Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Đinh Cường - QUÀ QUÝ

Thursday, October 9, 201411:39 AM(View: 6712)
Thơ Đinh Cường - QUÀ QUÝ


Quà quý
Bìa Kỷ Yếu

Bìa Kỷ Yếu

 
Bìa Việt tribune

Bìa Việt tribune

 
Nguyễn Tường Giang vừa
từ Nam và Bắc California về
hẹn ra Starbucks trao cho quà
thật quý: quyển Kỷ yếu triển
lãm và hội thảo về báo Phong
Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn

số báo Việt tribune tưởng mộ
Nguyễn Xuân Hoàng


khi ngồi ở Starbucks, Giang

phone nhắn Nguyễn Mạnh Hùng
ra. cùng uống cà phê ăn đậu phụng
rang. chiều mưa thu. nhớ Hà Nội

khi ngồi cà phê xem qua. về nhà

xem kỹ hơn. tập sách nhiều tài liệu
hay. những ảnh xưa thật quý. có cái
mới được xem lần đầu. như chiếc
áo choàng của Nhất Linh

Nhất Linh mất đã năm mươi mốt năm

nay Nguyễn Xuân Hoàng mất
số báo Việt tribune cũng nhiều ảnh lạ
đọc chữ nhiều chi chít mệt. đôi khi
chỉ muốn xem ảnh. những ảnh thời
rất trẻ của Người Đi Trên Mây …

cám ơn những công trình thật đẹp.


Virginia, September 25, 2014

Đinh Cường

 
Nguyễn Xuân Hoàng thời Đà Lạt

Nguyễn Xuân Hoàng thời Đà Lạt

 
Chiếc áo choàng Nhất Linh

Chiếc áo choàng Nhất Linh

Nguồn: Trần Thị Nguyệt Mai