Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: Thân Mẫu chs K3 Trần Tấn Lẹ, cụ bà Bùi Thị Mau Từ Trần

Saturday, January 5, 201312:00 AM(View: 26236)
PHÂN ƯU: Thân Mẫu chs K3 Trần Tấn Lẹ, cụ bà Bùi Thị Mau Từ Trần

PHÂN ƯU

hoa_chiabuon4-content

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin trể

Thân Mẫu của chs Khóa 3, Trần Tấn Lẹ


Cụ Bà BÙI THỊ MAU


Sinh năm 1920


Đã từ trần lúc 5 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2012

Nhằm ngày 17 tháng 11 năm Nhâm Thìn


Hưởng thọ 93 tuổi


Đã được an táng tại phường Bửu Long Biên Hòa Đồng Nai,

ngày 31 tháng 12 năm 2012

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Đến gia đình chs khóa 3 Trần Tấn Lẹ và Tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn cụ bà Bùi Thị Mau sớm an nghỉ cõi vĩnh hằng

Monday, January 1, 2024(View: 577)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 1902)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 3495)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 6122)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,