Danh mục
Số lượt truy cập
1,104,535

Liên Lạc Bạn Hữu Toàn Thế Giới 1 (vần A - M)

Monday, October 27, 200812:00 AM(View: 8252)
Liên Lạc Bạn Hữu Toàn Thế Giới 1 (vần A - M)

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 1 (vần A -M)

Vì mục đích nới rộng tình thân xin Email về Hội để bổ túc các ghi chú còn thiếu (bên cạnh tên của các bạn)

Theo nguyên tắc bảo mật các thông tin cá nhân, Hội chỉ nhận nhiệm vụ chuyển thư hoặc forward Email để nối nhịp cầu thân ái giữa các chs Ngô Quyền,

Nếu cần tìm hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com

 

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 1- (vần A - M)

 

STT--HỌ TÊN 1-HỌTÊN 2-HIỆN Ở-ĐỊA CHỈ-PHONE-EMAIL-KHÓA HỌC

 

-NQ-Bạch Thị Hồng (Ledford) - -TX----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Bạch Thu--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Bryan Nguyen -Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Bùi Công Nguyên-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Bùi Ngọc Anh-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ07QN-Bùi Quang Hội--Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Bùi ThỊ Duyên-CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Bùi Thị Hảo--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Cao Thi5 Chung -Huỳnh Cao Kiệt-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Châu Thị Phương--WA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ07-Chu Mai-Tôn Nữ Q Hương--Xin bổ túc Địa Chỉ-

-NQ-Đăng Minh-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đặng Thị Bạch Tuyết--Canada---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đặng Thị Hoàng Yến---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đặng Văn Chánh--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đào Duy Quân-CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ07QN-Diệp Cẩm Thu-Việt Nam-

-NQ-Đinh Cẩn Cấp--WA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ08-Đinh Hoàng Vân-Nguyễn Ngọc Thưởng-CA----

-NQ-Đỗ Đình Tâm---Xin bổ túc Địa Chỉ---Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đỗ Hữu Phương--TX----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đỗ Kim Bình--TX----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đỗ Kim Hạnh--CA---Xin bổ túc Email-

-NQ-Đỗ Liên Tâm--TX----

-NQ-Do Nguyen--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đỗ Quang Tỏa--VA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đỗ Thành Xưng--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đỗ Thiện Bảo-VA --Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Đỗ Trung Quân- Cô Lưu Sơn -CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Dương Thị Rê--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ08QN-Dương Thúy Phượng--Việt Nam-

-NQ-Dương Văn Y--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Ha hung---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hiệp Nguyễn--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hiệp Phan--Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hieu C Nguyen---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hồ Tấn Phát-Nương-CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hồ Thị Ba--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hồ Trung Nghĩa--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ10-Hồ Tường Vi--TX--Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Hoang Danh--IL--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hoàng Phạm--CA--Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hoàng Sĩ Cư--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hoàng Văn Việt--Việt Nam----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Hồng Nguyễn---Xin bổ túc Địa Chỉ---Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Huỳnh Bá Hoanh--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ13-Huỳnh Bội Trân--Australia-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Huỳnh Hữu Lộc-Lê Văn Út-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Huỳnh Hữu Thọ-Trần Thanh Mai-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Huỳnh Ngọc Ánh--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Huỳnh Quan Danh--Australia ----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Huỳnh Quan Minh--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Huỳnh ThỊ Dung--CT---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Huỳnh Thị Hiền----Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Huỳnh Thị Kim Liểu--Việt Nam--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-

-NQ-Huỳnh ThỊ Nhi--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Huỳnh Văn Tùng--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Khoa Lam---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Khương Ngọc Nhung--CA----

-NQ-Kim Ly --KS--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lâm Thị Vân Nga--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Kim Tuyết-TX--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Mạnh Tuấn--CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Minh Thi-Trương Lê Minh Phương-CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Lê Ngọc Sử---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Lê Ngọc Thạch--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Tấn Tài--CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ08-Lê Tấn Tài-NQ71 Thái Lệ-Australia----

-NQ01-Lê Thanh Liêm--England--Xin Bổ túc Phone--

-NQ07QN-Lê Thành Tươi--Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Lê ThỊ Hai--Utah---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê ThỊ Mỹ--CA--Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê ThỊ Mỹ Anh--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Trí--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Văn Châu--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Văn Đông--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Văn Hiếu--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Văn Hưng--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Văn KỈnh--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Văn Nghĩa---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Văn Thành--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lê Văn Tới--CA--Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Liên Hậu (John)--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Liên Thất Hùng--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Liêng Hoàng Diệp--AZ---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Lương Ngô-Ngoc Phuoc Ngo-CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ01-Lương Thị Khá---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQQN-Lương Thị Tuyết--Việt Nam---Xin bổ túc Email-

-NQ-Lưu Hùng Sơn -Tuyết-CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Lưu Văn Tánh--Việt Nam---Xin bổ túc Email-

-NQ-Ma Hồng Phúc --CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Ma Thành Tâm--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Ma Thi Ngọc Hụê--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Mai Ngọc Lý--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Mai Quỳnh Lâm--Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Mai Thị Kim Hoa--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Mai Thị Kim Huệ--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Mai Thị Thanh Nhàn--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Mai Trong Ngãi--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Minh Hoàng Phạm-Thanh Van T. Nguyen-GA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Muller Bùi Thị Hai ---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

 

 

 

Wednesday, December 28, 2011(View: 12395)
Monday, October 27, 2008(View: 8439)
Qua liên lạc giữa Hội và các nhóm cựu Học Sinh Ngô Quyền khắp nơi trên thế giới. Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN Biên Hòa hiện có thể liên lạc với các bạn hữu trong 3 danh sách sau :
Monday, October 27, 2008(View: 7721)
  Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 2- ( vần N - Q ) Nếu cần tìm  hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com
Sunday, October 19, 2008(View: 7382)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 3- (vần T - X)