Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Thư từ, chi phiếu và mọi ý kiến đóng góp cho Sinh Hoạt Hội xin gửi bưu điện về địa chỉ:

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa

P.O. Box 670

Stanton, CA 92680, USA

hoặc: Email: ngoquyenbh@yahoo.com

Liên lạc về bài vở và ý kiến đóng góp cho cho trang web Ngô Quyền xin trực tiếp gửi về:

Email: ngoquyenbh@gmail.com

hoặc điền vào nội dung trang bên dưới rồi nhấn nút "gửi "

THỂ LỆ GỬI BÀI CHO WEBSITE: http://www.ngo-quyen.org

1. Bài gửi cho web NQ xin gửi trực tiếp đến email website: ngoquyenbh@gmail.com và đừng gửi đến các websites khác. Trường hợp đã phổ biến trên các nơi khác, xin vui lòng thông báo cho Ban Điều Hành website được biết.

2. Để phù hợp tôn chỉ ái hữu và nâng cao phẩm chất trang web NQ, Ban Điều Hành được quyền chỉnh sửa, edit lại bài viết - nếu thấy cần thiết - .

(Nếu có thể được, xin vui lòng gửi bài theo dạng MS Word (attachment) để tiện việc edit và đăng tải.)

3. Ban Điều Hành được quyền quyết định không đăng, nếu bài viết có nội dung đi trái với tinh thần ái hữu trong sáng & đứng đắn và gây thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp cho Đại Gia Đình Ngô Quyền .

Bài đã gửi cho Web NQ xin đừng chuyển đi cho những nơi khác trước khi được post trên trang nhà. Xin quý Thầy Cô, ACE ChsNQ và văn hữu thông cảm.


Chân Thành cám ơn sự đóng góp xây dựng của quý Thầy Cô và Các Bạn.

BCH Hội AHCHSNQBH


Name *
Email *
Phone
Company
Subject *
Message *