Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA (Cập nhật tháng 9, 2014)

Friday, September 5, 20142:44 PM(View: 10503)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA (Cập nhật tháng 9, 2014)


DANH SÁCH CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH

NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA
(Cập nhật tháng 9/2014)


 

STT

 

HỌ

 

TÊN

 

 ĐƠN VỊ

 

 NƠI Ở

 

GHI CHÚ

 

01

Phạm Văn

An

Trấn Biên

BH

 

02

Đỗ Thiện

An

Bửu Long

BH

 

03

Nguyễn Thị

An

Trấn Biên

Canada

 

04

Nguyễn Dương

An

Bửu Long

USA

 

05

Đỗ Duy

Ân

Trấn Biên

BH

 

06

Nguyễn Hồng

Ân

Trấn Biên

BH

 

07

Lưu Trọng

Ân

Bửu Long

USA

 

08

Trần Hoàng

Ân

Trấn Biên

BH

 

09

Nguyễn Diệp

Anh

Bửu Long

BH

 

10

Lâm Thị Vân

Anh

Trấn Biên

BH

 

11

Hoàng Văn

Anh

Bửu Long

Sài Gòn

 

12

Trần Ngọc

Ánh

Bửu Long

BH

 

13

Nguyễn Ngọc

Ánh

Trấn Biên

BH

 

14

Đỗ Thị

Ba

Trấn Biên

BH

 

15

Hoàng Gia

Bảo

Bửu Long

BH

 

16

Lý Khánh

Bảo

Trấn Biên

BH

 

17

Tô Quốc

Bảo

Trấn Biên

BH

 

18

Trầm Quốc

Báu

Trấn Biên

BH

 

19

Lâm Thành

Báu

Bửu Long

USA

 

20

Nguyễn Ngọc

Bích

Bửu Long

BH

 

21

Trầm Quốc

Bửu

Trấn Biên

BH

 

22

Lý Quốc

Bửu

Bửu Long

BH

 

23

Nguyễn Quang

Bửu

Bửu Long

 

Đã mất

24

Hoàng Ngọc

Cẩn

Bửu Long

BH

 

25

Nguyễn Tuấn

Cảnh

Trấn Biên

BH

 

26

Trần Minh

Cảnh ( Chùa)

Bửu Long

 

Đã mất

27

Nguyễn Thị

Chẩn

Trấn Biên

BH

 

28

Nguyễn Văn

Chánh

Trấn Biên

BH

 

29

Nguyễn Minh

Châu

Bửu Long

USA

 

30

Võ Quế

Chi

Trấn Biên

Sài Gòn

 

31

Đặng Thị Kim

Chi

Trấn Biên

USA

 

32

Nguyễn Thị Kim

Chi

Bửu Long

 

Đã mất

33

Trần Kim

Chi

Bửu Long

USA

 (Thâm Giao)

34

Bế Mạnh

Chí

Trấn Biên

 H.Long Khánh

 

35

Đoàn Văn

Chí

Trấn Biên

 

Đã mất

36

Nguyễn Văn

Chí ( Lửa)

Bửu Long

 

Đã mất

37

Phạm Văn

Chiến

Bửu Long

BH

 

38

Bùi Đức

Chung

Bửu Long

 

Đã mất

39

Lý Quí

Chung

Trấn Biên

 

Đã mất

40

Đoàn Văn

Chung

Trấn Biên

BH

 

41

Lê Viết

Chung (Học)

Trấn Biên

BH

 

42

Nguyễn Văn

Trấn Biên

BH

 

43

Đào Văn

Công

Trấn Biên

 

Đã mất

44

Lê Thị Kim

Cúc

Trấn Biên

BH

 

45

Thiều Thị Kim

Cương

Bửu Long

Sài Gòn

 

46

Võ Thị Kim

Cương

Trấn Biên

BH

 

47

Bế Mạnh

Cường

Trấn Biên

BH

 

48

Trần Ngọc

Cường

Bửu Long

USA

 

49

Nguyễn Ninh

Cường

Bửu Long

USA

 

50

Ngô

Cường

Trấn Biên

 

Đã mất

51

Nguyễn Xuân

Cường

Trấn Biên

USA

 

52

Nguyễn Thành

Dân

Bửu Long

BH

 

53

Nguyễn Thị

Đáng

Trấn Biên

BH

 

54

Nguyễn Văn

Đăng

Trấn Biên

Australia

 

55

Hoàng Minh

Đặng

Bửu Long

Sài Gòn

 

56

Đặng Văn

Danh

Bửu Long

Sài Gòn

 

57

Hồ Văn

Đáo

Bửu Long

BH

 

58

Đinh Hồng

Đào

Bửu Long

USA

 

59

Triệu Quang

Đạt

Bửu Long

BH

 

60

Đoàn Danh

Đích

Trấn Biên

BH

 

61

Nguyễn Kim

Điền

Trấn Biên

Sài Gòn

 

62

Huỳnh Văn

Diệp

Trấn Biên

BH

 

63

Lê Hoàng

Diệp

Trấn Biên

USA

 

64

Trần Ngọc

Điệp

Trấn Biên

BH

 

65

Nguyễn Văn

Đình

Bửu Long

BH

 

66

Nguyễn Văn

Đô

Trấn Biên

 

Đã mất

67

Đoàn Minh

Đức

Bửu Long

 

Đã mất

68

Nguyễn Thị Minh

Đức

Bửu Long

BH

 

69

Phùng Thị Ngọc

Dung

Trấn Biên

BH

 

70

Võ Quế

Dung

Trấn Biên

BH

 

71

Thái Kim

Dung

Trấn Biên

USA

 

72

Nguyễn Thị

Dung

Trấn Biên

Pháp

 

73

Trần Ngọc

Dung

Trấn Biên

 

 

74

Nguyễn Tiến

Dũng

Trấn Biên

Sài Gòn

 

75

Nguyễn Mạnh

Dũng

Bửu Long

BH

 

76

Trần Tiến

Dũng

Trấn Biên

Canada

 

77

Nguyễn Thành

Dũng

Trấn Biên

BH

 

78

Huỳnh Tiến

Dũng

Trấn Biên

BH

 

79

Diệp Anh

Dũng

Bửu Long

H. Thống Nhất

 

80

Đinh Quốc

Dũng

Trấn Biên

BH

 

81

Trần Mạnh

Dũng

Bửu Long

USA

 

82

Nguyễn Hữu

Dũng

Bửu Long

 

Đã mất

83

Lâm Xuân

Dương

Trấn Biên

BH

 

84

Lê Hoàng

Duy

Trấn Biên

USA

 

85

Huỳnh Thị

Gấm

Trấn Biên

Pháp

 

86

Nguyễn Văn

Giác

Trấn Biên

Hòa Lan

 

87

Đặng Vũ

Giang

Bửu Long

Australia

 

88

Nguyễn Ngọc

Bửu Long

Sài Gòn

 

89

Nguyễn Thị Thu

Trấn Biên

USA

 

90

Dương Đình

Trấn Biên

Canada

 

91

Trần Ngọc

Bửu Long

 

Đã mất

92

Nguyễn Văn

Hải

Trấn Biên

BH

 

93

Trần Chiến

Hạm

Trấn Biên

BH

 

94

Nguyễn Thị Kiều

Hạnh

Trấn Biên

BH

 

95

Phạm Thị

Hạnh

Bửu Long

Australia

 

96

Nguyễn Hữu

Hạnh

Bửu Long

BH

 

97

Nguyễn Trọng

Hạnh

 Trấn Biên

BH

 

98

Lê Phúc

Hiền

Bửu Long

Vũng Tàu

 

99

Đoàn Văn

Hiền

Bửu Long

BH

 

100

Nguyễn Công

Hiền

Bửu Long

USA

 

101

Châu Nữ

Hiền

Trấn Biên

Sài Gòn

 

102

Tô Ngọc

Hiệp

Trấn Biên

BH

 

103

Lê Văn

Hiếu

Trấn Biên

USA

 

104

Phạm Thị

Hoa

Trấn Biên

BH

 

105

Bùi Thị Kim

Hoa

Trấn Biên

BH

 

106

Phạm Thị Kim

Hoa

Bửu Long

Sài Gòn

 

107

Nguyễn Thị Kim

Hoa

Bửu Long

Đức

 

108

Nguyễn Văn

Hóa

Bửu Long

BH

Đã mất

109

Dương Mạnh

Hóa

Bửu Long

BH

 

110

Phạm Phú

Hòa

Trấn Biên

Australia

 

111

Đoàn Văn

Hòa

Bửu Long

BH

 

112

Lý Khánh

Hoài

Trấn Biên

BH

 

113

Nguyễn Văn

Hoài (Thế Dân)

Trấn Biên

USA

 

114

Huỳnh Thị Mộng

Hoàn

Trấn Biên

Australia

 

115

Nguyễn Doãn

Hoàng

Trấn Biên

BH

 

116

Trần Minh

Hoàng

Bửu Long

BH

 

117

Trương Đức

Hoàng

Bửu Long

Australia

 

118

Nguyễn Thanh

Hoàng

Bửu Long

BH

 

119

Cao Minh

Hoàng

Bửu Long

Australia

 

120

Lý Khánh

Hồng

Trấn Biên

USA

 

121

Nguyễn Thị

Hồng

Trấn Biên

USA

 

122

Lê Văn

Hồng

Bửu Long

 

Đã mất

123

Đinh Thị Tuyết

Hồng

Trấn Biên

BH

 

124

Nguyễn Thị Kim

Hồng

Trấn Biên

Canada

 

125

Nguyễn Thị

Hồng

Trấn Biên

BH

 

126

Nguyễn Thị Thu

Hồng

Bửu Long

Bình Dương

 

127

Nguyễn Trí

Huệ

Bửu Long

BH

 

128

Nguyễn Hồng

Huệ

Trấn Biên

Australia

 

129

Phạm Thị

Huệ

Bửu Long

BH

 

130

Nguyễn Văn

Huệ (Sỹ)

Trấn Biên

Australia

 

131

Chung Vũ

Hùng

Bửu Long

Sài Gòn

 

132

Hùng

Trấn Biên

Hòa Lan

 

133

Phạm Kim Phi

Hùng

Trấn Biên

Canada

 

134

Nguyễn Quốc

Hùng

Bửu Long

USA

 

135

Trần Quốc

Hùng

Bửu Long

BH

 

136

Phạm

Hùng

Bửu Long

Canada

 

137

Hồ Thu

Hùng

Trấn Biên

 

Đã mất

138

Đoàn Phi

Hùng

Bửu Long

USA

 

139

Diệp Anh

Hùng

Bửu Long

BH

 

140

Lý Văn

Hùng

Bửu Long

BH

 

141

Đinh Quốc

Hùng

Trấn Biên

BH

 

142

Đoàn Chấn

Hưng

Bửu Long

BH

 

143

Bùi Thế

Hưng

Bửu Long

Canada

 

144

Lê Thị Kim

Hương

Trấn Biên

BH

 

145

Võ Quế

Hương

Trấn Biên

BH

 

146

Huỳnh Xuân

Hương

Trấn Biên

USA

 

147

Nguyễn Trần Diệu

Hương

Trấn Biên

USA

 

148

Tăng Kim

Hương

Trấn Biên

USA

 

150

Trịnh Quốc

Huy (Kinh)

Bửu Long

Australia

 

151

Nguyễn Thành

Khái

Trấn Biên

Pháp

 

152

Trần Bá

Khanh

Bửu Long

 

Đã mất

153

Hồ Ngọc

Khanh

Bửu Long

 

Đã mất

154

Nguyễn Thị Lệ

Khanh

Bửu Long

BH

 

155

Phạm Kim Tuấn

Khanh

Trấn Biên

Hòa Lan

 

156

Võ Thị Kim

Khánh

Trấn Biên

USA

 

157

Đinh Ngọc

Khánh

Bửu Long

Thụy Sĩ

 

158

Đỗ Thị

Khánh

Bửu Long

BH

 

159

Đinh Quốc

Khánh

Trấn Biên

BH

 

160

Đinh Văn

Khiếu

Trấn Biên

BH

 

161

Nguyễn Văn

Không

Trấn Biên

Australia

 

162

Phạm Đăng

Khương

 Bửu Long

USA

 

163

Huỳnh Vĩnh

Khương (Long)

 Bửu Long

BH

 

164

Bành Chí

Kiện ( Hùng)

Trấn Biên

BH

 

165

Phạm Thị

Kính

Bửu Long

BH

 

166

Nguyễn Văn

Kính ( Còm)

Bừu Long

BH

 

167

Phan Văn

Bửu Long

Australia

 

168

Trầm Quốc

Lâm

Trấn Biên

BH

 

169

Dương Văn

Lắm

Bửu Long

Sài Gòn

 

170

Phạm Thị Phương

Lan

Trấn Biên

BH

 

171

Phạm Thị

Lan

Bửu Long

USA

 

172

Lê Kim

Lang

Trấn Biên

 

Đã mất

173

Trần Thị Minh

Lễ

Trấn Biên

Tây Ninh

 

174

Hoàng Gia

Lễ

Bửu Long

BH

 

175

Nguyễn Thị

Lẹ

Bửu Long

BH

 

176

Nguyễn Thị

Lệ

Trấn Biên

BH

 

177

Nguyễn Thanh

Liêm

Trấn Biên

USA

 

178

Phạm Thị Phương

Liên

Trấn Biên

Sài Gòn

 

179

Triệu Thị Bích

Liên

Bửu Long

Sài Gòn

 

180

Vũ Thị Kim

Liên

Bửu Long

BH

 

181

Phạm Thị

Liên

Bửu Long

BH

 

182

Nguyễn Thị

Liên

Trấn Biên

BH

 

183

Nguyễn Văn

Liệt

Bửu Long

BH

 

184

Nguyễn Văn

Liêu

Bửu Long

Canada

 

185

Nguyễn Tường

Linh

Bửu Long

BH

 

186

Dương Đức Bá

Linh

Bửu Long

Dak Lak

 

187

Hoàng Gia

Linh

Bửu Long

BH

 

189

Lê Thị Thanh

Loan

Trấn Biên

Sài Gòn

 

190

Trần Thị

Loan

Bửu Long

BH

 

191

Lê Thị Bích

Loan

Trấn Biên

Sài Gòn

 

192

Bùi Thị

Lợi

Bửu Long

Sài Gòn

 

193

Nguyễn Thị

Lợi

Trấn Biên

BH

 

194

Lý Văn

Long

Trấn Biên

USA

 

195

Nguyễn Tiến

Long

Bửu Long

Tiền Giang

 

196

Lê Ngọc

Long

Bửu Long

H. Vĩnh Cửu

 

197

Lê Ngọc

Long

Bửu Long

BH

 

198

Nguyễn Hữu

Long

Trấn Biên

 

Đã mất

199

Phạm Kim

Luân

Trấn Biên

Hòa Lan

 

200

Nguyễn Thị

Lục

Trấn Biên

USA

 

201

Trần Đắc

Lực

Bửu Long

Sài Gòn

 

202

Trần Văn

Lược

 Trấn Biên

Sài Gòn

 

203

Nguyễn Thị

Luông

Trấn Biên

Khánh Hòa

 

204

Phan Kim

Lượng

 Trấn Biên

USA

 

205

Hồ Văn

Lưu

Bửu Long

 

Đã mất

206

Trần

Lựu

Trấn Biên

USA

 

207

Lâm Quý

Luyến

Bửu Long

BH

 

208

Nguyễn Tâm

Trấn Biên

 

Đã mất

209

Lê Thị Tuyết

Mai

Trấn Biên

BH

 

210

Diệp Hoàng

Mai

Trấn Biên

BH

 

211

Trần Ngọc

Mai

Bửu Long

BH

 

212

Lê Thị Ánh

Mai

Trấn Biên

USA

 

213

Đinh Thúy

Mai

Trấn Biên

BH

 

214

Phạm Thị Ngọc

Mai

Trấn Biên

Canada

 

215

Bế Thị Phương

Mai

Trấn Biên

 

Đã mất

216

Trần Văn

Mạnh

Trấn Biên

BH

 

217

Diệp Hoàng

Minh

Bửu Long

BH

 

218

Lê Hoàng

Minh

Trấn Biên

BH

 

219

Lôi Liên

Minh

Trấn Biên

BH

 

220

Đoàn Văn

Minh

Bửu Long

Sài Gòn

 

221

Nguyễn Chí

Minh

Bửu Long

BH

 

222

Trần Ngọc Côn

Minh

Trấn Biên

USA

 

223

Trần Tấn

Mỹ

Trấn Biên

BH

 

224

Trương Công

Mỹ

Trấn Biên

BH

 

225

Bùi Thị

Mỹ

Trấn Biên

BH

 

226

Trần Thị Hải

Nam

Bửu Long

BH

 

227

Nguyễn Quốc

Nam

Bửu Long

BH

 

228

Trần Tiến

Nam

Trấn Biên

Sài Gòn

 

229

Liêng Hùng

Nam

Trấn Biên

Australia

 

230

Nguyễn Hữu

Nam

Trấn Biên

 

Đã mất

231

Ngô

Năm

Trấn Biên

Sài Gòn

 

232

Nguyễn Thị Thanh

Nga

Trấn Biên

BH

 

233

Trần Thị

Nga

Trấn Biên

BH

 

234

Bùi Thị Kim

Nga

 Trấn Biên

 

Đã mất

235

Ngô Thị Thu

Nga

Bửu Long

Đức

 

236

Nguyễn

Ngà

Bửu Long

USA

 

237

Trang Kim

Nga (Đen)

Trấn Biên

BH

 

238

Nguyễn Trung

Nghĩa

Trấn Biên

BH

 

239

Nguyễn Hữu

Nghĩa

Trấn Biên

BH

 

240

Đoàn Vĩnh

Nghĩa

Trấn Biên

BH

 

241

Huỳnh Văn

Nghiệp

Trấn Biên

VN

 

242

Mai Bích

Ngọc

Trấn Biên

BH

 

243

Lê Thị Diễm

Ngọc

Trấn Biên

BH

 

244

Trần Quang

Ngọc

Bửu Long

 

Đã mất

245

Phạm Kim

Ngọc

Trấn Biên

Bình Dương

 

246

Nguyễn Như

Ngọc

Bửu Long

BH

 

247

Nguyễn Văn

Ngọc

Bửu Long

BH

 

248

Trần

Ngươn

Bửu Long

USA

 

249

Lê Thị

Nguyệt

Trấn Biên

BH

 

250

Nguyễn Văn

Nhã

Bửu Long

BH

 

251

Nguyễn Hữu

Nhân

Trấn Biên

Australia

 

252

Lê Hồng

Nhạn

Trấn Biên

BH

 

253

Đinh Thị Tuyết

Nhung

Trấn Biên

BH

 

254

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

Trấn Biên

Sài Gòn

 

255

Nguyễn Thị

Nở

Trấn Biên

 

Đã mất

256

Võ Văn

Nở

Bửu Long

 

Đã mất

257

Trần Thị

Nỷ

Trấn Biên

USA

 

258

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Bửu Long

Sài Gòn

 

259

Hoàng Thị Oanh

Oanh

Bửu Long

Australia

 

260

Trần Thị

Oanh

Trấn Biên

USA

 

261

Trần Kim

Oanh

Bửu Long

USA

( Thâm Giao)

262

Lâm Văn

On

Bửu Long

USA

 

263

Phan Kim

Phẩm

Trấn Biên

USA

 

264

Hoàng Gia

Phong

Bửu Long

BH

 

265

Trần Hữu

Phúc

Trấn Biên

Đức

 

266

Ngô Công

Phúc

Bửu Long

USA

 

267

Trần Văn

Phúc

Bửu Long

USA

 

268

Nhữ Văn

Phúc

Bửu Long

USA

 

269

Trần Thị

Phụng

Trấn Biên

BH

 

270

Huỳnh Quang

Phước

Trấn Biên

USA

 

271

Đoàn Văn

Phước ( Lém)

Bửu Long

Sài Gòn

 

272

Nguyễn Hoàng

Phương

Trấn Biên

Long An

 

273

Nguyễn Thị

Phương

Trấn Biên

BH

 

274

Nguyễn Ngọc

Phượng

Bửu Long

BH

 

275

Lê Phong

Quan

Bửu Long

Sài Gòn

 

276

Phạm Thanh

Quan

Trấn Biên

USA

 

277

Võ Kim

Quan

Trấn Biên

BH

 

278

Nguyễn Trung

Quân

Bửu Long

BH

 

279

Đinh Văn

Quang

Trấn Biên

USA

 

280

Lâm Xuân

Quang

Trấn Biên

BH

 

281

Huỳnh

Quí

Trấn Biên

BH

 

282

Nguyễn Ái

Quốc

Bửu Long

BH

 

283

Phạm Ngọc

Quýnh

Trấn Biên

Canada

 

284

Phạm Đức

Ry

Trấn Biên

BH

 

285

Huỳnh Ngọc

Sang

Trấn Biên

BH

 

286

Nguyễn Văn

Sang

Bửu Long

H. Vĩnh Cửu

 

287

Nguyễn Ngọc

Sang

Bửu Long

BH

 

288

Lý Cẩm

Sáng

Bửu Long

BH

 

289

Huỳnh Văn 

Sáng

Trấn Biên

BH

 

290

Trần Ngọc

Sanh

Trấn Biên

 

 

291

Trần

Sánh

Trấn Biên

 

Đã mất

292

Đào Văn

Sáu

Trấn Biên

Australia

 

293

Trần Ngọc

Sáu (Tô Nô)

Trấn Biên

USA

 

294

Phạm Thị

Sáu (Trang)

Trấn Biên

Sài Gòn

 

295

Nguyễn Kim

Sen

Trấn Biên

BH

 

296

Nguyễn Huy

Sinh

Trấn Biên

BH

 

297

Huỳnh Hoài

Sơn

Trấn Biên

BH

 

298

Nguyễn Thanh

Sơn

Trấn Biên

 

Đã mất

299

Diệp Hoàng

Sơn

Bửu Long

Sài Gòn

 

300

Trần Ngọc

Sơn

Bửu Long

BH

 

301

Nguyễn Tuấn

Sơn

Trấn Biên

BH

 

302

Trần Trung

Sơn

Bửu Long

USA

 

303

Nguyễn Thanh

Sơn ( Móm)

Trấn Biên

BH

 

304

Trầm Ngọc

Sương

Trấn Biên

BH

 

305

Trần Văn

Sỹ

Bửu Long

 

Đã mất

306

Nguyễn Tấn

Sỹ

Trấn Biên

USA

 

307

Huỳnh Ngọc

Tài

Bửu Long

USA

 

308

Lê Hữu

Tài (Lùn)

Trấn Biên

BH

 

309

Trần Văn

Tám

Trấn Biên

BH

 

310

Trần Hữu

Tâm

Bửu Long

BH

 

311

Nguyễn Thị Minh

Tâm

Bửu Long

BH

 

312

Nguyễn Thanh

Tâm

Trấn Biên

USA

 

313

Phạm Nhật

Tân

Bửu Long

BH

 

314

Nguyễn Thị

Tất

Trấn Biên

BH

 

315

Nguyễn Văn

Tất

Bửu Long

Sài Gòn

 

316

Dương Quốc

Thái

Trấn Biên

USA

 

317

Đặng Trần

Thái

Trấn Biên

 

Đã mất

318

Phạm Văn

Tham

Bửu Long

USA

 

319

Trần Đại

Thắng

Trấn Biên

BH

 

320

Huỳnh Chiến

Thắng

Trấn Biên

BH

 

321

Nguyễn Thị

Thanh

Trấn Biên

BH

 

322

Nguyễn Ngọc

Thanh

Bửu Long

Sài Gòn

 

323

Nguyễn Ngọc

Thanh

Trấn Biên

USA

 

324

Hoàng Thị Thanh

Thanh

Bửu Long

USA

 

325

Nguyễn Nhã

Thanh

Bửu Long

USA

 

326

Lê Văn

Thành

Trấn Biên

USA

 

327

Nguyễn Thị

Thành

Trấn Biên

Sài Gòn

 

328

Huỳnh Văn

Thành

Trấn Biên

USA

 

329

Trần Ngọc

Thành

Trấn Biên

Sài Gòn

 

330

Mai Thành

Thao

Trấn Biên

BH

 

331

Dương Ngọc

Thảo

Trấn Biên

BH

 

332

Trần Ngọc

Thảo

Trấn Biên

 

Đã mất 

333

Nguyễn Thị

Thêm

Trấn Biên

USA

 

334

Hà Duy

Thiện

Bửu Long

BH

 

335

Trần Hữu

Thọ

Bửu Long

BH

 

336

Võ Thị Vân

Thoa

Bửu Long

USA

 

337

Nguyễn Háo

Thoại

Trấn Biên

BH

 

338

Huỳnh Thị Ngọc

Thu

Trấn Biên

Canada

 

339

Phạm Thị Thanh

Thu

Trấn Biên

BH

 

340

Bùi Thị

Thu

Trấn Biên

H. Vĩnh Cửu

 

341

Lê Thị Xuân

Thu

Trấn Biên

BH

 

342

Đinh Cẩn

Thủ

Trấn Biên

Australia

 

343

Phạm Thanh

Thừa

Trấn Biên

BH

 

344

Trần Văn

Thuận

Trấn Biên

Cần Thơ

 

345

Trần

Thuận

Trấn Biên

BH

 

346

Lê Đức

Thuận

Bửu Long

BH

 

347

Nguyễn Văn

Thuận (Hòa)

Trấn Biên

 

Đã mất

348

Trần Thị

Thúy

Bửu Long

BH

 

349

Phạm Thị Thu

Thủy

Trấn Biên

USA

 

350

Lê Thị Ngọc

Thủy

Trấn Biên

Sài Gòn

 

351

Trương Hậu

Thuyền

Trấn Biên

BH

 

352

Nguyễn Văn

Thuyết

Trấn Biên

 

Đã mất 

353

Cao Tấn

Tiến

Trấn Biên

BH

 

354

Trần Văn

Tiến

Trấn Biên

USA

 

355

Trần Trọng

Tính

Bửu Long

H. Vĩnh Cửu

 

356

Trầm Hữu

Tình

Trấn Biên

USA

 

357

Nguyễn Minh

Toàn

Bửu Long

BH

 

358

Đỗ Thiện

Toàn

Trấn Biên

USA

 

359

Đặng Ngọc

Tới

Trấn Biên

BH

 

360

Võ Thu

Trang

Trấn Biên

BH

 

361

Nguyễn Văn

Trang

Trấn Biên

Australia

 

362

Võ Thị Vân

Trang

Bửu Long

USA

 

363

Cao Tấn

Trí

Trấn Biên

BH

 

364

Huỳnh Hữu

Trí

Bửu Long

BH

 

365

Đoàn Quang

Trí

Trấn Biên

USA

 

366

Lưu Thị Mỹ

Trinh

Trấn Biên

 

Đã mất 

367

Đỗ Thị Yên

Trinh

Trấn Biên

USA

 

368

Nguyễn Văn

Trinh

Bửu Long

BH

 

369

Trần Thắng

Trung

Trấn Biên

USA

 

370

Lê Văn

Trung

Trấn Biên

USA

 

371

Hoàng Văn

Trung ( Ba Lát)

Bửu Long

BH

 

372

Nguyễn Văn

Trung (Đen)

Bửu Long

BH

 

373

Huỳnh Vĩnh

Trung (Khánh)

 Bửu Long

 

Đã mất 

374

Nguyễn Thị

Trường

Trấn Biên

BH

 

375

Nguyễn Văn

Trấn Biên

Sài Gòn

 

376

Lê Cảnh

Từ

Bửu Long

Đức

 

377

Bùi Hoàng

Tuấn

Bửu Long

 

Đã mất

378

Đinh Thiên

Tùng

Trấn Biên

BH

 

379

Phạm Thanh

Tùy

Trấn Biên

BH

 

380

Đỗ Quốc

Tuyến

Trấn Biên

USA

 

381

Lê Thị Ánh

Tuyết

Trấn Biên

BH

 

382

Nguyễn Thị Bạch

Tuyết

Trấn Biên

BH

 

383

Vũ Duy

Ty

Bửu Long

USA

 

384

Dương Khánh

Vân

Trấn Biên

BH

 

385

Nguyễn Thị Thanh

Vân

Trấn Biên

BH

 

386

Phạm Kim

Vân

Bửu Long

BH

 

387

Võ Thành

Văn

Bửu Long

BH

 

388

Giang

Văn ( Xìn)

Bửu Long

BH

 

389

Phan Trúc

Viên

Trấn Biên

BH

 

390

Nguyễn Văn

Viễn

Bửu Long

H.Trảng Bom

 

391

Lưu Trọng

Việt

Trấn Biên

BH

 

392

Lê Yến

Việt

Bửu Long

BH

 

393

Đoàn

Vinh

Trấn Biên

BH

 

394

Mai Quan

Vinh

Bửu Long

USA

 

395

Nguyễn Văn

Vinh

Bửu Long

Vũng Tàu

 

396

Hồ Văn

Vinh

Trấn Biên

 

Đã mất

397

Hồng Đức

Trấn Biên

BH

 

398

Lê Phong

Bửu Long

USA

 

399

Lưu Thừa

Bửu Long

BH

 

400

Nguyễn Sơn

Vương

Trấn Biên

BH

 

401

Đinh Văn

Vượng

Trấn Biên

USA

 

402

Cao Tấn

Xứ

Trấn Biên

 

Đã mất

403

Khưu Thị

Xuân

Trấn Biên

USA

 

404

Đỗ Văn

Xuân (Lư Phát)

Trấn Biên

BH

 

405

Trịnh Phúc

Xuyên

Bửu Long

BH

 

406

Dương Văn

Y

Trấn Biên

USA

 

407

Nguyễn Thị Như

Ý

Bửu Long

BH

 

408

Nguyễn Ngọc

Yến

Bửu Long

BH

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH

NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

 

 

STT

 

HỌ

 

TÊN

 

 ĐƠN VỊ

 

 NƠI Ở

 

GHI CHÚ

 

01

Phạm Văn

An

Trấn Biên

BH

 

02

Đỗ Thiện

An

Bửu Long

BH

 

03

Nguyễn Thị

An

Trấn Biên

Canada

 

04

Nguyễn Dương

An

Bửu Long

USA

 

05

Đỗ Duy

Ân

Trấn Biên

BH

 

06

Nguyễn Hồng

Ân

Trấn Biên

BH

 

07

Lưu Trọng

Ân

Bửu Long

USA

 

08

Trần Hoàng

Ân

Trấn Biên

BH

 

09

Nguyễn Diệp

Anh

Bửu Long

BH

 

10

Lâm Thị Vân

Anh

Trấn Biên

BH

 

11

Hoàng Văn

Anh

Bửu Long

Sài Gòn

 

12

Trần Ngọc

Ánh

Bửu Long

BH

 

13

Nguyễn Ngọc

Ánh

Trấn Biên

BH

 

14

Đỗ Thị

Ba

Trấn Biên

BH

 

15

Hoàng Gia

Bảo

Bửu Long

BH

 

16

Lý Khánh

Bảo

Trấn Biên

BH

 

17

Tô Quốc

Bảo

Trấn Biên

BH

 

18

Trầm Quốc

Báu

Trấn Biên

BH

 

19

Lâm Thành

Báu

Bửu Long

USA

 

20

Nguyễn Ngọc

Bích

Bửu Long

BH

 

21

Trầm Quốc

Bửu

Trấn Biên

BH

 

22

Lý Quốc

Bửu

Bửu Long

BH

 

23

Nguyễn Quang

Bửu

Bửu Long

 

Đã mất

24

Hoàng Ngọc

Cẩn

Bửu Long

BH

 

25

Nguyễn Tuấn

Cảnh

Trấn Biên

BH

 

26

Trần Minh

Cảnh ( Chùa)

Bửu Long

 

Đã mất

27

Nguyễn Thị

Chẩn

Trấn Biên

BH

 

28

Nguyễn Văn

Chánh

Trấn Biên

BH

 

29

Nguyễn Minh

Châu

Bửu Long

USA

 

30

Võ Quế

Chi

Trấn Biên

Sài Gòn

 

31

Đặng Thị Kim

Chi

Trấn Biên

USA

 

32

Nguyễn Thị Kim

Chi

Bửu Long

 

Đã mất

33

Trần Kim

Chi

Bửu Long

USA

 (Thâm Giao)

34

Bế Mạnh

Chí

Trấn Biên

 H.Long Khánh

 

35

Đoàn Văn

Chí

Trấn Biên

 

Đã mất

36

Nguyễn Văn

Chí ( Lửa)

Bửu Long

 

Đã mất

37

Phạm Văn

Chiến

Bửu Long

BH

 

38

Bùi Đức

Chung

Bửu Long

 

Đã mất

39

Lý Quí

Chung

Trấn Biên

 

Đã mất

40

Đoàn Văn

Chung

Trấn Biên

BH

 

41

Lê Viết

Chung (Học)

Trấn Biên

BH

 

42

Nguyễn Văn

Trấn Biên

BH

 

43

Đào Văn

Công

Trấn Biên

 

Đã mất

44

Lê Thị Kim

Cúc

Trấn Biên

BH

 

45

Thiều Thị Kim

Cương

Bửu Long

Sài Gòn

 

46

Võ Thị Kim

Cương

Trấn Biên

BH

 

47

Bế Mạnh

Cường

Trấn Biên

BH

 

48

Trần Ngọc

Cường

Bửu Long

USA

 

49

Nguyễn Ninh

Cường

Bửu Long

USA

 

50

Ngô

Cường

Trấn Biên

 

Đã mất

51

Nguyễn Xuân

Cường

Trấn Biên

USA

 

52

Nguyễn Thành

Dân

Bửu Long

BH

 

53

Nguyễn Thị

Đáng

Trấn Biên

BH

 

54

Nguyễn Văn

Đăng

Trấn Biên

Australia

 

55

Hoàng Minh

Đặng

Bửu Long

Sài Gòn

 

56

Đặng Văn

Danh

Bửu Long

Sài Gòn

 

57

Hồ Văn

Đáo

Bửu Long

BH

 

58

Đinh Hồng

Đào

Bửu Long

USA

 

59

Triệu Quang

Đạt

Bửu Long

BH

 

60

Đoàn Danh

Đích

Trấn Biên

BH

 

61

Nguyễn Kim

Điền

Trấn Biên

Sài Gòn

 

62

Huỳnh Văn

Diệp

Trấn Biên

BH

 

63

Lê Hoàng

Diệp

Trấn Biên

USA

 

64

Trần Ngọc

Điệp

Trấn Biên

BH

 

65

Nguyễn Văn

Đình

Bửu Long

BH

 

66

Nguyễn Văn

Đô

Trấn Biên

 

Đã mất

67

Đoàn Minh

Đức

Bửu Long

 

Đã mất

68

Nguyễn Thị Minh

Đức

Bửu Long

BH

 

69

Phùng Thị Ngọc

Dung

Trấn Biên

BH

 

70

Võ Quế

Dung

Trấn Biên

BH

 

71

Thái Kim

Dung

Trấn Biên

USA

 

72

Nguyễn Thị

Dung

Trấn Biên

Pháp

 

73

Trần Ngọc

Dung

Trấn Biên

 

 

74

Nguyễn Tiến

Dũng

Trấn Biên

Sài Gòn

 

75

Nguyễn Mạnh

Dũng

Bửu Long

BH

 

76

Trần Tiến

Dũng

Trấn Biên

Canada

 

77

Nguyễn Thành

Dũng

Trấn Biên

BH

 

78

Huỳnh Tiến

Dũng

Trấn Biên

BH

 

79

Diệp Anh

Dũng

Bửu Long

H. Thống Nhất

 

80

Đinh Quốc

Dũng

Trấn Biên

BH

 

81

Trần Mạnh

Dũng

Bửu Long

USA

 

82

Nguyễn Hữu

Dũng

Bửu Long

 

Đã mất

83

Lâm Xuân

Dương

Trấn Biên

BH

 

84

Lê Hoàng

Duy

Trấn Biên

USA

 

85

Huỳnh Thị

Gấm

Trấn Biên

Pháp

 

86

Nguyễn Văn

Giác

Trấn Biên

Hòa Lan

 

87

Đặng Vũ

Giang

Bửu Long

Australia

 

88

Nguyễn Ngọc

Bửu Long

Sài Gòn

 

89

Nguyễn Thị Thu

Trấn Biên

USA

 

90

Dương Đình

Trấn Biên

Canada

 

91

Trần Ngọc

Bửu Long

 

Đã mất

92

Nguyễn Văn

Hải

Trấn Biên

BH

 

93

Trần Chiến

Hạm

Trấn Biên

BH

 

94

Nguyễn Thị Kiều

Hạnh

Trấn Biên

BH

 

95

Phạm Thị

Hạnh

Bửu Long

Australia

 

96

Nguyễn Hữu

Hạnh

Bửu Long

BH

 

97

Nguyễn Trọng

Hạnh

 Trấn Biên

BH

 

98

Lê Phúc

Hiền

Bửu Long

Vũng Tàu

 

99

Đoàn Văn

Hiền

Bửu Long

BH

 

100

Nguyễn Công

Hiền

Bửu Long

USA

 

101

Châu Nữ

Hiền

Trấn Biên

Sài Gòn

 

102

Tô Ngọc

Hiệp

Trấn Biên

BH

 

103

Lê Văn

Hiếu

Trấn Biên

USA

 

104

Phạm Thị

Hoa

Trấn Biên

BH

 

105

Bùi Thị Kim

Hoa

Trấn Biên

BH

 

106

Phạm Thị Kim

Hoa

Bửu Long

Sài Gòn

 

107

Nguyễn Thị Kim

Hoa

Bửu Long

Đức

 

108

Nguyễn Văn

Hóa

Bửu Long

BH

Đã mất

109

Dương Mạnh

Hóa

Bửu Long

BH

 

110

Phạm Phú

Hòa

Trấn Biên

Australia

 

111

Đoàn Văn

Hòa

Bửu Long

BH

 

112

Lý Khánh

Hoài

Trấn Biên

BH

 

113

Nguyễn Văn

Hoài (Thế Dân)

Trấn Biên

USA

 

114

Huỳnh Thị Mộng

Hoàn

Trấn Biên

Australia

 

115

Nguyễn Doãn

Hoàng

Trấn Biên

BH

 

116

Trần Minh

Hoàng

Bửu Long

BH

 

117

Trương Đức

Hoàng

Bửu Long

Australia

 

118

Nguyễn Thanh

Hoàng

Bửu Long

BH

 

119

Cao Minh

Hoàng

Bửu Long

Australia

 

120

Lý Khánh

Hồng

Trấn Biên

USA

 

121

Nguyễn Thị

Hồng

Trấn Biên

USA

 

122

Lê Văn

Hồng

Bửu Long

 

Đã mất

123

Đinh Thị Tuyết

Hồng

Trấn Biên

BH

 

124

Nguyễn Thị Kim

Hồng

Trấn Biên

Canada

 

125

Nguyễn Thị

Hồng

Trấn Biên

BH

 

126

Nguyễn Thị Thu

Hồng

Bửu Long

Bình Dương

 

127

Nguyễn Trí

Huệ

Bửu Long

BH

 

128

Nguyễn Hồng

Huệ

Trấn Biên

Australia

 

129

Phạm Thị

Huệ

Bửu Long

BH

 

130

Nguyễn Văn

Huệ (Sỹ)

Trấn Biên

Australia

 

131

Chung Vũ

Hùng

Bửu Long

Sài Gòn

 

132

Hùng

Trấn Biên

Hòa Lan

 

133

Phạm Kim Phi

Hùng

Trấn Biên

Canada

 

134

Nguyễn Quốc

Hùng

Bửu Long

USA

 

135

Trần Quốc

Hùng

Bửu Long

BH

 

136

Phạm

Hùng

Bửu Long

Canada

 

137

Hồ Thu

Hùng

Trấn Biên

 

Đã mất

138

Đoàn Phi

Hùng

Bửu Long

USA

 

139

Diệp Anh

Hùng

Bửu Long

BH

 

140

Lý Văn

Hùng

Bửu Long

BH

 

141

Đinh Quốc

Hùng

Trấn Biên

BH

 

142

Đoàn Chấn

Hưng

Bửu Long

BH

 

143

Bùi Thế

Hưng

Bửu Long

Canada

 

144

Lê Thị Kim

Hương

Trấn Biên

BH

 

145

Võ Quế

Hương

Trấn Biên

BH

 

146

Huỳnh Xuân

Hương

Trấn Biên

USA

 

147

Nguyễn Trần Diệu

Hương

Trấn Biên

USA

 

148

Tăng Kim

Hương

Trấn Biên

USA

 

150

Trịnh Quốc

Huy (Kinh)

Bửu Long

Australia

 

151

Nguyễn Thành

Khái

Trấn Biên

Pháp

 

152

Trần Bá

Khanh

Bửu Long

 

Đã mất

153

Hồ Ngọc

Khanh

Bửu Long

 

Đã mất

154

Nguyễn Thị Lệ

Khanh

Bửu Long

BH

 

155

Phạm Kim Tuấn

Khanh

Trấn Biên

Hòa Lan

 

156

Võ Thị Kim

Khánh

Trấn Biên

USA

 

157

Đinh Ngọc

Khánh

Bửu Long

Thụy Sĩ

 

158

Đỗ Thị

Khánh

Bửu Long

BH

 

159

Đinh Quốc

Khánh

Trấn Biên

BH

 

160

Đinh Văn

Khiếu

Trấn Biên

BH

 

161

Nguyễn Văn

Không

Trấn Biên

Australia

 

162

Phạm Đăng

Khương

 Bửu Long

USA

 

163

Huỳnh Vĩnh

Khương (Long)

 Bửu Long

BH

 

164

Bành Chí

Kiện ( Hùng)

Trấn Biên

BH

 

165

Phạm Thị

Kính

Bửu Long

BH

 

166

Nguyễn Văn

Kính ( Còm)

Bừu Long

BH

 

167

Phan Văn

Bửu Long

Australia

 

168

Trầm Quốc

Lâm

Trấn Biên

BH

 

169

Dương Văn

Lắm

Bửu Long

Sài Gòn

 

170

Phạm Thị Phương

Lan

Trấn Biên

BH

 

171

Phạm Thị

Lan

Bửu Long

USA

 

172

Lê Kim

Lang

Trấn Biên

 

Đã mất

173

Trần Thị Minh

Lễ

Trấn Biên

Tây Ninh

 

174

Hoàng Gia

Lễ

Bửu Long

BH

 

175

Nguyễn Thị

Lẹ

Bửu Long

BH

 

176

Nguyễn Thị

Lệ

Trấn Biên

BH

 

177

Nguyễn Thanh

Liêm

Trấn Biên

USA

 

178

Phạm Thị Phương

Liên

Trấn Biên

Sài Gòn

 

179

Triệu Thị Bích

Liên

Bửu Long

Sài Gòn

 

180

Vũ Thị Kim

Liên

Bửu Long

BH

 

181

Phạm Thị

Liên

Bửu Long

BH

 

182

Nguyễn Thị

Liên

Trấn Biên

BH

 

183

Nguyễn Văn

Liệt

Bửu Long

BH

 

184

Nguyễn Văn

Liêu

Bửu Long

Canada

 

185

Nguyễn Tường

Linh

Bửu Long

BH

 

186

Dương Đức Bá

Linh

Bửu Long

Dak Lak

 

187

Hoàng Gia

Linh

Bửu Long

BH

 

189

Lê Thị Thanh

Loan

Trấn Biên

Sài Gòn

 

190

Trần Thị

Loan

Bửu Long

BH

 

191

Lê Thị Bích

Loan

Trấn Biên

Sài Gòn

 

192

Bùi Thị

Lợi

Bửu Long

Sài Gòn

 

193

Nguyễn Thị

Lợi

Trấn Biên

BH

 

194

Lý Văn

Long

Trấn Biên

USA

 

195

Nguyễn Tiến

Long

Bửu Long

Tiền Giang

 

196

Lê Ngọc

Long

Bửu Long

H. Vĩnh Cửu

 

197

Lê Ngọc

Long

Bửu Long

BH

 

198

Nguyễn Hữu

Long

Trấn Biên

 

Đã mất

199

Phạm Kim

Luân

Trấn Biên

Hòa Lan

 

200

Nguyễn Thị

Lục

Trấn Biên

USA

 

201

Trần Đắc

Lực

Bửu Long

Sài Gòn

 

202

Trần Văn

Lược

 Trấn Biên

Sài Gòn

 

203

Nguyễn Thị

Luông

Trấn Biên

Khánh Hòa

 

204

Phan Kim

Lượng

 Trấn Biên

USA

 

205

Hồ Văn

Lưu

Bửu Long

 

Đã mất

206

Trần

Lựu

Trấn Biên

USA

 

207

Lâm Quý

Luyến

Bửu Long

BH

 

208

Nguyễn Tâm

Trấn Biên

 

Đã mất

209

Lê Thị Tuyết

Mai

Trấn Biên

BH

 

210

Diệp Hoàng

Mai

Trấn Biên

BH

 

211

Trần Ngọc

Mai

Bửu Long

BH

 

212

Lê Thị Ánh

Mai

Trấn Biên

USA

 

213

Đinh Thúy

Mai

Trấn Biên

BH

 

214

Phạm Thị Ngọc

Mai

Trấn Biên

Canada

 

215

Bế Thị Phương

Mai

Trấn Biên

 

Đã mất

216

Trần Văn

Mạnh

Trấn Biên

BH

 

217

Diệp Hoàng

Minh

Bửu Long

BH

 

218

Lê Hoàng

Minh

Trấn Biên

BH

 

219

Lôi Liên

Minh

Trấn Biên

BH

 

220

Đoàn Văn

Minh

Bửu Long

Sài Gòn

 

221

Nguyễn Chí

Minh

Bửu Long

BH

 

222

Trần Ngọc Côn

Minh

Trấn Biên

USA

 

223

Trần Tấn

Mỹ

Trấn Biên

BH

 

224

Trương Công

Mỹ

Trấn Biên

BH

 

225

Bùi Thị

Mỹ

Trấn Biên

BH

 

226

Trần Thị Hải

Nam

Bửu Long

BH

 

227

Nguyễn Quốc

Nam

Bửu Long

BH

 

228

Trần Tiến

Nam

Trấn Biên

Sài Gòn

 

229

Liêng Hùng

Nam

Trấn Biên

Australia

 

230

Nguyễn Hữu

Nam

Trấn Biên

 

Đã mất

231

Ngô

Năm

Trấn Biên

Sài Gòn

 

232

Nguyễn Thị Thanh

Nga

Trấn Biên

BH

 

233

Trần Thị

Nga

Trấn Biên

BH

 

234

Bùi Thị Kim

Nga

 Trấn Biên

 

Đã mất

235

Ngô Thị Thu

Nga

Bửu Long

Đức

 

236

Nguyễn

Ngà

Bửu Long

USA

 

237

Trang Kim

Nga (Đen)

Trấn Biên

BH

 

238

Nguyễn Trung

Nghĩa

Trấn Biên

BH

 

239

Nguyễn Hữu

Nghĩa

Trấn Biên

BH

 

240

Đoàn Vĩnh

Nghĩa

Trấn Biên

BH

 

241

Huỳnh Văn

Nghiệp

Trấn Biên

VN

 

242

Mai Bích

Ngọc

Trấn Biên

BH

 

243

Lê Thị Diễm

Ngọc

Trấn Biên

BH

 

244

Trần Quang

Ngọc

Bửu Long

 

Đã mất

245

Phạm Kim

Ngọc

Trấn Biên

Bình Dương

 

246

Nguyễn Như

Ngọc

Bửu Long

BH

 

247

Nguyễn Văn

Ngọc

Bửu Long

BH

 

248

Trần

Ngươn

Bửu Long

USA

 

249

Lê Thị

Nguyệt

Trấn Biên

BH

 

250

Nguyễn Văn

Nhã

Bửu Long

BH

 

251

Nguyễn Hữu

Nhân

Trấn Biên

Australia

 

252

Lê Hồng

Nhạn

Trấn Biên

BH

 

253

Đinh Thị Tuyết

Nhung

Trấn Biên

BH

 

254

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

Trấn Biên

Sài Gòn

 

255

Nguyễn Thị

Nở

Trấn Biên

 

Đã mất

256

Võ Văn

Nở

Bửu Long

 

Đã mất

257

Trần Thị

Nỷ

Trấn Biên

USA

 

258

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Bửu Long

Sài Gòn

 

259

Hoàng Thị Oanh

Oanh

Bửu Long

Australia

 

260

Trần Thị

Oanh

Trấn Biên

USA

 

261

Trần Kim

Oanh

Bửu Long

USA

( Thâm Giao)

262

Lâm Văn

On

Bửu Long

USA

 

263

Phan Kim

Phẩm

Trấn Biên

USA

 

264

Hoàng Gia

Phong

Bửu Long

BH

 

265

Trần Hữu

Phúc

Trấn Biên

Đức

 

266

Ngô Công

Phúc

Bửu Long

USA

 

267

Trần Văn

Phúc

Bửu Long

USA

 

268

Nhữ Văn

Phúc

Bửu Long

USA

 

269

Trần Thị

Phụng

Trấn Biên

BH

 

270

Huỳnh Quang

Phước

Trấn Biên

USA

 

271

Đoàn Văn

Phước ( Lém)

Bửu Long

Sài Gòn

 

272

Nguyễn Hoàng

Phương

Trấn Biên

Long An

 

273

Nguyễn Thị

Phương

Trấn Biên

BH

 

274

Nguyễn Ngọc

Phượng

Bửu Long

BH

 

275

Lê Phong

Quan

Bửu Long

Sài Gòn

 

276

Phạm Thanh

Quan

Trấn Biên

USA

 

277

Võ Kim

Quan

Trấn Biên

BH

 

278

Nguyễn Trung

Quân

Bửu Long

BH

 

279

Đinh Văn

Quang

Trấn Biên

USA

 

280

Lâm Xuân

Quang

Trấn Biên

BH

 

281

Huỳnh

Quí

Trấn Biên

BH

 

282

Nguyễn Ái

Quốc

Bửu Long

BH

 

283

Phạm Ngọc

Quýnh

Trấn Biên

Canada

 

284

Phạm Đức

Ry

Trấn Biên

BH

 

285

Huỳnh Ngọc

Sang

Trấn Biên

BH

 

286

Nguyễn Văn

Sang

Bửu Long

H. Vĩnh Cửu

 

287

Nguyễn Ngọc

Sang

Bửu Long

BH

 

288

Lý Cẩm

Sáng

Bửu Long

BH

 

289

Huỳnh Văn 

Sáng

Trấn Biên

BH

 

290

Trần Ngọc

Sanh

Trấn Biên

 

 

291

Trần

Sánh

Trấn Biên

 

Đã mất

292

Đào Văn

Sáu

Trấn Biên

Australia

 

293

Trần Ngọc

Sáu (Tô Nô)

Trấn Biên

USA

 

294

Phạm Thị

Sáu (Trang)

Trấn Biên

Sài Gòn

 

295

Nguyễn Kim

Sen

Trấn Biên

BH

 

296

Nguyễn Huy

Sinh

Trấn Biên

BH

 

297

Huỳnh Hoài

Sơn

Trấn Biên

BH

 

298

Nguyễn Thanh

Sơn

Trấn Biên

 

Đã mất

299

Diệp Hoàng

Sơn

Bửu Long

Sài Gòn

 

300

Trần Ngọc

Sơn

Bửu Long

BH

 

301

Nguyễn Tuấn

Sơn

Trấn Biên

BH

 

302

Trần Trung

Sơn

Bửu Long

USA

 

303

Nguyễn Thanh

Sơn ( Móm)

Trấn Biên

BH

 

304

Trầm Ngọc

Sương

Trấn Biên

BH

 

305

Trần Văn

Sỹ

Bửu Long

 

Đã mất

306

Nguyễn Tấn

Sỹ

Trấn Biên

USA

 

307

Huỳnh Ngọc

Tài

Bửu Long

USA

 

308

Lê Hữu

Tài (Lùn)

Trấn Biên

BH

 

309

Trần Văn

Tám

Trấn Biên

BH

 

310

Trần Hữu

Tâm

Bửu Long

BH

 

311

Nguyễn Thị Minh

Tâm

Bửu Long

BH

 

312

Nguyễn Thanh

Tâm

Trấn Biên

USA

 

313

Phạm Nhật

Tân

Bửu Long

BH

 

314

Nguyễn Thị

Tất

Trấn Biên

BH

 

315

Nguyễn Văn

Tất

Bửu Long

Sài Gòn

 

316

Dương Quốc

Thái

Trấn Biên

USA

 

317

Đặng Trần

Thái

Trấn Biên

 

Đã mất

318

Phạm Văn

Tham

Bửu Long

USA

 

319

Trần Đại

Thắng

Trấn Biên

BH

 

320

Huỳnh Chiến

Thắng

Trấn Biên

BH

 

321

Nguyễn Thị

Thanh

Trấn Biên

BH

 

322

Nguyễn Ngọc

Thanh

Bửu Long

Sài Gòn

 

323

Nguyễn Ngọc

Thanh

Trấn Biên

USA

 

324

Hoàng Thị Thanh

Thanh

Bửu Long

USA

 

325

Nguyễn Nhã

Thanh

Bửu Long

USA

 

326

Lê Văn

Thành

Trấn Biên

USA

 

327

Nguyễn Thị

Thành

Trấn Biên

Sài Gòn

 

328

Huỳnh Văn

Thành

Trấn Biên

USA

 

329

Trần Ngọc

Thành

Trấn Biên

Sài Gòn

 

330

Mai Thành

Thao

Trấn Biên

BH

 

331

Dương Ngọc

Thảo

Trấn Biên

BH

 

332

Trần Ngọc

Thảo

Trấn Biên

 

Đã mất 

333

Nguyễn Thị

Thêm

Trấn Biên

USA

 

334

Hà Duy

Thiện

Bửu Long

BH

 

335

Trần Hữu

Thọ

Bửu Long

BH

 

336

Võ Thị Vân

Thoa

Bửu Long

USA

 

337

Nguyễn Háo

Thoại

Trấn Biên

BH

 

338

Huỳnh Thị Ngọc

Thu

Trấn Biên

Canada

 

339

Phạm Thị Thanh

Thu

Trấn Biên

BH

 

340

Bùi Thị

Thu

Trấn Biên

H. Vĩnh Cửu

 

341

Lê Thị Xuân

Thu

Trấn Biên

BH

 

342

Đinh Cẩn

Thủ

Trấn Biên

Australia

 

343

Phạm Thanh

Thừa

Trấn Biên

BH

 

344

Trần Văn

Thuận

Trấn Biên

Cần Thơ

 

345

Trần

Thuận

Trấn Biên

BH

 

346

Lê Đức

Thuận

Bửu Long

BH

 

347

Nguyễn Văn

Thuận (Hòa)

Trấn Biên

 

Đã mất

348

Trần Thị

Thúy

Bửu Long

BH

 

349

Phạm Thị Thu

Thủy

Trấn Biên

USA

 

350

Lê Thị Ngọc

Thủy

Trấn Biên

Sài Gòn

 

351

Trương Hậu

Thuyền

Trấn Biên

BH

 

352

Nguyễn Văn

Thuyết

Trấn Biên

 

Đã mất 

353

Cao Tấn

Tiến

Trấn Biên

BH

 

354

Trần Văn

Tiến

Trấn Biên

USA

 

355

Trần Trọng

Tính

Bửu Long

H. Vĩnh Cửu

 

356

Trầm Hữu

Tình

Trấn Biên

USA

 

357

Nguyễn Minh

Toàn

Bửu Long

BH

 

358

Đỗ Thiện

Toàn

Trấn Biên

USA

 

359

Đặng Ngọc

Tới

Trấn Biên

BH

 

360

Võ Thu

Trang

Trấn Biên

BH

 

361

Nguyễn Văn

Trang

Trấn Biên

Australia

 

362

Võ Thị Vân

Trang

Bửu Long

USA

 

363

Cao Tấn

Trí

Trấn Biên

BH

 

364

Huỳnh Hữu

Trí

Bửu Long

BH

 

365

Đoàn Quang

Trí

Trấn Biên

USA

 

366

Lưu Thị Mỹ

Trinh

Trấn Biên

 

Đã mất 

367

Đỗ Thị Yên

Trinh

Trấn Biên

USA

 

368

Nguyễn Văn

Trinh

Bửu Long

BH

 

369

Trần Thắng

Trung

Trấn Biên

USA

 

370

Lê Văn

Trung

Trấn Biên

USA

 

371

Hoàng Văn

Trung ( Ba Lát)

Bửu Long

BH

 

372

Nguyễn Văn

Trung (Đen)

Bửu Long

BH

 

373

Huỳnh Vĩnh

Trung (Khánh)

 Bửu Long

 

Đã mất 

374

Nguyễn Thị

Trường

Trấn Biên

BH

 

375

Nguyễn Văn

Trấn Biên

Sài Gòn

 

376

Lê Cảnh

Từ

Bửu Long

Đức

 

377

Bùi Hoàng

Tuấn

Bửu Long

 

Đã mất

378

Đinh Thiên

Tùng

Trấn Biên

BH

 

379

Phạm Thanh

Tùy

Trấn Biên

BH

 

380

Đỗ Quốc

Tuyến

Trấn Biên

USA

 

381

Lê Thị Ánh

Tuyết

Trấn Biên

BH

 

382

Nguyễn Thị Bạch

Tuyết

Trấn Biên

BH

 

383

Vũ Duy

Ty

Bửu Long

USA

 

384

Dương Khánh

Vân

Trấn Biên

BH

 

385

Nguyễn Thị Thanh

Vân

Trấn Biên

BH

 

386

Phạm Kim

Vân

Bửu Long

BH

 

387

Võ Thành

Văn

Bửu Long

BH

 

388

Giang

Văn ( Xìn)

Bửu Long

BH

 

389

Phan Trúc

Viên

Trấn Biên

BH

 

390

Nguyễn Văn

Viễn

Bửu Long

H.Trảng Bom

 

391

Lưu Trọng

Việt

Trấn Biên

BH

 

392

Lê Yến

Việt

Bửu Long

BH

 

393

Đoàn

Vinh

Trấn Biên

BH

 

394

Mai Quan

Vinh

Bửu Long

USA

 

395

Nguyễn Văn

Vinh

Bửu Long

Vũng Tàu

 

396

Hồ Văn

Vinh

Trấn Biên

 

Đã mất

397

Hồng Đức

Trấn Biên

BH

 

398

Lê Phong

Bửu Long

USA

 

399

Lưu Thừa

Bửu Long

BH

 

400

Nguyễn Sơn

Vương

Trấn Biên

BH

 

401

Đinh Văn

Vượng

Trấn Biên

USA

 

402

Cao Tấn

Xứ

Trấn Biên

 

Đã mất

403

Khưu Thị

Xuân

Trấn Biên

USA

 

404

Đỗ Văn

Xuân (Lư Phát)

Trấn Biên

BH

 

405

Trịnh Phúc

Xuyên

Bửu Long

BH

 

406

Dương Văn

Y

Trấn Biên

USA

 

407

Nguyễn Thị Như

Ý

Bửu Long

BH

 

408

Nguyễn Ngọc

Yến

Bửu Long

BH

 

 

 

 

 Thursday, April 27, 2023(View: 780)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 1015)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 3529)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,
Saturday, February 13, 2021(View: 6391)
Nhân năm mới Tân Sửu sắp đến, kính chúc quý Thầy Cô và tất cả CHSNQ-BH một năm mới nhiều Sức khỏe - Hạnh phúc - An lành. Nguyễn Mạnh Dũng- NK13NQ design
Monday, December 14, 2020(View: 4832)
Nga xin thay mặt cho tất cả gia đình chị em Nga đa tạ Cô, Thầy, anh chị em chs Ngô Quyền,
Tuesday, September 15, 2020(View: 5783)
Thứ Sáu ngày 21 Tháng 08, 2020 4:00 pm - 6:00 pm: Lễ tưởng niệm với phần phát biểu của Tang quyến và Thầy trò Ngô Quyền
Tuesday, September 15, 2020(View: 5874)
Thứ Bảy ngày 22 tháng 08, 2020 9:00am - 10:00 am: Tụng kinh, cầu siêu 11:00 am: Lễ Di quan và Hỏa táng
Tuesday, September 15, 2020(View: 5775)
Thứ Bảy ngày 22 tháng 08, 2020 9:00am - 10:00 am: Tụng kinh, cầu siêu 11:00 am: Lễ Di quan và Hỏa táng