Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

THÔNG BÁO: Bầu cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền nhiệm kỳ 2015 - 2017

Saturday, April 11, 20151:33 AM(View: 7150)
THÔNG BÁO: Bầu cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền nhiệm kỳ 2015 - 2017

LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-content

THÔNG BÁO


                                                     Bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2015 -  2017

 Theo Truyền  Thống, lịch trình bầu cử BCH / Hội Ái Hữu CHS-NQ/BH được ấn định như  sau:
Ngày bầu cử: ngày HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG  ngày 4 tháng 7,  2015. 
  Địa  điểm: Nhà Hàng Seafood Palace 2, Westminster Nam CA
Thời  hạn nộp đơn ứng cử chấm dứt vào ngày 1 tháng 6 năm 2015
 
 Thể Lệ Ứng  Cử:
 

 - Ứng cử liên  danh gồm một (1) Chủ Tịch,  hai (2) Phó Chủ Tịch, và một  (1) Tổng Thư  Ký
 - Ứng cử viên  phải là hội viên chính thức ở trong Hội tối thiểu từ một (1) năm.
 - Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát tại địa chỉ:

1.- Hội  Ái Hữu CHS-NQ/BH
  Mai  Trọng Ngãi: E-mail:  ngaitmai@yahoo.com
 2. - Ban  Giám Sát
  Đinh  Hoàng Vân: E-mail: vantqlc@yahoo.com
 
Mọi thắc mắc,  liên hệ xin liên lạc gửi về: ngoquyenbh@yahoo.com _
 
Nam Cali,  ngày 01 tháng 4 năm 2015
 T/M Ban Giám Sát
 Đinh Hoàng  Vân

 
 Nơi  nhận :
 Ban Giám Sát  & Ban Cố Vấn
 để kính tường và kiểm soát -
Tổng Thư Ký /  Hội AHCHSNQ/BH
để lưu hồ sơ & vào trang web/NQ
Ban Thông Tin /  Hội AHCHSNQ/BH
để phổ biến & thông tin 
Thursday, April 20, 2023(View: 1124)
Hạn chót ghi danh tham dự tiệc họp mặt là June 19, 2023
Wednesday, April 19, 2023(View: 1605)
HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG :VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA được tổ chức tai Diamond Seafood 2 12181 Brookhurst St Garden Grove, CA 92840, Ngày Chủ Nhật 02 tháng 7, năm 2023 .
Sunday, April 9, 2023(View: 442)
Đặng Mai Lan đã đem một quá khứ rất xa, rất đẹp, điều. tưởng như bụi thời gian đã xóa mờ, bỗng sống lại. trân trọng. xót xa… đau đớn…
Thursday, February 23, 2023(View: 1020)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Saturday, January 21, 2023(View: 1216)
Tuesday, November 22, 2022(View: 1095)
Hội Ái Hữu & Ban Điều Hành WebsiteNQ - Kiều Oanh Trịnh - Thanh Song Kim Phú
Thursday, September 22, 2022(View: 2809)
Sunday, September 11, 2022(View: 1847)
Xin giới thiệu quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em quyển sách "Người Vẽ Thời Gian" Tác Giả là một người bạn Pétrus Ký 56/63, hiện đang sống ở Quận Cam.
Monday, August 1, 2022(View: 2895)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube