa

1969-1975

 

69.            

Nguyễn Thị Xuân

Hồng

Việt Văn

1959-1965

 

70.            

Dương Hòa 

Huân

Sử Địa

1958-1972

Đã mất

71.            

Tiêu Quí   

Huê

Vạn Vật

1963-1970

 

72.            

Bùi Quang   

Huệ

Việt Văn, Pháp Văn

1956-1975

Đã mất

73.            

Ma Thị Ngọc 

Huệ

Nữ Công

1974-1998

 

74.            

Nguyễn Phi     

Hùng

Toán

1959-1962

 

75.            

Trần Thái 

Hùng 

Toán

1970-1975

 

76.            

Cù An

Hưng

Toán

1962-1963

 

77.            

Phạm Gia 

Hưng

Vạn Vật, Công Dân

1960-1965

 

78.            

Thân Trọng 

Hưng

Việt Văn

1961-1972

Đã mất

79.            

Phạm Văn 

Hương

Toán

1961-1965

 

80.            

Phạm Văn 

Hương

Công Dân

1972-1975

 

81.            

Trần Thị 

Hương

Việt Văn

1966-1975

Đã mất

82.            

Đỗ Quang 

Huy

Việt Văn

1965-1967

 

83.            

Lương Thị  

Huỳnh

Nữ Công

1967-1975

 

84.            

Trần Văn 

Kế

Việt Văn

1971-1980

Đã mất

85.            

Phạm Thị 

Khang

Vạn Vật

1972-1975

Đã mất

86.            

Phạm Khắc 

Khiêm

Triết, Công Dân

1969-1975

 

87.            

Huỳnh Văn

Khiết

Pháp Văn

1965-1975

 

88.            

Nguyễn Mạnh 

Khoa

Công Dân

1971-1978

 

89.            

Huỳnh Văn 

Kiệt

Pháp văn

1965-1975

 

90.            

Nguyễn Xuân  

Kính

Lý Hóa, Anh Văn

1969-1972, 1972-1975

 

91.            

Nguyễn Xuân 

Kỳ

Vạn Vật

1970-1975

 

92.            

Trần Văn 

Kỷ

Toán

1965-1975

 

93.            

Trương Thị Bạch 

Lan

Vạn Vật

1970-1978

 

94.            

Bùi Thị Ngọc 

Lan

Việt Văn, Pháp Văn

1958-1975

 

95.            

Nguyễn Văn 

Lan

Triết

1966-1969

 

96.            

Đinh Thị Tố

Lan

Pháp Văn

1974-1975

 

97.            

Võ Đăng 

Lành

Pháp Văn

1972-1978

 

98.            

Bùi Văn  

Leo

Lý Hóa

1971-1974

 

99.            

Ngô Bích 

Liên

Nữ Công,

Y Tế học đường

1972-1975

Đã mất

100.       

Hà Bích

Loan

Việt Văn

1963-1970

Đã mất

101.       

Phạm Kiêm

Loan

Toán

1970-1978

 

102.       

Dương Quang 

Lộc

Toán

1957-1958

 

103.       

Nguyễn Xuân 

Lộc

Toán

1964-1965

 

104.       

Tô Hoàn 

Lộc

Lý Hóa

1972-2006

 

105.       

Trần Tấn  

Lộc

Lý Hóa

1961-1964

 

106.       

Trần Văn 

Lộc

Nhạc

1956-1963

 

107.       

Nguyễn Hữu 

Lợi

Lý Hóa

1970-1975

Đã mất

108.       

Lê Hoàng 

Long

Nhạc

1964-1967

 

109.       

Nguyễn Phi 

Long

Toán

1964-1969

 

110.       

Nguyễn Viết 

Long

Sử Địa

1967-1970

 

111.       

Phạm Thăng 

Long

Lý Hóa

1963-1975

 

112.       

Tôn Thất 

Long

Toán

1963-1965

 

113.       

Nguyễn Văn 

Luận

Lý Hóa

1961-1963

 

114.       

Nguyễn Văn 

Lục

Triết

1970-1975

 

115.       

Nguyễn Thị 

Luông

Pháp Văn, Anh Văn

1959-1977

 

116.       

Bùi Đức 

Lương

Lý Hóa

1971-1972

 

117.       

Nguyễn Minh  

Triết

1971-1975

 

118.       

Trần Thị 

Lý Hóa

1972-1975

 

119.       

Lý Ngọc 

Mai

Việt Văn

1963-1965

 

120.       

Nguyễn Minh  

Mẫn

Pháp Văn

1967-1975

Đã mất

121.       

Phạm Văn

Mẫn

Hội Họa

1956-1972

Đã mất

122.       

Trương Phan Nam

Minh

Toán, Lý Hóa

1956-1958

 

123.       

Lê Thị 

Mỹ

Sử Địa

1973-1983

Đã mất

124.       

Hoàng Quý 

Nam

Toán, Lý Hóa

1959-1963

 

125.       

Nguyễn Công 

Nam

Anh Văn

1962-1966

Đã mất

126.       

Trần Văn 

Nam

Nhạc

1963-1967

 

127.       

Đào Thị  

Nga

Anh Văn, Thể Dục

1958-1975

 

128.       

Phạm Anh 

Nga

Sử Địa

1963-1975

 

129.       

Nguyễn Thị Anh 

Nga

Vạn Vật

1968-1975

 

130.       

Trần Tuyết 

Nga

Việt Văn

1968-1969

 

131.       

Đàm Xuân 

Ngân

Hội Họa

1966-1969

 

132.       

Hoàng Thị Phương 

Ngân

Vạn Vật

1971-1974

 

133.       

Hà Văn 

Nghệ

Anh Văn

1961-1968

 

 

 

135.       

Hoàng Minh  

Nguyệt

Nhạc

1962-1968

 

136.       

Nguyễn Thị 

Nguyệt

Việt Văn

1972-1975

 

137.       

Nguyễn Thị 

Nguyệt

Công Dân

1970-1975

 

138.       

Trần thị Kim

Ngọc

Lý Hóa

1973-1975

 

139.       

Tống Văn 

Nhàn

Toán

1974-1979

 

140.       

Trần Công 

Nho

Sử Địa

1966-1969

 

141.       

Đặng Thị 

Nhung

Sử Địa

1962-1964

 

142.       

Hà Thị 

Nhung

Toán

1973-1991

 

143.       

Đinh Thị Hồng  

Oanh

Sử Địa

1965-1971

 

144.       

Huỳnh Quan 

Phận

Công Dân, Nhạc

1968-1975

 

145.       

Trần 

Phiên

Toán

1962-1967

 

146.       

Hồ Thị

Phấn

Nữ Công

1974-1995

 

147.       

Nguyễn Văn 

Phố

Công Dân, Toán

1963-1973

 

148.       

Tôn Thất 

Phong

Vạn Vật

1963-1970

 

149.       

Nguyễn Thị Thu

Phong

Việt Văn

1972-1975

 

150.       

Nguyễn Văn 

Phú

Việt Văn

1960-1966;  1969-1971

 

151.       

Tô Văn 

Phú

Vạn Vật

1967-1972

Đã mất.

152.       

Kiều Vĩnh 

Phúc

Anh Văn

1963-1973

 

153.       

Mai Kiến 

Phúc

Lý Hóa

1965-1979

 

154.       

Trần Văn 

Phúc

Sử Địa

1970-1973

Đã mất

155.       

Hoàng Đức 

Phương

Toán

1962-1963

 

156.       

Nguyễn Đình  

Phương

Việt Văn

1961-1964

 

157.       

Hoàng Thị Diệm

Phương

Hội Họa

1968-1970

 

158.       

Vương Chân  

Phương

Việt Văn

1963-1965

Đã mất

159.       

Dương Thúy  

Phượng

Việt Văn, Anh Văn

1973-1975

 

160.       

Nguyễn Thị  

Phượng

Vạn Vật

1971-1974

 

161.       

Lê Thanh 

Quan

Toán

1962-1965

 

162.       

Tống Văn

Quang

Toán

1973-1976

 

163.       

Nguyễn Văn 

Quảng

Toán

1958-1962

 

164.       

Tôn Ái 

Quốc

Việt Văn

1970-1975

 

165.       

Nguyễn Thị Kim

Quy

Pháp Văn

1969-1975

 

166.       

Đinh Hữu 

Quyến

Pháp Văn

1965-1972

Đã mất

167.       

Phạm Ngọc  

Quýnh

Việt Văn

1961-1967

 

168.       

Vũ Văn 

Ri

Toán

1971-1978

 

169.       

Nguyễn Tiến 

Ruệ

Lý Hóa

1962-1966

Đã mất

170.       

Đinh Văn  

Sái

Pháp Văn,Toán

1956-1975

Đã mất

171.       

Lê Hoàng 

Sang

Pháp Văn

1965-1975

 

172.       

Đào Văn 

Sáu

Anh Văn, Công Dân

1970-1975

 

173.       

Nguyễn 

Sơn

Lý Hóa

1959-1970

Đã mất

174.       

Ngô Văn

Sơn

Pháp Văn

1969-1975

 

175.       

Nguyễn Văn 

Sùng

Nhạc

1970-1978

 

176.       

Liêng Tuấn 

Tài

Toán

1974 -1975

 

177.       

Huỳnh Thị 

Tâm

Việt Văn

1959-1966

 

178.       

Trần Thị Minh 

Tâm

Sử Địa

1972-1977

 

179.       

Phan Thị 

Tánh

Vạn Vật

1970-1977

 

180.       

Đỗ Trọng 

Thạc

Pháp Văn

1961-1965

Đã mất

181.       

Nguyễn Văn 

Thại

Anh Văn

1967-1975

Đã mất

182.       

Huỳnh Kim 

Thân

Toán

1972-1977

Đã mất

183.       

Phạm Đình 

Thắng

Thể Dục

1960-1963

Đã mất

184.       

Lê Thị 

Thanh

Sử Địa

1972-1975

 

185.       

Nguyễn Thị  

Thanh

Việt Văn

1972-1975

 

186.       

Phạm Thị Kim 

Thanh

Việt Văn

1958-1959

 

187.       

Lưu Chấn 

Thành

Lý Hóa

 

 

188.       

Nguyễn Văn 

Thành

Lý Hóa

1971-1976

 

189.       

Phạm Khắc  

Thành

Pháp Văn

1966-1972

Đã mất

190.       

Vũ Khánh 

Thành

Triết, Việt Văn

1969-1975

 

191.       

Lê Thị  

Thao

Thể Dục

1968-1975

 

192.       

Huỳnh Hữu 

Thế

Toán

1964-1965

Đã mất

193.       

Lê Quý 

Thể

Lý Hoá, Thể Thao

1967-1974

 

194.       

Bùi Thọ 

Thích

Toán

1969-1975

 

195.       

Đào Đức 

Thiện

Toán

1972-1977

 

196.       

Nguyễn Hữu  

Thiệu

Anh Văn

1960-1961

 

197.       

Diệp Cẩm 

Thu

Toán

1973-1994

 

198.       

Nguyễn Thị 

Thu

Anh văn

1961-1965

 

199.       

Nguyễn Thị Lệ 

Thu

Công Dân

1972-1975

 

200.       

Trần Thị Nguyệt

Thu

Toán

1963-1975

 

201.       

Trương Thị Minh  

Thu

Việt Văn

1970-1976

 

202.       

Trần 

Thuần

Anh Văn

1967-1970

 

203.       

Nguyễn Đình 

Thục

Lý Hóa

1963-1965

Đã mất

204.       

Trần Thị 

Thưởng

Pháp Văn

1962-1968

 

205.       

Lê Thị Thanh 

Thủy

Việt Văn

1972-1975

 

206.       

Trần Thanh 

Thủy

Pháp Văn, Anh Văn

1961-1963

 

207.       

Trần Thị Thanh 

Thủy

Việt Văn

1970-1975

 

208.       

Võ Thu 

Thủy

Công Dân, Anh Văn

1958-1975

 

209.       

Đinh Thành 

Tiên

Việt Văn

1970-1975

 

210.       

Phạm Kiều 

Tiên

Việt Văn, Anh Văn

1967-1977

 

211.       

Nguyễn Hữu 

Tiến

Việt Văn

1962-1964

Đã mấ

212.       

Phạm Văn 

Tiếng

Việt Văn, Pháp Văn

1956-1972

Đã mất

213.       

Phùng Thái 

Toàn 

Lý Hóa

1970-1975

Đã mất

214.       

Đặng Quốc 

Toản 

Sử Địa

1961-1965

 

215.       

Ngô Đức 

Tồn 

Anh Văn

1967-1975

 

216.       

Phan Thị 

Tốt

Anh Văn

1962-1985

 

217.       

Trần Đình 

Tri

Công Dân, Việt Văn

1963-1972

 

218.       

Đặng Thị 

Trí

Việt Văn

1959-1970

 

219.       

Hoàng Đôn 

Trịnh

Pháp Văn

1966-1972

Đã mất

220.       

Đỗ Đình 

Tuân

Anh Văn

 

 

221.       

Nguyễn Bát 

Tuấn

Toán

1962-1967

 

222.       

Phan Thị Ngọc 

Tuấn

Toán

1962-1966

 

223.       

Dương Thanh   

Tùng

Anh Văn, Hội Họa

1965-1966 1969-1975

 

224.       

Nguyễn Thị 

Tươi

Pháp Văn

1970-1974

 

225.       

Lê Văn 

Túy

Toán

1968-1975

 

226.       

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

Vạn Vật

1972-1975

 

227.       

Đặng Thị  

Tuyết

Việt Văn

1962-1964

 

228.       

Phạm Thị 

Tuyết

Lý Hóa

1972-1975

 

229.       

Nguyễn Văn 

Tỵ

Nhạc

1960-1975

Đã mất

230.       

Vũ Lữ 

Uyển

Nhạc

1961-1965

Đã mất

231.       

Lâm Tấn 

Văn

Vạn Vật

1964-1982

 

232.       

Nguyễn Thế 

Văn

Việt Văn

1961-1975

 

233.       

Hồ Bá  

Vạn

Toán

1972-1975

Đã mất

234.       

Trần Thanh 

Việt

Công Dân

1970-1974

 

235.       

Châu Thành 

Vinh

Lý Hóa

1971-1972

 

236.       

Hồ Văn  

Vinh

Sử Địa

1956-1958

Đã mất

237.       

Nguyễn Thị Ngọc 

Vinh

Anh Văn

1971-1976

 

238.       

Hoàng Phùng  

Công Dân, Việt Văn

1958-1965

 

239.       

Ngô Anh 

Lý Hóa

1961-1963

 

240.       

Nguyễn Hữu 

Hội Họa

1965-1967

 

241.       

Đào Văn 

Vượng

Lý Hóa

1968-1975

 

242.       

Phan Văn 

Vượng

Việt Văn

1968-1975

 

243.       

Nguyễn Kim 

Xuyến

Vạn Vật

1959-1963

 

244.       

Phạm Thị Nhã  

Ý

Việt Văn

1964-1975

 

245.       

Đoàn Hữu

Ý

Sử Địa

1970-1975

 

Friday, October 26, 2012(View: 52657)
Liên lạc số phone: (336) 650-0380 hoặc email: pham.binh1938@yahoo.com
Monday, August 20, 2012(View: 39968)
Kính mời quý Thầy Cô, quý Anh Chị Em ChsNQ , nhất là các Chs lớp đệ Nhất ban B, Khóa 1 (năm 1962-1963) đến dự buổi tiệc họp mặt, đón chào Thầy Hoàng Đức Phương vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu 24 tháng 8, 2012 tại nhà hàng Seafood Cove
Friday, April 20, 2012(View: 86135)
Dưới đây là địa chỉ nhà Thầy, khi nào Thầy xuất viện các anh chị CHsNQ có thể ghé thăm Thầy: Thầy Hoàng Đức Bào: 33/9A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCMCĐT 08-3840 5564
Friday, March 23, 2012(View: 35980)
Xin mời quý anh chị và các em CHS/NQ đến tham dự buổi họp mặt tiếp đón thầy Quýnh tại Great Wall Seafood Palace, 6721 Westminster Blvd., Westminster, Ca 92683, vào lúc 11 giờ rưỡi ngày thứ Bảy, 31/03/2012.
Tuesday, June 29, 2010(View: 25320)
Tuesday, June 29, 2010(View: 23939)
Tuesday, June 29, 2010(View: 20471)