Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: CHSNQ KHÓA 15, NGUYỄN KIM DANH ĐÃ TỪ TRẦN TẠI VIỆT NAM.

Friday, October 19, 201212:00 AM(View: 53645)
PHÂN ƯU: CHSNQ KHÓA 15, NGUYỄN KIM DANH ĐÃ TỪ TRẦN TẠI VIỆT NAM.

PHÂN ƯU


phan-uu_dts-content

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin buồn

CHSNQ khóa 15 (niên học 1970 – 1977)


NGUYỄN KIM DANH


Sinh ngày 28/01/1958 tại Biên Hòa

Đã từ trần lúc 08 giờ 45 phút ngày 17 tháng 10 năm 2012

(nhằm mùng 3 tháng 9, năm Nhâm Thìn) tại Biên Hòa.


HƯỞNG DƯƠNG 55 TUỔI


Lễ động quan và đưa đi an táng lúc 07 giờ ngày 20/10/2012

(nhằm mùng 6 tháng 9, năm Nhâm Thìn)

tại nghĩa trang Hóa An – Thành phố Biên Hòa.


Hội ái hữu chs Ngô Quyền Biên Hòa

Thầy Cô và bạn bè khắp nơi


Thành kính phân ưu


Cùng gia đình tang quyến,

Nguyện cầu hương linh chsNQ khóa 15 NGUYỄN KIM DANH

sớm an vui nơi cõi Vĩnh Hằng.

Monday, January 1, 2024(View: 1116)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2230)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 3973)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 7057)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,