Danh mục
Số lượt truy cập
1,022,152

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Hiền thê của Thầy PHAN PHÁT TÂN – Thân mẫu của chs. Phan Trần Tố Uyên (K.13); Phan Trần Kiều Ngân (K.14); ... đã từ trần tại Biên Hòa.

Wednesday, January 20, 201610:27 PM(View: 9508)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Hiền thê của Thầy PHAN PHÁT TÂN – Thân mẫu của chs. Phan Trần Tố Uyên (K.13); Phan Trần Kiều Ngân (K.14); ... đã từ trần tại Biên Hòa.


CÁO PHÓ
 

hoatang1 

Gia đình chúng tôi đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc,

quí bằng hữu xa gần.

Vợ, Mẹ và Bà nội – Bà ngoại của chúng tôi là:

 

PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã từ trần lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Linh cữu Vợ, Mẹ và Bà của chúng tôi được quàn tại tư gia,

(số 138 đường CMT8, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa)

 

Lễ động quan lúc 07 giờ  ngày 25 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 16 tháng chạp năm Ất Mùi)

 

Sau đó linh cửu Vợ, Mẹ và Bà của chúng tôi được di quan về an táng

tại làng Mỹ Quới, Tân Uyên, Bình Dương.

 

Theo di nguyện người quá cố,

 xin miễn nhận phúng điếu tài vật, lễ vật và tràng hoa.

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Phan Phát Tân và các con, cháu:

Trưởng nữ: Phan Trần Tố Uyên, chồng và con.

Trưởng nam: Phan Trần Đức, vợ và các con.

  Các thứ nữ:

- Phan Trần Kiều Ngân, chồng và con.

- Phan Trần Kim Tuyến, chồng và các con.

- Phan Trần Anh Thi, chồng và các con.

- Phan Trần Ánh Minh, chồng và các con.

 

*******************************
PHÂN ƯU


hoatang2

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận tin buồn:

Hiền Thê của Thầy Phan Phát Tân( cựu Giám Thị trường Ngô Quyền)
 – Thân mẫu của các CHS.NQBH:

Phan Trần Tố Uyên; Phan Trần Kiều Ngân;

Phan Trần Kim Tuyến; Phan Trần Anh Thi;

Phan Trần Đức; Phan Trần Ánh Minh là:

 

 Bà PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

Đã tạ thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Linh cửu Cô Trần Lý Hiệp được quàn tại tư gia,

(số 138 đường CMT8, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa)

 

Lễ động quan lúc 07 giờ  ngày 25 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 16 tháng chạp năm Ất Mùi)

 

Sau đó linh cửu Cô Trần Lý Hiệp được di quan về an táng

tại làng Mỹ Quới, Tân Uyên, Bình Dương.

 

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa,

Thầy Cô và Đồng Môn


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cùng gia đình thầy Phan Phát Tân & các chs. NQBH:
Phan Trần Tố Uyên, Phan Trần Kiều Ngân,

Phan Trần Kim Tuyến, Phan Trần Anh Thi,

Phan Trần Đức, Phan Trần Ánh Minh

và Toàn thể Tang quyến. 

Nguyện cầu hương linh Cô TRẦN LÝ HIỆP sớm siêu thăng miền Cực Lạc.

 

Email chia buồn: vophantrung@gmail.com 

Điện thoại: 0613 – 846905

 

 

**************************************

 

PHÂN ƯU

 

hoatang3

 

Cựu học sinh khóa 13 (NK 1974 – 1975)

Trung học Ngô Quyền – Biên Hòa nhận tin buồn,

Hiền thê của Thầy Phan Phát Tân,
Thân mẫu của bạn học cũ Phan Trần Tố Uyên là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP 

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã qui tiên lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Cựu học sinh Ngô Quyền – Biên Hòa khóa 13 (NK1974 – 1975),

chân thành chia buồn cùng Thầy Phan Phát Tân, bạn Phan Trần Tố Uyên,

và Toàn thể Tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Cô Trần Lý Hiệp

sớm về cõi Phật Thanh Tịnh An Vui.

 

Bạn học cũ khóa 13 (NK 74 – 75) chs.NQBH

*********************

 

 

CHIA BUỒN

 

hoatang4

 

Gia đình Vàng Anh  (cựu học sinh lớp đệ Chín 2 NK 1971 – 1972)

trung học Ngô Quyền – Biên Hòa nhận tin buồn:

            

Thân mẫu của Vàng Anh – Phan Trần Tố Uyên là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP 

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã mệnh chung lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Gia đình Vàng Anh – Chín 2 (NK 1971 – 1972)

 

Chân thành chia buồn cùng Vàng Anh –  Phan Trần Tố Uyên

và Toàn thể Tang quyến.

 

Bạn học cũ lớp Vàng Anh (chs.NQBH lớp 9/2 NK 1971- 1972)

Không gặp cây ngô đồng thì không đậu,

Không gặp nước suối trong thì không uống …

 

************************

thanhikpu-large-content

Chúng tôi nhóm cựu học sinh K14 (NK1968-1976) nhận được tin buồn

Hiền Thê của Thầy Phan Phát Tân

Thân Mẫu của bạn Phan Trần Kiều Ngân

Nhạc Mẫu của bạn Trang Bình là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã Tạ Thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

Nhóm Chs Trung Học Ngô Quyền – Biên Hòa khóa 14 (NK1968-1976)

chân thành chia buồn cùng Thầy Phan Phát Tân,

bạn Phan Trần Kiều Ngân, bạn Trang Bình và Toàn thể Tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cô Trần Lý Hiệp

Sớm được siêu thoát và an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhóm cựu học sinh Khóa 14 Trung Học Ngô Quyền.

Cao Thị Cúc, Châu Nữ Hiền, Hoàng Diệu Thúy, Bùi Thu Thủy, Lê thị Thúy,
Hồ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Mỹ Dung, Huỳnh Xuân Phượng.

Phạm Thị Lan, Phan Mỹ Lan, Huỳnh Xuân Mai, Vương Bích Thủy, Nguyễn Thị Tuyết Dung,
Hồ Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Túy Loan, Nguyễn Thị Thanh Thủy.

******************************************************************************

PHÂN ƯU

Hoa_ChiaBuon4-content

 Nhóm bạn cựu học sinh trung học Ngô Quyền khóa 13( NK 1968-1975)

  Nhận được tin buồn Thân mẫu của bạn Phan Trần Tố Uyên là:

 

 Bà PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

Đã Tạ Thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016

Nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi

Tại Thành Phố Biên Hòa

 

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

 

NHÓM BẠN CHS KHÓA 13

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến bạn Phan Trần Tố Uyên và Tang Quyến. Nguyện cầu hương linh bà  Trần Lý Hiệp sớm an nghỉ chốn vĩnh hằng.

Nhóm bạn cựu học sinh trung học Ngô Quyền khóa 13( NK 1968-1975)

Võ Bạch Huệ, Trần Mỹ Phụng, Trần Thị Thiên Kim, Lê Ngọc Thu, Lê Thị Hiền, Đặng Thị Hữu Phước,  Nguyễn Thị Thu Trang, Nghiêm Thị Ngọc Diệp, Lê Thanh Thủy, Quãng Thị Hoa

 

 

 
Sunday, April 3, 2022(View: 989)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,
Saturday, February 13, 2021(View: 4451)
Nhân năm mới Tân Sửu sắp đến, kính chúc quý Thầy Cô và tất cả CHSNQ-BH một năm mới nhiều Sức khỏe - Hạnh phúc - An lành. Nguyễn Mạnh Dũng- NK13NQ design
Monday, December 14, 2020(View: 3447)
Nga xin thay mặt cho tất cả gia đình chị em Nga đa tạ Cô, Thầy, anh chị em chs Ngô Quyền,
Tuesday, September 15, 2020(View: 4221)
Thứ Sáu ngày 21 Tháng 08, 2020 4:00 pm - 6:00 pm: Lễ tưởng niệm với phần phát biểu của Tang quyến và Thầy trò Ngô Quyền
Tuesday, September 15, 2020(View: 4249)
Thứ Bảy ngày 22 tháng 08, 2020 9:00am - 10:00 am: Tụng kinh, cầu siêu 11:00 am: Lễ Di quan và Hỏa táng
Tuesday, September 15, 2020(View: 4251)
Thứ Bảy ngày 22 tháng 08, 2020 9:00am - 10:00 am: Tụng kinh, cầu siêu 11:00 am: Lễ Di quan và Hỏa táng
Sunday, April 12, 2020(View: 8799)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: TẬP THƠ THU PHAI – Tác giả Tường Vi Phạm Chinh Đông thực hiện youtube
Friday, January 10, 2020(View: 3546)
Toàn thể môn đồ pháp quyến Thiền Tánh Không đê đầu đảnh lễ và tri ân:
Monday, December 30, 2019(View: 7019)
Hoà Thượng thượng Thông hạ Triệt Kế thừa Chánh tông Lâm Tế - đời thứ 44. Kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử trùng hưng đời thứ 2 Khai tông lập phái thiền học Tánh Không Khai sơn xây dựng Thiền Viện Tánh Không (Nam California) và Thiền Viện Chân Như (Navasota, Texas)
Friday, October 18, 2019(View: 3954)
Đây là quyển sách viết về chuyện vượt biên của gia đình họ Vương dựa trên cuốn hồi ký Dấu Chân Dĩ Vãng của Bác Sĩ Vương Tú Toàn, Phu Quân của Giáo Sư Phạm Thị Nhã Ý