Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: HIỀN NÔI CỦA CHS K9 HỒ VĂN RỐT LÀ TRẦN THỊ LỘC ĐÃ TỪ TRẦN TẠI CHICAGO

Friday, November 25, 201612:22 AM(View: 11868)
PHÂN ƯU: HIỀN NÔI CỦA CHS K9 HỒ VĂN RỐT LÀ TRẦN THỊ LỘC ĐÃ TỪ TRẦN TẠI CHICAGO

 

PHÂN ƯU
Thanh_kinh_Phan_Uu-9-large-content

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin buồn:
Hiền nội của chsNQ K9 Hồ Văn Rốt là:

TRẦN  THỊ LỘC

Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1953

 

Đã từ trần vào thứ Ba ngày 22 tháng 11 năm 2016

nhằm ngày 23 tháng 10 năm Bính Thân.

 

Hưởng thọ 63 tuổi.

 

Tang lễ sẽ được tổ chức tại

Funeral Home:
Drake and Son Funeral Home
5303 N. Western Ave.
Chicago, IL 60625
773-561-6874

Chương Trình Tang Lễ:

Viếng tang:  từ 2pm -7pm  ngày chủ nhật 27 tháng 11 năm 2016

Hỏa táng:  9am - 11am ngày thứ hai 28 tháng 11 năm 2016
tại Cemetery:

Rosehill Cemetery and Mausoleum
5800 N Ravenswood Ave. Chicago, IL 60660
773-561-5940

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến gia đình chs K9 Hồ Văn Rốt và toàn thể Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương linh Trần Thị Lộc sớm về cõi Phật Thanh Tịnh An Vui

Monday, January 1, 2024(View: 1317)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2352)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4147)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 7362)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,