Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

MỘT TOUR DU LỊCH QUA TẤT CẢ CÁC ĐỊA ĐIỂM TUYỆT ĐẸP NHẤT CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA

Tuesday, September 9, 20144:43 PM(View: 5738)
MỘT TOUR DU LỊCH QUA TẤT CẢ CÁC ĐỊA ĐIỂM TUYỆT ĐẸP NHẤT CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA

Nếu
bạn có bốn phút, tôi rất muốn đưa bạn đi một tour du lịch qua tất cả các địa điểm tuyệt đẹp nhất của tiểu bang California mà tôi đã quay trong vòng bốn năm, từ bờ biển đến núi, đến sa mạc, từ thành phố đến nông thôn đến các công viên quốc gia.
(xin mở loa để thưởng thức nhạc đệm)