Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CẬP NHẬT DANH SÁCH GHI DANH HỘI NGỘ TOÀN THẾ GIỚI KỲ III NĂM 2016

Friday, April 8, 20162:26 PM(View: 16870)
CẬP NHẬT DANH SÁCH GHI DANH HỘI NGỘ TOÀN THẾ GIỚI KỲ III NĂM 2016

 
tapanhhntp-1

Đại Gia Đình TH Ngô Quyền BH Hội Ngộ Toàn Thế Giới lần 3

Kỷ Niệm 60 năm thành lập Trường, 15 năm thành lập Hội

Đại lễ mừng thượng thọ quý Thầy Cô

 

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

DANH SÁCH GHI DANH HỘI NGỘ TOÀN THẾ GIỚI KỲ III NĂM 2016

Danh sách Cập Nhật cho đến ngày 13 tháng 6, 2016

Ghi Chú: Lệ Phí Tiền Hội Ngộ và Tiệc Chính Hội Ngộ của Thầy Cô được tài trợ bởi các mạnh thường quân.


 

Ngày

 Tên Họ

Địa Chỉ

Tiền HN

Tiệc HN

Family Tour

Căn Nhà N.Ô

Bảo trợ  HNKỳ III

Bảo Trợ NQTT2016

Bảo Trợ V.N

Quảng  Cáo

Tổng Cộng

3/1

1. Trần Thị Hiệp

VN

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/1

2. Trần Thị Hồng

VN

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/1

3. Nguyễn T Kim Thy

OK

$10

$40

$500

$100

 

 

 

 $600

3/2

4. Đinh Cẫn Cấp

WA

$10

$40

$550

$100

 $100

 $100

 

 $900

3/2

5. Nguyễn Thị Tư

WA

$10

$40

$550

$100

 

 

 

 $700

3/2

6. Jackson Đinh

WA

$10

$40

$550

$100

 

 

 

 $700

3/2

7. Nguyễn Văn Hội

WA

$10

$40

$550

$100

 

 

 

 $700

3/2

8. Phạm Thị Hữu Hạnh

WA

$10

$40.

$550

$100

 

 

 

 $700

3/3

9. Mai Thanh Nhàn

SJ

1

1

$550

$100

 

 

 

 $650

3/3

10. Huỳnh Walch

PA

1

1

$550

$100

 

 

 

 $650

3/3

11. Nguyễn Thị Chín

SJ

1

1

$550

$100

 

 

 

 $650

3/6

12. Nguyễn Thi Giàu

SJ

1

1

$550

$100

 

 

 

 $650

3/4

13. Phan Mỹ Thể

VA

$15

$40

 

$100

 

 $50

 

 $205

3/4

14. Vũ Tuyết Mai

SJ

$15

$40

$550

$100

 

 

 

 $705

3/4

15. Ngũ Ánh Vân

TX

$10

$40

$100

 

 

 

 $150

3/4

16. Thanh Vân Anderson

AZ

$10

$40

$100

 

 

 

 $150

3/4

17. Phan Huỳnh

Georgia

$10

$40

$100

 

 

 

 $150

3/4

18. Đặng Hoàng Yến

KS

$10

$40

$100

 

 

 

 $150

3/4

19. Hồng Dung

CA

 

 

 

 $700

3/4

20. Cô Đặng Thị Trí

CA

1

1

$550

 $50

 $60

 

$660

3/5

21. Bùi Thị Liên

WA

$10

$40

$550

$100

 

 

 

 $700

3/5

22. Phạm Ngọc Tiến

WA

$10

$40

$550

$100*

 

 

 

 $700

3/5

23. Trần Văn Châu

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/5

24. Trầm Hữu Tình

CA

$10

$40

$550

 $100

 $100 

 

 $800

3/5

25. Lâm Kim Sơn

TX

$10

$40

$550

 $100 

 

 

 $700

3/5

26. Võ Thị Minh Tâm

TX

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/5

27. Đinh Hoàng Vân

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/5

28. Nguyễn NgọcThưởng

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/5

29. Võ Đình

PA

$10

$40

$550

 

 

 $100

 

 $700

3/5

30. Trần Thị Bạch Tuyết

PA

$10

$40

$550

 

 $100

 

 

 $700

3/5

31. Nguyễn Thị Bê

PA

$10

$40

$550

$100

 $150

 

 

 $850

3/6

32. Cô Trần Thị Nguyệt Thu

PA

1

1

 

$100

 

 

 

 $100

3/5

33. Mai Kim Hoa

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/6

34. Nguyễn Thị Ngọc

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/5

35.Nguyễn Thị Mỹ

CA

$10

$40

$550

 

 

 

$50

 

 $650

3/5

36. Lữ Công Tâm

CA

$10

$40

 

 

 

 

 $50

3/5

37. Ma Thị Ngọc Huệ

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/5

38. Mai Trọng Ngãi

CA

$10

$40

$550

 $500

 

 

 $1,100

3/5

39. Nguyễn Tất Ứng

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/5

40. Nguyễn Hữu Hạnh

CA

$10

$40

$550

 

 $500

 

 

 $1,100

3/6

41. Nguyễn Cường Thịnh

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/6

42. Nguyễn Xuân Hương

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/5

43. Nguyễn Kim Huê

CA

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/7

44. Nguyễn Chánh Nghĩa

TX

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/7

45. Huỳnh Ngọc Mai

TX

$10

$40

$550

 

 

 

 

 $600

3/7

46. Liên Trường Pétrus Ký, Nguyễn Trải, Văn Học SG

CA

 

20

 

 

 

 

 

 

3/7

47. Thầy Phạm Gia Hưng

VA

1

1

 

$100

 $100*

 

 

 $200

3/7

48. Ngọc Dung & Sinh

CA

$20

$80

 

 

 

 

 

 $100

3/7

49. Nguyễn Thị Hồng

OH

$10

$40

 

 

 

 

 

 $50

3/7

50. Võ Quách Tường Vi

TX

$10

$40

 

 

 $100

 

 

 $150

3/7

51. Trần Ngọc Danh

 SF

 $10

 $40

 

 

 

 

 

 $50

3/7

52. Nguyễn Liễu

TX

$10

$40

$100

$150

3/9

53. Huỳnh Thị Hiền

CA

$10

$40

$550

$600

3/10

54. Võ Văn Luông

CA

$20

$80

$30

$130

3/11

55. Chu Mai & Quý Hương

CA

2

3/11

56. N.S.Trần Thị Oanh

CA

   10

$200.00

$100

$300

3/12

57. Nguyễn Thị Dung

CA

$10

$40

$550

$50 $50

$700

3/12

58. Lương Thị Sao

CA

$40

$550

$100

$650

3/12

59. Quảng Thị Hoa

K13

$40

$200.K13

$240

3/12

60. Võ Bạch Huệ

K13

$40

$40

3/12

61. Lê Thị Thu

KY

$40

$550 $590

3/12

62. Lê thị Ánh Mai

KY

$40

$550 $590

3/12

63. Đặng Thi Hữu Phước

K13

1

3/12 64.Trần Mỹ Phụng KY $40 $550 $590
3/12 65.Lê Thanh Thủy K13 $40 $40
3/12 66.Nguyễn Tấn Tâm KY $40 $550 $590
66A. Nguyễn Thị Kim Dung
3/12 67. Nghiêm Thị Ngọc Diệp K13 $40 $40
3/13 68.Vũ Thị Hiền $10 $40 $550 $600
3/13 69.Bùi Thị Lợi VN 1
3/14 70. Cô Hoàng Minh Nguyệt CA 1
3/15 71.Thầy Cô Phạm Tấn Bình  0 0 $100* $100
3/15 72. Quốc Khiêm & Mỹ Anh CA 2 2
3/15 73.Mai Kim Huệ CA 1 1
3/16 74.Nguyễn Thị Hoàng CANADA $10 $40 $50
3/16 75.Nguyễn Trần Diệu Hương CA $10 $40 $50
3/16 76.CHS KHIẾT TÂM 20 20 $11,000 11,000
Hòa Trần  KT 1 1 PAID
Huệ KT 1 1 PAID
Đạt KT 1 1 PAID
Hồng Hoàng  KT PAID
Ngọc Hoàng KT PAID
Phụng Ngô  KT 1 1 PAID
Phan Dậu  KT 1 1 PAID
Lương Minh Lý  KT 1 1 PAID
Vũ Thúy  KT 1 1 PAID
Tô Ngọc Cúc  KT 1 1 PAID
Đặng Hồng Nhung  KT 1 1 PAID
Thái Ngọc Lan  KT 1 1 PAID
Nguyễn Phong  KT 1 1 PAID
Lan family  KT 1 1 PAID
Phong family KT 1 1 PAID
Lôi Kiều Hạnh  KT 1 1 PAID
Anh Minh  KT 1 1 PAID
Lương Thùy Trâm  KT 1 1 PAID
Bùi Thanh Lam  KT 1 1 PAID
Mai Bùi KT 1 1 PAID
3/17 ÚT FAMILY KHIETTAM $30 $120 $1,650 $1,800
Út Family  KT PAID PAID PAID
Út Thị Thistle  KT PAID PAID PAID
Floy A Thistle  KT PAID PAID PAID

Thủy-Phú

KT 2 2

Tùng-Trang Nguyễn 

KT 2 2

Thông-Dung

KT 2 2

Anh chị Sương  

KT 2 2

Anh chị Phi 

KT 2 2

Thu Hồ 

KT 2 2 PAID $1,100

Nga -Minh

KT 2 2

Đình An

KT 1 1

Anh Sơn

KT 1 1
3/17 77. Nguyễn Thị Hồi FL $20 $80 $1,100 $1,200
3/18 78.Huỳnh Văn Thôi GA $10 $40 $550 $100 $700
3/19 79.Ngô Kim Xuân VN $10 $40 $550 $600
3/19 80.Ngô Hồng Tâm VN $10 $40 $550 $600
3/21 81.Lăng Thị Muối   CANADA $10 $40 $550 $600
3/23 82. Nga Frook IL 1 1 $550 $550
3/23 83.Hoàng Sĩ Cư CA 1
3/23 84. Tô Anh Tuấn CA $10 $40 $50
3/23 85. Nguyễn Thị Hiền CA $10 $40 $50
3/23 86.Lâm Văn Bãnh MN $10 $40 $550 $100 $700
3/23 87.Ngô Thị Minh Tâm? TX 1
3/26 88.Hiếu Nguyễn K14 WA $10 $40 $50
3/30 89. Bùi Thị Mỹ Kiều CA $10 $40 $50
3/30 90. Mai Kim Sơn SJ
3/30 91. Lê Ngọc Các WA $10 $40 $550 * $600
3/30 92.Thầy Phạm Ngọc Quýnh CANADA 1 1 $100 $100
4/8 93. Nguyễn Thanh Nga IOWA $10 $40 $50
4/8 94.  Hà Thị Nhung CA $10 $40 $50
4/8 95. Lê Mạnh Tuấn SD $40 $40
4/8 96.Trần Nguyệt Miên SD $40 $40
4/8 97.Nguyễn Ngọc Ẩn H CA $40 $40
4/8 98. Phạm Thị Ngọc Nga CA $40 $40
4/10 99. Gái Phạm WA $550 $550
4/10 100. Kiệt Hoàng WA $550 $550
4/15 101.Carly Sương IL $10 $40 $550 $600
4/16 102. Bùi Thị Mỹ Kiều $10 $40 $50
4/16 103.Vinh Adam $10 $40 $50
4/16 104.Tracy Hạnh Nguyễn TX $10 $40 $50
4/16

105. Tiêu Em Thành

TX $10 $40 $50
4/16 106. Vũ Thị Hạnh TX $10 $40 $50
4/16 107. Trần Thị Hạnh CA 1 $30 $30
4/18 108. Trương Lê Mỹ Phương CA 20

$400

Trương Lê Mỹ Phương 1

Lê Thi  K16 PAID

Jenifer Lê  K16 PAID
Phạm Đoan Trang  K16 PAID
Trần Thông  K16 PAID
Phạm Phú Xuân  K16 PAID
Lân Cao  K16 PAID
Kim Bình  K16 PAID
Jonathan Huy Do K16 PAID
Hồng Ngọc  K16 PAID
Luyến K16 PAID
Lưu Sơn K16 1
4/18 109. Trần Ngọc Thủy $10 $40 $50
4/18 110. Đỗ Thị Bích Liên $10 $40 $50
4/18 111. Lê Văn Đẹp HI $10 $40 $50
4/18 112.Đặng Thị Minh HI $10 $40 $50
4/19 113. Trần Thị Nỹ CA $10 $40 $50
4/19 114. Hoàng Duy Liệu CA $10 $40 $50 $100
4/20 115.Thầy Nguyễn Thất Hiệp CA 1 1
4/20 116. Trần Bình CA
4/20 117. Nguyễn Thị Thêm CA $10 $40 $20 $70
4/22 118. Đỗ Đình Toàn CA $10 $40 $50
4/22 119. Emery Đỗ CA $10 $40 $50
4/25 120. Linda Tuyết CA $10 $40 $50
4/26 121.Hương Liên Hiệp CA 1 1
4/25 122. Bùi Thị Duyên CA $10 $40 $550 $100 $700
4/25 123. Susan Phạm CA $10 $40 $550 $600
4/25 124.Bùi Thị Vinh TX
4/26 125.Võ Ngọc Nữ & Chánh CA 2
4/26 126. Huỳnh Hữu Thọ & Mai Huỳnh CA 2 2
4/27 127. Huỳnh Hữu Lộc & Lê Văn Út CA $20 $80
4/27 128.Trần Thiên Kim  Australia 1 1
4/27 129.Trần Thiên Trang Australia 1
4/28 130.Đỗ Đình Tuấn CA $40 $40
4/28 131. Đỗ Thiên Nga CA $40 $40
4/28 132.Nguyễn Thu Hồng K14 CA $80 $80
4/29 133. Bác sĩ Mai Bùi CA $100 $100
4/29 134. Nha Sĩ  Lê Phi Yến K27 SD $200 $200
4/29 135.Dược sĩ Nguyển Thịnh Thanh K17 SD $50 $50
4/29 136. Nguyễn Thu Vân OK 1
4/30 137. Cô Huỳnh Thanh Mai CA 2 2 $1,100 $100 $1,200
4/30 138.Bạch Thị Hồng TX 1 $50 $50
4/30 139.Trần Văn Đại CA $10 $40 $550 $600
4/30 140.Nam Đào CA $10 $40 $550 $600
4/30 141. Võ Hải Vương OH $10 $40 $50
4/30 142.Trương Thị Nguyệt CA $40 $60 $100
4/30 143.Võ Hà Phi CA $20 $80 $50 $150
4/30 144. Trương Kiến Xương 2 2
4/30 145.GĐ Lê Văn Tới CA $400 $50 $450
Lê Văn Tới CA PAID
Cinndy Nguyễn CA PAID
Larry Lê CA PAID
Hồng Lâm CA PAID
Jennifer Lê CA PAID
Christine Lê CA PAID
Kathy Lê CA PAID
Trí Phạm CA PAID
Jimmy Lê CA PAID
Thủy Bùi CA PAID
4/30 146. Trang Tấn Hưng CA $20 $80 $100
4/30 147. Lâm Vân OK $10 $40 $50
4/30 148. Bích Nguyễn OK $10 $40 $50
5/8 149.Phan Kim Phẩm CA 2
5/8 150. Huỳnh Quan Minh Bùi Phương Khanh CA $80 $100 $200 $200 $580
5/8 151. Nguyễn Anh Tuấn CA 1
5/8 152.Đặng Văn Toản UT 4
5/8 153.Lê Văn Thành CA 1
5/8 154. Phạm Đức Thạnh CA 2
5/8 155. Huỳnh Xuân Hóa CA $10 $40 $50
5/8 156. Trần Văn Việt CA $40
5/8 157.Nguyễn Văn Tân CA 1
5/8 158. Ma Hồng Phúc CA 1
5/8 159.Ma Thành Tâm CA 2
5/9 160.Thầy Hoàng Phùng  Võ  & Cô   Đỗ Thị Bảo Sơn CA 2 2 $200 $200
5/10 161.Thầy Cô Trương Hữu Chí CA 2 2
5/10 162.Cô Lê Thị Thanh Thủy CA 1 1
5/10 163.Nguyễn Thị  Kim Dung $550 $550
5/10 164.Nguyễn Quang Trung  $550 $550
5/10 165.Phạm Thị Ngọc Trâm  $550 $550
5/11 166.Huỳnh Xuân Mai  K14 $80 $80
167. Phạm Mỹ Dung  K14 $80 $80
168.Lê Thúy & Diễm  K14 2
169. Trần Trung Sơn  K14 $80 $80
170.Vũ Đình Minh K14 $80 $80
171.Phạm Quyến  K14 2
172.Đào Tú Trang  K14 2
173.Phạm Khắc Luân  K14 1
174.Huỳnh Xuân Phượng  K14 $40 $40
175.Phan Phương Liên  K14 $80 $80
176.Nguyễn Tuyết Dung K14
177. Thủy Bùi  K14 $80 $80
178.Mỹ Lan  K14 1
5/12 179.Huỳnh Thị Cúc VN $10 $40 $550 $600
5/12 180. Huỳnh Ngọc Hoa VN $10 $40 $550 $600
5/12 181. Châu Minh Phước VN $10 $40 $550 $600
5/12 182.Thầy Mai Kiến Phúc CA 1
183.Thầy Lê Tiến Đạt CA 1 $100 $100
184. Cô Nguyễn Thị Thu CA 1
185.Ma Thanh Xuân K10 $40 $20 $60
186. Phạm Thị Phượng K12 $40 $40
187. Hằng Thị Ngọc Nga K7 VN 1
188.Nguyễn Đức Hiền K1 2
189. Trẩn Văn Vĩnh K1 2
190.Ngô Gia Hậu K1 2
191.Trần Minh Chiễu K1 2
192.Trịnh Văn Tây K1 2
193.Lý Thanh Phong K1 2
194.Lê Văn Ngoan K1 1
195.Đỗ Trung Quân K1 1
196.Nguyễn Đình Hãi K1 1
197.Võ Hoàng Châu K1 1
198.Nguyễn Văn Cữu  K1 1
199. Lê Văn Hiệp K1 1
5/13 200.Đỗ Hữu Trí CA 1
5/16 201. A/C Cẩn Phương CA 2
202. BS Đặng Văn Việt CA $80 $80
203. Bùi Huy Hoàng K5 1
204. Nguyễn Văn Trị K5 1
205. Tạ Văn Định K5 1
206. Phạm Văn Chữ K5 1
5/18 207.Thầy Cô Hoàng Quí Nam,  Hoàng  Nguyễn Trân MD 2 2 $100 $100
5/21 208. GĐ Đông Duy 
CA $160 $100.00 $260
5/21 209. Bùi Đức Tùng SJ 2
5/21 210. Minh Thủy & HM Đạt CA 2
5/22 211. Cô Phạm T Nhã Ý
Vương Tú Toàn
LA $100.00 $100
5/23 212.Trn Thng Trung K3 1
213. Nguyn Th Huê K6 $40
214.Trần Thị Hoa K7 1
215.Thầy Cô Tống Thanh Đương 2
216. Thầy Cô Hà Tường Cát CA 2 2
217.Phạm Ngọc Thành CA $1100 $1100
218. Dương Minh Chấn CA 2
219. Thầy Phan Thanh Hoài CA 1
220.Thầy Nguyễn Văn Phố, Đặng Phương Khanh CA 2 2 $80 $80
221.Nguyễn Xuân Hòa CA 1
222. Lý Thị Duyên CA 1
223. Trần Văn Chừng Canada 1 1
224. Lê Minh Tâm CA 1
225. Thầy Nguyễn Phi Long 1 1 $100 $100
226. Tăng Phú
Canada $40 $40
227. Lê Thị Hương  VN $40 $550 $590
228. Thầy Cô Trần Phiên & Trinh Kim Liên
TX 2 2 $100 $100
229. Lý Q  Hin K3 VA $10 $80 $90
230. Nguyn Thu H SJ(KT) 1 1 1
231.Nguyn Thành TX(KT) 1 1 1
232.Tina Vo-Tien CA 2
233.Nguyễn Đức Trí CA 1
234.Lại T Thanh Mai VN 1
6/5 235. Đỗ Kim Hạnh $10 $40 $50
6/5 236. Thầy Nguyễn Văn Lục CANADA 1 1 $100 $100
6/6 237. Thầy Cô Nguyễn
        Đình Phương
San Jose 2 $200 $200
6/7 238, Thầy Cô Nguyễn Phi Hùng
TX 2 2
 239. Cao Hữu Danh
CA 1
6/9 240.GĐLê Thị Kim Anh CA $200 $200
Cụ Lê Văn Nhơn quá vãng $100
241. Nguyễn Thị Ánh CA $10 $40 $50
242.Nguyễn Văn Tám CA $10 $40 $50
243.Cựu  học  sinh khóa 1 Y Tế Đồng Nai CA 10*
244.Cô Thầy  Đặng Thị Tuyết  Đặng Huy Đán CA 2 $100
245. Nguyễn Thy Ân
UT 2 2 $100
246. Trần Ngọc Châu
CA 1
247. Bùi Th Ho CA $10 $40 $50 $100webs $200
248 Trương Kiến Xương CA 2
249.Nguyn Kim Hưng CA 1
250. Nguyn Thu Hương
251.Anh Thu CA 1
252.Lê  Kim  Hu AZ 1
253.Phm Th Xoàn TX $10 $40
254. Hoàng Kim Châu TX $10 $40
6/10 255. Cô NguyễnThị Ngọ CA $40
256. Hunh Đồng CA 1
257. H Xuân Ngc CA 1
258. Lan Kim CA 1
259. Huỳnh Thị Hồng NE $10 $40 $550 $100 $100 $800
260. Đỗ Hữu Phương CA 2 2
261.Trương Lê Minh Phương CA $10 $40 $50
262.Nguyễn Văn Hòa CA 2 2
263.Nguyễn Đức Tiến CA 1
6/12 264.Nguyễn Thị Á K10 1
265. Nguyễn Sáu K10 1
266. Nguyễn Ngọc Hạnh CA 1
6/13 267. Cô Bùi Ngọc Lan CA 1
268. Thân Ngọc Long K10 1 1
269. Võ Huyn Diu CA $80 $80
 270. Lê Anh Tuấn k10 1
271. Đinh Công Hoan K10 1
272.Lê Thị Lộc K11 1
273.Hoàng T Xuân Hồng
K12 1
274.Lê Thị Hường
CA 1
275. Trương T Điệp
K14 1
276.Võ Xuân Đồng
CA 1
277.Nguyễn Trần Kim Loan THLT 1
278. Trần Ngọc Tuấn CA 1
279.Nguyn Quý Đoàn & Trương T Thu Thu CA $20 $80 $100 $100 $300
280.Mai Quan Vinh CA $10 $40 $550 $600
6/19 281.Phạm Văn Ngành K6 1 1
282.Nghiêm Bích Hồng K5 1 1
283.Nguyễn Thị Bảy K14 1
6/20

284.Lê Văn Đông 

SJ $10 $40 $50

285. Lê Văn Châu

SJ 2

286. Khổng Thị Bao

K5 1 1
6/22

287.Phạm Quỳnh Thư

SJ 1

288. Cô Nguyễn Khoa Diệu Dung

1 1 $40

6/25

289.Nguyễn Thị Niên K14 1

6/26

290. Huỳnh Thị Mỹ k5 3

291. Hoàng văn Trung K10 1
292.Huỳnh Kim Bình K10 1
293. Thầy Huỳnh Bá Hạnh MinhTân $40
294. Dương văn Y K9
295.Anh Trí K9
296. Anh chị Huệ KT 2
297.Phạm Thiên Trang Australia 1
298.Quý  Y KT 2
299.Trang Tôn KT 2
300. Duy Minh TÂNMAI 2
301.Chị Huệ KT 1
302.Kelvin & Micheal CA 2
303. Thân Văn Đoàn VA
6/28 304. Nguyễn  Janine CA 2
Nguyễn văn Muôn K1 1 1
6/29 Phạm Văn An SJ $10 $40
Phạm Phiếm SJ $10 $40
Phạm Hòa SJ $10 $40
6/30 Lê Bình An CA 2 2
Hunh Ánh Phương CA 2 2


TC

 

 


173


462


98


25

 
$3,870.00

 
$1,570.00

$850

 

 

Thursday, April 20, 2023(View: 1921)
Hạn chót ghi danh tham dự tiệc họp mặt là June 19, 2023
Wednesday, April 19, 2023(View: 2555)
HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG :VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA được tổ chức tai Diamond Seafood 2 12181 Brookhurst St Garden Grove, CA 92840, Ngày Chủ Nhật 02 tháng 7, năm 2023 .
Sunday, April 9, 2023(View: 1355)
Đặng Mai Lan đã đem một quá khứ rất xa, rất đẹp, điều. tưởng như bụi thời gian đã xóa mờ, bỗng sống lại. trân trọng. xót xa… đau đớn…
Thursday, February 23, 2023(View: 2353)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Saturday, January 21, 2023(View: 1882)