Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Huy Tưởng - TÔI NẰM CHOÁNG MỘT LÀN HƯƠNG

Monday, September 15, 201410:10 AM(View: 4971)
Huy Tưởng - TÔI NẰM CHOÁNG MỘT LÀN HƯƠNG

NXH-3

                   

TÔI NẰM CHOÁNG MỘT LÀN HƯƠNG,
Gửi hương hồn Nguyễn-Xuân Hoàng.


Bạn về nhà trước đấy ư
Cuộc chiêm bao ấy đã nư chưa nào
Trận vui đến lúc cao trào
Cớ sao bỏ cuộc hư hao giữa đường?
Tôi nằm
choáng
một làn hương!
 
TÔI VỀ, XÁC BƯỚM HỒN VE,

Bạn đi vội vã quá chừng
Những cây cối đứng ngập ngừng trông theo
Kìa giòng suối chảy trong veo
Cũng hơ hải bước lên đèo xuống khe…
Tôi về
xác bướm
hồn ve!
 
NGHE KÌA! HẠT MUỐI VỪA TAN,

Bỏ quên nắng lóa trên bờ
Dưới chân sóng dập như ngờ ngợ say
Tôi về vốc nước đầy tay
Bước đi chuếnh choáng tháng ngày hoang mang…
Nghe kìa!
hạt muối vừa tan!…

HUY TƯỞNG

Nguồn: Trang web Trần Thị Nguyệt Mai