Danh mục
Số lượt truy cập
1,024,853

DANH SÁCH CẬP NHẬT GHI DANH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NQ KỲ THỨ 12 (ngày 02 tháng 07, 2013)

Saturday, June 29, 201312:00 AM(View: 20821)
DANH SÁCH CẬP NHẬT GHI DANH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NQ KỲ THỨ 12 (ngày 02 tháng 07, 2013)


logongoquyenfullcolor_2x1-content

DANH SÁCH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN LẦN THỨ 12

(cập nhật đến ngày 02 tháng 7, 2013)


 * Cho đến hôm nay (ngày 02 tháng 7, 2013) đã có 35 Thầy Cô và 211 Chs NQ và Thân Hữu ghi danh về tham dự Họp Mặt Truyền Thống NQ.

Ghi Chú: 

 * Màu xanh lệ phí ghi danh dự tiệc

  ** Màu đỏ tiền ủng hộ


Lưu ý: * Xin quý Thầy Cô và ACE Chs khi ghi danh cho biết có tham dự tiệc Tiền Hội Ngộ hoặc đi tour du ngoạn hay không để Ban Tổ Chức chuẩn bị tiếp đón và lo phần ẩm thực chu đáo.

 * Lệ phí tham dự tiệc và các tour du ngoạn có thể đóng trong buổi tiệc Tiền Hội Ngộ hoặc tại cửa nhà hàng trước khi vào tiệc.
 
 

 

 

Thứ

tự

Họ và Tên 

Hội

Ngộ

Trip

 

State

 

 

 Tiệc


Ủng Hộ

 

1

Cô Đặng thị Trí

1

0

CA

 

$50

 

2

Cô Hoàng Minh Nguyệt

1

0

CA

 

 

 

3

Cô Huỳnh Thanh Mai

2

2*

CA

 

 

 

4

Thầy Phan Thanh Hoài

1

1*

CA

 

$30

 

5

Thầy Phạm Tấn Bình

2

2*

N. Carolina

 

 

 

6

Thầy Hoàng Phùng Võ

1

1*

CA

 

$30

 

7

Cô Lê Thị Thanh Thủy

1

0

CA

 

$50

 

8

Thầy Hà Tường Cát

1

0

CA

 

 

 

9

Cô Nguyễn thị Kim Dung

1

0

CA

 

 

 

10

Thầy Nguyễn Xuân Kính

2

0

CA

 

 

 

11

Thầy Mai Kiến Phúc

1

0

CA

 

 

 

12

Thầy Lê Tiến Đạt

1

0

CA


 

 

13

Cô Nguyễn thị Thu

1

0

CA


$70

 

14

Cô Bùi Ngọc Lan

2

2*

CA

 

 

 

15

Cô Đinh Hồng Oanh

1

0

CA

 

 

 

16

Cô Đặng Thị Tuyết

2

0

CA

 

 $60

 

17

Cô Hà Thị Nhung

1

0

CA

 

 

 

18

Thầy Kiều Vĩnh Phúc

2

0

CA

 

 $60

 Ăn Chay

19

Thầy Lê Quý Thể

1

0

CA

 

 

 

20

Thầy Nguyễn Văn Phố

2

0

CA

 

 $60

 

21

Thầy Nguyễn Phi Long

2

0

Texas

 

 $100

 

22

Thầy Nguyễn Thất Hiệp

1

0

San Jose

 

 

 

23

Thầy Phạm Ngọc Quýnh

1

0

Canada

 

 

 

24

Cô Phạm Anh Nga

2

0

CA

 

 

 

25
Thầy Nguyễn Đình Phương
2
0
San Jose

 

 

 

26
Thầy Trương Hữu Chí
2

CA

 

 

 

27

28
Thầy Huỳnh Bá Hạnh

Thầy Nguyễn Tường Triệu
1

2


 

 

 


29
Thứ tự

Cô Phạm Lê Ngọc Anh
Họ và Tên 

1
Hội Ngộ

Trip

State

Tiệc

Ủng Hộ


 

1

Võ Hải Vương (K.6)

2

0

Ohio

 

 

 

2

Lê thị Lý (K.8)

1

0

Canada

 

 

 

3

Vinh Nguyễn

1

0

Canada

 

 

 

4

Tươi Phạm (K.6)

1

0

Texas

 

 

 

5

Trâm Phạm (K.8)

1

0

Texas

 

 

 

6

Trương Lê minh Phương (K.8)

1

0

CA

 

 

 

7

Trương Lê Mỹ Phương

3

0

CA

 

 

 

8

Chu Diệu Thi (K.6)

2

0

CA

 

 

 

9

Trần thị Bạch Tuyết (K.8)

1

0

CA

 

 

 

10

Phan kim Phẩm (K.6)

Nguyễn Tường Lynh (K.6)

2

0

 

CA

 $60

 $90

 

11

Lê văn Tới (K.6)

2

0

CA

 

 

 

12

Trương Kiến Xương (K.6)

2

0

CA

 

 

 

13

Nguyễn Anh Tuấn (K.6)

2

0

CA

 

 

 

14

Nam Đào (K.13)

Trần văn Đại (K.8)

2

0

CA

 

 

 

15

Nguyễn Trần Diệu Hương (K.15)

1

0

CA

 

 

 

16

Võ Ngọc Nữ (K.8)

2

0

CA

 

 

 

17

Võ thị Tuyết

1

0

CA

 $30

 $30

 

18

Trần Thanh Trúc

1

0

CA

 

 

 

19

Lê thị Hường

1

0

CA

 

 

 

20

Lê văn Thành (K.6)

2

0

CA

 

 

 

21

Huỳnh Xuân Hóa (K.6)

2

0

CA

 

 

 

22

Ma Thành Tâm (K.5)

1

0

CA

 

 

 

23

Ma Hồng Phúc (K.6)

1

0

CA

 

 

 

24

Ma Ngọc Huệ (K.7)

1

0

CA

 

 

 

25

Ma Thanh Xuân (K.10)

2

0

CA

 

 

 

26

Cao thị Chung (K.8)

2

0

CA

$60

 

 

27

Nguyễn Tất Ứng (K.8)

1

0

CA

 

 

 

28

Tân Nguyễn (K.4)

1

0

CA

 

 

 

29

Nguyễn Tân Tiến (K.6)

1

0

Boston

 

 

 

30

Trần thị Ngọc (K.8)

1

0

CA

 

 

 

31

Trần văn Việt (K.5)

1

0

CA

 

 

 

32

Hiệp Lê (K.8)

1

0

CA

 

 

 

33

Quốc Khiêm - Mỹ Anh (K. 8)

2

0

CA

 

 

 

34

Huỳnh Hữu Thọ (K.8)

Trần Thanh Mai (K.8)

2

0

CA

 

 

 

35

Huỳnh thị Lộc (K.8)

2

0

CA

 

 

 

36

Nguyễn thị Thêm (K.6)

1

0

CA

$30

$20

 

37

Đỗ Hữu Phương (K.5)

2

0

CA

 

 

 

38

Tô Hồng Dũng (K.3)

1

0

CA

 

 

 

39

Dương Minh Chấn (K.1)

2

0

CA

 

 $200

 

40

Lưu Tuyết Hương (K.18)

2

0

CA

 

 

 

41

Mai Trọng Ngãi (K.8)

1

0

CA

$30

 

 

42

Lữ Công Tâm (K.6)

1

0

CA

$30

 

 

43

Nguyễn Hữu Hạnh (K.8)

1

0

CA

$30

 

 

44

Nguyễn văn Hòa (K.8)

1

0

CA

 

 

 

45

Nguyễn văn Bữu- Phượng Liên

2

0

CA

 

 

 

46

Đinh Hoàng Vân (K.8)

Nguyễn thị Thưởng (K.8)

2

0

CA

 

 

 

47

Tiêu Hồng Phước (K.8)

1

0

CA

 

 

 

48

Trần Thị Hạnh (K.7)

2

0

CA

 $60

 

 

49

Hoàng Sĩ Cư (K.3)

1

0

CA

 

 

 

50

Tô Anh Tuấn (K.7)

Nguyễn Thị Hiền (K.9)

2

0

CA

 

 

 

51

Huỳnh Đồng (Huỳnh Của) K.10

1

0

CA

 

 

 

52

Võ thị Ngọc Dung (K.11)

2

0

CA

$60

 

 

53

Nguyễn thị Minh Thủy (K.11)

2

0

CA

 

 

 

54

Bùi thị Liên

3

2**

Seatle

$90

 

 

55

Hải Trần

1

0

CA

 

 

 

56

Khổng thị Bào

1

0

CA

 

 

 

57

Nguyễn văn Hồng

2

0

CA

 

 

 

58

Nguyễn thị Dung (K.6)

1

1*

Chicago

$30

 $50

 đi San Diego

59

Ngô thị Hoa

1

0

Virginia

$30

 

 

60

Trần Ngọc Danh (K.5)

1

0

Sacramento

 

 

 

61

Nguyễn Kim Huê (K.

1

1*

San Jose

 

 

 

62

Phạm Sơn Danh (K.7)

2

0

CA

 

 

 

63

Hoàng Ánh Nguyệt (K.3)

1

0

San Jose

 

 

 

64

Trần thị Hoa (K.7)

1

0

CA

 

 

 

65

Phạm Quỳnh Thư

1

0

San Jose

$30

 

 

66

Nguyễn Thị Hoàng (K.10)

1

0

Canada

$30

 

 

67

Võ Quách Thị Tường Vi (K.10)

1

0

Texas

$30

$30

 

68

Hoàng Duy Liệu (K.8)

1

0

San Jose

$30

$50

 

69

Nguyễn Thị Hồi (K.10)

1

0

CA

$30

 

 

70

Nguyễn Thị Hồng (K.9)

1

0

Ohio

$30

 

 

71

Ngô Hoàng Lâm (K.5) 

0

CA

 

 

 

72

Nguyễn Quý Đoàn (K.5)

2

0

CA

 

 

 

73

Đinh văn Nhu (K.5)

1

0

New York

 

 

 

74

Tạ văn Đình (K.5)

1

0

CA

 

 

 

75

Bùi Huy Hoàng (K.5)

1

0

CA

 

 

 

76

Nguyễn Văn Nhị (K.5)

1

0

CA

 

 

 

77

Phạm văn Chữ (K.5)

1

0


 

 

 

78

Trần văn Lý (K.5)

1

0


 

 

 

79

Nguyễn Đức Tiến (K.5)

1

0


 

 

 

80

Đặng Công Bình (K.8)

1

0

CA

 

 

 

81

Đinh Quang Huyên (K.8)

1

0

VN

 

 

 

82

Nguyễn Xuân Hương (K.3)

Nguyễn Thịnh

2

0

CA

 

 

 

83

Nguyễn Chánh Nghĩa (K.11)

2

2*

CA

$60

 

 

84

Trần văn Chừng (K.15)

1

0

Canada

 

 

 

85

Nguyễn thị Mỹ (K.7)

1

0

CA

 

 

 

86

Thân Ngọc Long (10)

1

0

CA

 

 

 

87

Trầm Hữu Tình (K.2)

1

0

CA

 

 

 

88

Lê Văn Châu (K.2)

1

0

CA

 

 

 

89

Nguyễn Văn Nhì (K.2)

2

0

GA

 

 

 

90

Đinh Xuân Hoan (K.10)

1

0


 

 

 

91

Lăng thị Muối (K.6)

1

0

Canada

$30

 

 

92

Ma thị Ngọc Lan (K.9)

1

0


 

 

 

93

Nguyễn Ngoc Ẩn E (K.5)

1

0


 

 

 

94

Nguyễn Ngọc Ẩn H (K.12)

2

0


 

 

 

95

Vũ Thị An (K.7)

1

0


 

 

 

96

Đặng thị Hoàng Yến (K.7)

1

0

Kansas

 $30

 

 

97

Vũ thị Hiền (K.6)

1 

 

 

98

Nguyễn Trần Kim Loan

2

0

San Jose

 

 

 

99

Trương Thành Cát (K.5)

1


CA

 

 

 

100

Lê Bình An(K3)

1 

 

 

101

Hà thị Thiên (K3)

1 

 

 

102

Trương thị Yến( K3)

1 

 

 

103

Hồ Thiện (K3)

1 

 

 

104

Trần thị Nỹ (K.1)

1 

 

 

105

Trần thị Minh Nguyệt (K.8)

1 

 

 

106

Đỗ Kim Hạnh (K.7)

1 

 

 

107

Nguyễn Thành Long (K.8)

1


CA

 

 

 

108

Đào Công Đỉnh (K.8)

1 

 

 

109
Trương Thị Nguyệt
0


 

 $100

 

110
Nguyễn Thế Hùng (K.8)
1

Chicago

 

 

 

111
Mai Ninh Tuất (K.5)
2

CA

 

 

 

112
Trần thị Thu Lan (K.5)
1

CA

 

 

 

113
Nguyễn Kim Huê
1

CA

 

 

 

114
Nguyễn văn Hiệp (K.5)
1

San Jose

 

 

 

115
Dinh Bùi (K.3)
1

Texas

 $30

 

 

116 Lê Thị Lộc (K.11) 1 CA


117 Lê Minh Tâm (K.15) 1

118 Cao Kim Hường (K. 15) 1

119 Lý Thúy (K. 15) 1

120 Thân Ngọc Mai (K.11) 3 CA

121 Mai thị Kim Hoa (K.8) 1 Sacramento

122 Lê Văn Thanh & Nguyễn thị Bê 0 Philadelphia
 $100

123 Huỳnh văn Thôi 0 GA  $50

124 Chu Mai & Quý Hương (K.7) 2 CA

125 Nguyễn Thanh Vân (K.7) 1 AZ $30  $50
 
126 Nguyễn Thị Hiệp (K.15) 1

127 Nguyễn Thị Hồng Nga (K.5) 1 San Jose

128 Đinh Văn Chính (K.1) 2 Seattle

129 Nguyễn Thị Thanh (K.3) 1

130 Bùi Thị Duyên (K.3) 1

131 Trần Thị Bông (K.3) 1

132 Huỳnh Ngọc Ánh (K.3) 2

133 Dương Thị Dư (K.9) 2 TN  $60 $40

134 Phùng Đăng Hóa (K. 9) 2 Illinois

135 Nguyễn Thị Sở (K.2) 2 CA  $60

136. Võ Huyền Diệu (K.7) 2

137. Nguyễn Thanh Long (K.1) 1 San Jose

138. Nguyễn Văn Tường 1 CA

139. Huỳnh Quang Minh (K. 6) 2 San Jose

140. Lê Thị Thanh Hương 1

141. Võ Kim Khánh (K.7) 1

142. Nguyễn Đình Nguyên (K.4) 1

143. Huỳnh Ngọc Mỹ (K.3) 3

144. Bùi Thị Dinh 1 Canada

145. Phạm Luyến 1

146. Nguyễn Hoàng Diệu 1

146. Trịnh Kiều Oanh (K. 5) 0 $50


147. Nguyễn Thị Huê (K.6) 2 GA

148. Nguyễn Duy Huệ (Thân Hữu) 1 CA

149. Nguyễn Ngọc Hạnh (Thân Hữu) 1 CA

150. Trần Thắng Trung (K.3) 1 San Diego

151. Đỗ Trung Quân (K.1) 1 Ăn Chay


152. Lưu Quang Gy 2 CA

153. Lưu Kim Huệ (K.6) 1 Arizona

154. Lưu Sơn (K. 14) 1

155. Nguyễn Ngọc Khang (K.5) 1 CA

156. Nguyễn Thanh Nga (K.5) 1 CA

157. Nguyễn Thị A (K.10) 3 CA

158. Nguyệt Miên &
 Lê Mạnh Tuấn (K. 5) 2 CA

159. Khúc Chánh Cường (K.3) 1

160. Nguyễn Thị Tuyết Nga (K.3) 1

161. BS. Bonita (Thân Hữu) 1

162. Phạm Thị Ngọc Anh (K.7) 1

163. Huỳnh Thị Hiền (K.7) 1 

164. Huỳnh Hữu Phước (K.7) 1 $30  

165. Hoàng Thị Xuân Hồng (K.12) 1

166. Trịnh Thanh Tùng (K.12) 1

167. Nguyễn Thị Kim Phương (K.12) 1** Để xem lại các chi tiết THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH GHI DANH, CÁC TOUR DU LỊCH, CÁC GIẢI XỔ SỐ, MẠNH THƯỜNG QUÂN CHO NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN KỲ 12, NGÀY 4 THÁNG 7, 2013 TẠI ORANGE COUNTY, NAM CALI xin vui lòng bấm vào các link dưới đây:

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN KỲ 12, NGÀY 4 THÁNG 7, 2013


THÔNG BÁO CẬP NHẬT CÁC TOUR DU LỊCH HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN 2013


THÔNG BÁO VỀ GHI DANH, DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ

 

 

 


Sunday, May 1, 2022(View: 1388)
Xin bấm vào link ở trên hoặc vào giữa hình bìa Giai Phẩm Xuân bên dưới và kéo xuống để xem toàn bộ nội dung Giai Phẩm Xuân NQ 1965
Tuesday, April 19, 2022(View: 1411)
Quý vị có thể chọn Nhà hoặc Phòng trọ ở những city như Garden Grove hay Santa Ana, gần vùng Little Sài gòn theo hướng dẫn bước số 2
Sunday, March 27, 2022(View: 2263)
Ngày Chủ Nhật (03/7/2022) Địa điểm: Paracel Seafood Restaurant 15583 Brookhurst St. Westminster CA 92683
Saturday, March 5, 2022(View: 2244)
Kính chuyển hình ảnh Tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần Hội Ái Hữu Biên Hòa Tổ chức lúc 10:30 Ngày 27/2 /2022 Tại nhà hàng Paracel Seafood.
Friday, March 4, 2022(View: 2203)
Xin mời thưởng thức video " HƯƠNG BƯỞI GỌI NGƯỜI VỀ" Lấy ý tưởng từ 2 bài thơ "Dỗ Dành Hương Bưởi" và "Những Chiếc Ghế Còn Bỏ Trống" của Trần Kiêu Bạc.
Tuesday, January 25, 2022(View: 1922)
Kính mời Quý Thầy Cô, Quý Đồng Hương và thân hữu cùng đến chung vui mừng Xuân mới. từ 10:30 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày chủ nhựt ngày 27 tháng 2 năm 2022
Sunday, November 7, 2021(View: 2818)
Địa chỉ mới: Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa 9340 BOLSA AVE. WESTMINSTER, CA 92683
Friday, October 15, 2021(View: 3522)
Xin trân trọng giới thiệu TUYỂN TẬP 2021 với chủ đề TRI ÂN PHỤ MẪU và 4 TUYỂN TẬP khác của diễn đàn CÔ GÁI VIỆT đã xuất bản từ năm 2016 đến 2020.