Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CẬP NHẬT DANH SÁCH MTQ & GHI DANH THAM DỰ HỌP MẶT NQ

Friday, June 23, 20179:41 PM(View: 10790)
CẬP NHẬT DANH SÁCH MTQ & GHI DANH THAM DỰ HỌP MẶT NQ

LOGONQ

 

 

 DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN BẢO THỢ TÁC PHẨM NGÔ QUYỀN TUYỂN TẬP

& GHI DANH  THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN

Tất cả chi phiếu ủng hộ Tác Phẩm NQTT và lệ phí tham dự, yểm trợ họp mặt NQ 2017 xin ghi to:

 Hội AHCHS Ngô Quyền

và gửi về địa chỉ:

Hội ái hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa

P.O. BOX 670

STANTON, CA 90680

(Cập nhật đến ngày 15 tháng 7, 2017)

HỌ TÊN

 

TIỂU BANG

ỦNG HỘ

NQTT

GHI DANH

TIỀN HỘI NGÔ

HỘI NGỘ

YỂM TRỢ ẨM THỰC

YỂM TRỢ QUỸ HỘI

NGUYỄN HỮU ĐỨC & TÔ NGỌC ÁNH

TX

$100.00

 

 

 

 

 

PHẠM THỊ HỮU HẠNH

WA

$50.00

 

 

 

 

 

NHƠN T TRẦN K3

VA

$50.00

0

0

0

0

 

TRẦN XUÂN K14

CA

 

 

 

 

$40.00

 

PHẠM MỸ DUNGK14

CA

 

 

 

 

$40.00

 

TRẦN THỊ HOA

CA

 

1

1

1

$50.00

 

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

AZ

 

1

1

1

$50.00

 

VÕ HUYỀN DIỆU

CA

 

2

 

2

$80.00

 

NGUYỄN THỊ HỒNG

OH

$50.00

 

 

 

 

$50.00

HỒ TƯỜNG VI

 

$150.00

 

 

 

 

 

THẦY TRẦN PHIÊN

TX

$100.00

 

 

 

 

 

CHU MAI

CA

 

2

2

2

 

 

BÙI QUANG LIÊM

CANADA

 

1

1

1

 

 

VÕ NGỌC NỮ

CA

 

2

2

2

 

 

HUỲNH XUÂN MAI K14

(BÁN Ô MAI GÂYQUỸ)

CA

$1000.00

30

30

30

 

 

LÂM VĂN BẢNH

MN

$100.00

 

 

 

 

 

TẠ CHÍNH

CANADA

$60.00

1

 

1

$40.00

 

DƯƠNG VĂN Y

CA

$200.00

1

 

1

 

 

THẦY PHAN THANH HOÀI

CA

 

1

1

1

 

 

CÔ NGUYỄN KHOA DIỆU DUNG

CA

$50.00

2

2

2

 

 

THẦY HOÀNG PHÙNG VÕ

CA

$100.00

2

2

2

 

 

THẦY NGUYỄN VĂN PHỐ

CA

$50.00

2

2

2

 

$100.00

THẦY TÔN THẤT ĐỂ

 

$50.00

 

 

 

 

 

THẦY PHẠM NGỌC QUÝNH

CANADA

 

1

1

1

 

$100.00

THẦY LÊ TIẾN ĐẠT

CA

 

1

 

1

 

$100.00

CÔ NGUYỄN THỊ THU

CA

 

1

 

1

 

 

THẦY HÀ TƯỜNG CÁT

CA

$200.00

1

1

1

 

 

CÔ NGUYỄN T  KIM DUNG

CA

 

1

1

1

 

 

THẦY CÔ NGUYỄN XUÂN KÍNH

CA

 

2

2

2

 

 

THẦY CÔ TRƯƠNG HỮU CHÍ

CA

 

2

2

2

 

 

THẦY NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

 

 

1

1

1

 

 

THẦY PHẠM GIA HƯNG

VA

 

1

1

1

 

 

CÔ LÊ THỊ THANH THỦY

CA

 

1

1

1

 

$100.00

CÔ HOÀNG MINH NGUYÊT

CA

$50.00

1

1

1

 

 

CÔ ĐẶNG  THỊ TRÍ

CA

$30.00

1

1

1

$50.00

 

CÔ ĐẶNG THỊ TUYẾT

CA

 

1

1

1

 

 

THẦY CÔ LƯƠNG VĂN HÓA

CA

 

2

2

2

 

 

THẦY CÔ HUỲNH THANH MAI

CA

 

2

2

2

 

 

CÔ BÙI THỊ NGỌC LAN

CA

$50.00

1

1

1

 

 

HÀ  THỊ NHUNG

CA

$50.00

1

1

1

 

 

NGUYỄN THỊ MAI

VN

 

1

1

1

 

 

HUỲNH THỊ ÁNH

CA

 

2

2

2

 

 

KIỀU OANH TRỊNH

CA

$50.00

 

 

 

 

 

HỒ THỊ NGUYỆT

CA

$50.00

 

 

 

 

 

HOÀNG DUY LIỆU

CA

$50.00

1

1

1

$50.00

 

NGUYỄN THU HỒNG

CA

 

4

4

4

$160.00

K14

NGUYỄN THỊ THÊM

CA

$30.00

1

 

1

 

 

LƯƠNG THỊ SAO

CA

$50.00

0

0

0

 

$50.00

NGUYỄN THỊ  DUNG

CA

$50.00

1

 

1

$40.00

 

ĐỖ KIM HẠNH

CA

$50.00

1

1

1

 

$50.00

TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT

PA

$100.00

 

 

 

 

$100.00

DƯƠNG THỊ K

CA

 

1

 

1

 

 

PHẠM QUỲNH THƯ

CA

 

1

 

1

 

 

MAI TRỌNG NGÃI

CA

 

1

1

1

 

 

LỮ CÔNG TÂM

CA

 

2

2

2

 

 

NGUYỄN TẤT ỨNG

CA

 

1

1

1

 

$100.00

MA NGỌC HUỆ

CA

 

1

1

1

 

 

VÕ THỊ NGỌC DUNG

CA

 

2

2

2

 

 

NGUYỄN HỮU HẠNH

CA

 

1

1

1

 

 

ĐINH HOÀNG VÂN

CA

$50.00

2

2

2

$100.00

 

TÔ ANH TUẤN

CA

 

2

2

2

 

 

MIA MỸ

CA

 

1O

1

10

 

 

LƯU TUYẾT HƯƠNG

CA

$200.00

2

 

2

 

 

TOM VÕ

CA

$200.00

 

 

 

 

 

HẰNG NGA

CA

 

3

3

3

 

 

TIÊU HỒNG PHƯỚC

CA

 

1

1

1

 

 

MA THÀNH TÂM

CA

 

2

2

2

 

 

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

CA

 

2

2

2

 

 

PHẠM ĐỨC THẠNH

CA

 

2

2

2

 

 

LÊ THỊ MỸ  ANH

CA

 

2

2

2

 

 

TĂNG CHÍNH

CANADA

 

2

2

2

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN

CA

 

2

2

2

 

 

TRẦN VĂN VIỆT

CA

 

1

1

1

 

 

TRƯƠNG THÀNH CÁC

CA

 

1

1

1

 

 

MA HỒNG PHÚC

CA

 

1

1

1

 

 

NGUYỄN XUÂN HÒA

CA

 

1

1

1

 

 

HUỲNH XUÂN HÓA

CA

 

1

1

1

 

 

NGUYỄN VĂN HÒA

CA

 

2

2

2

 

 

HUỲNH HỮU THỌ

CA

 

2

2

2

 

 

LÊ VĂN ÚT

CA

 

2

2

2

 

 

TRẦN THỊ CHÂU

CA

$50.00

 

 

 

 

 

VŨ TUYẾT MAI

CA

$100.00

 

 

 

 

 

LÊ VĂN ĐÔNG

CA

$50.00

 

 

 

 

 

NGUYỄN  VĂN THÔNG

CA

 

2

2

2

$100.00

 

TRẦM HỮU TÌNH

CA

 

1

1

1

$50.00

 

NGUYỄN VĂN BỮU & P.LIÊN

CA

 

2

2

2

$100.00

 

CAO THỊ CHUNG & KIỆT

CA

 

2

2

2

 

 

NGUYỄN THU HỒNG

CA

 

4

4

4

 

K14

VÕ THỊ TUYẾT

CA

 

1

1

1

 

 

NGUYỄN THỊ HUÊ

CA

 

1

1

1

 

 

NGUYỄN ĐÌNH HẢI

CA

 

1

1

1

 

 

HUỲNH THỊ HIỀN

CA

 

1

1

1

$50.00

 

VÕ VĂN LUÔNG

CA

 

2

2

2

$100.00

 

VÕ HÀ THÔNG

CA

 

2

2

2

 

 

LƯƠNGMINH LÝ

CA

 

2

2

2

 

 

HUỲNH ĐỒNG

CA

 

1

 

1

 

 

LAN KIM

CA

 

1

 

1

 

 

LÊ BÌNH AN

CA

 

2

2

2

 

 

MA THANH XUÂN

CA

 

1

1

1

 

 

PHẠM THỊ PHƯỢNG

CA

 

1

1

1

 

 

HẰNG THỊ NGỌC THỦY

VN

 

1

1

1

 

 

LÊ THANH THỦY

CA

 

1

1

1

 

 

NGỌC  DIỆP

CA

 

1

1

1

 

 

HUỲNH THỊ XUÂN MAI

CA

 

1

1

1

$50.00

 

NHÓM BẠN KHÓA  13:

VÕ BẠCH HUỆ

LÊ NGỌC THU

TRẦN MỸ PHỤNG

LÊ THỊ ÁNH MAI

ĐẶNG THỊ HỮU PHƯỚC

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGHIÊM TH NGỌC DIỆP

QUÃNG THI HOA

LÊ THANH THỦY

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

$50.00

$500.00

PHẠM PHÚ XUÂN

CA

$100.00

 

 

 

 

 

BÙI THỊ DUYÊN & TÙNG

MI

$100.00

 

 

 

 

 

NGUYỄN XUÂN HƯƠNG & THỊNH

CA

$50.00

2

2

2

$100.00

 

TRƯƠNG YẾN & THIỆN

CA

$20.00

2

 

2

$80.00

 

HOÀNG SĨ CƯ

CA

$60.00

1

 

1

$40.00

 

BÙI NGỌC ANH

CA

$100.00

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

ĐINH CẨN CẤP

WA

$100.00

 

 

 

 

2016

VÕ ĐÌNH TUYẾT

PA

$100.00

 

 

 

 

2016

CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ

CA

$60.00

 

 

 

 

2016

TRẦM HỮU TÌNH

CA

$100.00

 

 

 

 

2016

NGUYỄN  THỊ BÊ

PA

$100.00

 

 

 

 

2016

NGUYỄN THỊ DUNG

CA

$50.00

 

 

 

 

2016

NGÔ QUYỀN ( KHÓA 13)

CA

$200.00

 

 

 

 

2016

THẦY PHẠM NGỌC QUÝNH

CANADA

$100.00

 

 

 

 

2016

TRẦN THỊ HẠNH

CA

$30.00

 

 

 

 

2016

CÔ HUỲNH THANH MAI

CA

$100.00

 

 

 

 

2016

BẠCH THỊ HỒNG

TX

$50.00

 

 

 

 

2016

LÊ VĂN TỚI

CA

$50.00

 

 

 

 

2016

VÕ VĂN  LUÔNG

CA

$30.00

 

 

 

 

2016

CÔ PHẠM THỊ NHẢ Ý & VƯƠNG TÚ TOÀN

LA

$100.00

 

 

 

 

2016

NGUYỄN ĐÔNG  DUY

CA

$100.00

 

 

 

 

2016

BS HUỲNH QUAN MINH & BÙI PHƯƠNG KHANH

CA

$200.00

 

 

 

 

2016

BS NGUYỄN QUÝ ĐOÀN & TRƯƠNG THỊ THU THU

CA

$100.00

 

 

 

 

2016

CÔ TRẦN THỊ NGUYỆT THU

PA

$100.00

 

 

 

 

2016

ĐẶNGTHỊ MINH & LÊ VĂN ĐẸP

HI

$100.00

 

 

 

 

2016

HUỲNH THỊ HIỀN

CA

$50.00

 

 

 

 

2016

CÔ BÙI THỊ NGỌC LAN

CA

$50.00

 

 

 

 

2016

CHU VỊ THỦY

CA

$50.00

 

 

 

 

2016

THÂN VĂN ĐOÀN

VA

$50.00

 

 

 

 

2016

HUỲNH NGỌC ÁNH

CA

$100.00

 

 

 

 

2016

 

 

$2,070.00

 

 

 

 

2016

TỔNG CỘNG

 

$6,070.00

164

141

164

$910.00

$1,250.00

 


 

Friday, May 24, 2024(View: 855)
Chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc với chủ đề “ Tiếng Hát Học Trò “ do Như Hương và bạn hữu tổ chức ngày thứ bảy May 18th - 2024. Do chị Kiều Oanh chuyển
Tuesday, March 19, 2024(View: 1442)
Thời Gian : 11:00 am ngày Chủ Nhật 21 tháng 4 năm 2024 Địa Điểm: Chez Christina
Sunday, March 10, 2024(View: 2549)
- Nhạc sĩ Bằng Giang (sinh 1939) là một nhạc sĩ người Việt Nam. Ông là tác giả một số ca khúc được nhiều người biết đến trước năm 1975 như Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, ...
Saturday, March 9, 2024(View: 4070)
Sau bao năm thăng trầm trong cuộc đời có nhiều mất mát có nhiều thay đổi nhưng tình yêu âm nhạc trong anh vẫn sống mãi. Anh đã vui trong niềm vui và buồn trong nỗi buồn ...
Saturday, February 24, 2024(View: 2831)
Kính chia sẻ đến quý anh chị CHƯƠNG TRÌNH CÙNG NHAU TU HỌC lớp Tìm Hiểu và Ứng Dung kinh NGUYÊN THỦY do Tuệ Huy- Tô Đăng Khoa phụ trách
Monday, January 1, 2024(View: 1611)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Friday, December 1, 2023(View: 1442)
Chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc với chủ đề “NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG" do Như Hương và bạn hữu tổ chức ngày thứ bảy November 04 - 2023. Do chị Kiều Oanh chuyển
Thursday, November 23, 2023(View: 1843)
KÍNH CHÚC quý thầy cô cùng bạn hữu MỘT MÙA LỄ TẠ ƠN NHIỀU niềm vui, hạnh phúc bên gia đình/ Ban Điều Hành Hội AH chs Ngô Quyền & Ban Biên Tập trang Web