Danh mục
Số lượt truy cập
1,116,781

Ban Thủ Quỷ Tường Trình Chi Tiết Chi Thu Hội Ngộ Trùng Phùng 2006

Monday, October 27, 200812:00 AM(View: 4326)
Ban Thủ Quỷ Tường Trình Chi Tiết Chi Thu Hội Ngộ Trùng Phùng 2006

Ban Thủ Quỷ Tường Trình Chi Tiết CHI THU Hội Ngộ Trùng Phùng 2006

 

TUONG TRINH CHI TIET

 

CHI THU HOI NGO TRUNG PHUNG 2006

 

Cap nhat ngay 12 thang 7, 2006

 

1-CAC KHOANG THU:

 

 - Bao tro Hoi Ngo Trung Phung                  3,345             

 - Bao tro Tuyen Tap 2006                          7,351

 - Bao tro quang cao tren Tuyen Tap          2,200

 - Bao tro Tri Ân Thay Co                             2,000

 - Ban ve so dem HoiNgo                            1,325

 - Dau gia TV (trung Lo Doc Dac)               1,170

 - Tien bao tro TuyenTap tai tiec HNTP      2,375

 - Dong tien tham du tiec HNTP                  8,600

 - Dong tien di Hollywood                            1,400 (40x35)

 - Dong tien di tour xe bus                             780 (60x13)

 - Dong tien Las Vegas                               3,831

 - Dong tien Tiec tien Hoi Ngo                       490 (70x7)

 

2-CAC KHOANG CHI:

:

 -Van phong pham, copy +buu phi                 550

 -Me day+qua tang+viet bic luu niem             620

 -Day no+bao goi qua                                       76

 -Binh gaz                                                           24

 -Ruou+trai cay+Hoa                                       470

 -Ban nhac                                                        550

 -Thue Chup hinh chung (tra TranDinhThuc)               200

 -Thong bao radio tren Little Saigon TV         210

 -Thong bao radio tren San Jose                    100

 -Thong bao radio tren Texas                            90

 -Banh kem                                                         80

 -Chi phi nha hang tiec dem Hoi Ngo           6,666

 -Lay out (555)+Tien in bao(6,400)              6,955

 -Chi phi nha hang Tiec tien dua                   1,400

 -Tien ve vao cua tour Hollywood                 1,560 (40x39)

 -Tien xe Bus tour 1-2-3-5                            1,980

 -Tien tra cty du lich VNtour (Las Vegas)    6,496

 -Tien tiec tien Hoi Ngo                                   870

 -Tien bieu ngu (Banner)                                 160

 -Tien sach cua Thay KVP                              300

 -Tien chi phi dung cu HNTP                            50

 

 -Tien con lai sau HNTP :

 

                   34,867 -  29407   =                   5,460

 

 

TM Ban Thu Quy

Ma Thi Ngoc Hue 

 

Ghi chu:

         Cac khoang thu deu co bien nhan

         Cac khoang chi deu co receipe

         Cac chi tiet chi thu da duoc ban to chuc tuong trinh ban giam sat ngay July 12, 2006

         xin xem BIEN BAN tuong trinh TAI CHANH HoiNgoTrungPhung tai link:

        http://www.ngo-quyen.org/default.aspx?LangID=38&tabId=394&ArticleID=421&Page=1

Monday, October 27, 2008(View: 4905)
BIÊN BẢN Tường Trình TÀI CHÁNH Hội Ngộ Trùng Phùng 2006